Brussel Franstalig?

Minister Pascal Smet (sp.a) heeft enige verontwaardiging gewekt met zijn uitspraken in Zone02 dat Brussel een Franstalige stad is en dat er te veel Nederlandstalige mandatarissen zijn in de hoofdstad. Marie-Paule Quix en Fouad Ahidar van spirit en Brigitte Grouwels van de CD&V reageren hiertegen door te stellen dat het Frans juist stagneert in vergelijking met de opkomst van meerdere talen en culturen, en dat de Vlaamse mandatarissen zich net moeten reppen juist omdat ze met zo weinig zijn in vergelijking met het aantal Franstalige mandatarissen.

Bron : De Standaard

Share
 • Onlangs heeft Maingain zo zijn statistieken opgemaakt, en die zijn in de Nederlandstalige pers uitgebreid verzwegen (of verdrongen naar kleine artikeltjes). Volgens deze statistieken is het percentage franstaligen toegenomen.
  Deze waren gebaseerd op het volksregister…
  Het aantal inschrijvingen als Franstaligen is toegenomen tgo Nederlandstaligen (zelfs rekening houdend met het feit dat ex-pats en EU-commissarissen door de gemeentes automatisch als Franstalig worden beschouwd, is dit zo)
  Het aantal sterftes van Nederlandstaligen is spectaculair groter dan dat van Franstaligen. Snoodaards zouden dit ook op de ziekenhuizen kunnen schuiven onder het mom van gebrek aan tweetaligheid, maar in realiteit is een ganse generatie Nederlandstaligen ons langzaamaan aan het verlaten. Zo ook is het aantal “Franstalige geboortes” spectaculair groter. (… kweken als konijnen is een reactie die ik hieronder niet wil zien verschijnen!)
  En het is ook waar dat de verankerde politieke representatie geen weerspiegeling meer is van de bevolking, maar deze verankering is er gekomen in ruil voor geld voor het Franstalig onderwijs. Dit geld is alleszins niet besteed aan de kwaliteit van het Nederlands onderricht 😉

  Het is duidelijk weer een politiek spelletje in aanloop van de verkiezingen. Spirit en CD&V gebruiken hiervoor het feit dat vreemdelingen hun eigen taal blijven spreken onder elkaar, Maingain gebruikt het volksregister. Beiden geen goede weerspiegeling van de realiteit.
  Aan de lijve ondervind je wel dat als deze anderstaligen een keuze moeten maken, zich eerder zullen uitdrukken in het Frans!

 • De vinger nogmaals op de wonde.
  De vraag is wat doen we ermee? ‘s Nachts file doen om dat enige vlaamse kindje dat er op 35-jarige leeftijd gekomen is te parkeren in een beschermde “flemish whites only”-omgeving? Ter info: ik spreek tegen mezelf…. 🙂

 • btw, eu-commissarissen was niet wat ik bedoelde. Eurocraten in het algemeen (Comissarissen hebben we er “maar” 25 van)

 • Pascal Smet nuanceert intussen zijn uitspraak, en zegt dat hij het institutioneel tweetalig karakter van Brussel helemaal niet in vraag stelt :
  http://www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/1091053933/page.htm?newsID=1137681078

 • Fred P. Smith

  Het wordt eens tijd dat Nederlandstaligen in Brussel of waar dan ook in Vlaanderen één lijn trekken en elkaar niet direct verdacht gaan maken over allerlei enge dingen die nu of in het (politieke) verleden hebben plaatsgevonden of het direct in het politieke vaarwater plaatsen.
  Men worstelt dan over elkaar heen en de Franstaligen hoeven alleen maar toe te kijken; zij zijn het met elkaar eens!
  Ik blijf wat dat betreft bij mijn mening (zie “gast” Decathlon van enige weken geleden).
  Heel eenvoudig: in tweetalige stad mag je verwachten dat je
  in winkels, ziekenhuizen, horeca, politie enz. in je eigen (Nederlandse) taal verstaanbaar kan maken en begrepen wordt;
  en dat men ook in het Nederlands naar jou reageert! Simpel toch!!!
  Als dat niet zo is, dan is er iets mis. Iets mis met de afspraken of met de haalbaarheid van de afspraken.
  Wie deze uitspraak weer met “politiek” gaat verwarren heeft het , naar mijn bescheiden mening, niet helemaal begrepen.
  Het gaat niet om politiek; het gaat om taal!; het meest sociale middel om je te kunnen handhaven en zelfverwerkelijken.
  Kortom: Pascal Smet: aardig, maar niet doordachte uitpraak!
  Marie-Paul Quix: realistisch, daar kun je wat mee!
  Is getekend:
  DE GAST

 • @ FPS: Enerzijds moeten alle Nederlandstaligen aan hetzelfde zeel trekken. Anderzijds is dit geen politiek issue ?

  Ofwel ben je hardleers ofwel ben je nieuw in Brussel, maar de zaken zijn niet simpel, noch eenvoudig. Hoeveel uitroeptekens je achter die woorden ook mag plaatsen.
  Veel heeft te maken met het niveau van taalopleidingen in het Franstalig onderwijs. En het is een feit dat Franstaligen zich in Brussel makkelijk kunnen handhaven zonder kennis van het Nederlands… dus hoe hard wij ook roepen, of hoeveel uitroeptekens we ook plaatsen, daarmee zal je geen enkele Franstalige overtuigen.
  Een aanmoediging, wat argumenten… zoals gedaan wordt door Het Huis van het Nederlands levert wel positieve resultaten op (weliswaar nog op kleine schaal).

 • Op je kop gaan staan zal nog weinig helpen. Vlamingen in Brussel, Drowning by Numbers… Het demografische plaatje ziet er gewoon niet goed uit. En aan hetzelfde zeel trekken, daar is de Vlaming beter in dan je denkt. Met als gevolg dat we daar alleen zitten uit te sterven in de groene gordel onder onze vergane kerktoren met dat zeel. De zuivere NL/FR tegenstelling is trouwens al lang passé, wat sommige 3-talige vlamingen vragen is dat een uitgebreide bevolkingsgroep in onze stad AUB 4-talig zou worden. Moedertaal-Frans-Engels-Nederlands. Of vind je tegenwoordig nog een job zonder kennis van internet-IT-english… En wie is de laatste om ze een job aan te bieden… vult u zelf even in. De Vlaming vindt zichzelf al een hele cosmopoliet als hij couscous-royal is gaan eten. Waarschijnlijk heeft hij nog gelijk ook als hij vergelijkt met de rest van zijn familie. En daar stopt het. Ook in Brussel jammer genoeg. Ik ben aan het veralgemenen natuurlijk, maar het plaatje is u zeker niet onbekend. Kortom, het Vlaams met geweld erin kloppen zal moeilijk gaan, we zijn dus afhankelijk van goede wil zoals Mike hierboven beschrijft en er zijn wel degelijk een aantal resultaten, beter daaraan voortwerken op een positieve manier.

 • Lap, ik ben vorig weekend couscous royal gaan eten LOL

 • @Frank
  En ik vind je dus een ware cosmopoliet 😉 Volgende week een chicken tikka massala en je kunt jezelf reeds halve brit beschouwen!

 • In een interview op 7 januari 2006 in Het Laatste Nieuws liet de eerste burger van het land, Herman De Croo (VLD) het volgende noteren:

  “Ik zal het cru stellen: Brussel is een tweetalige stad, Frans-Arabisch.”

  Ik geeft dit gewoon mee omdat er toen niemand zich liet horen. Niet dat dit hoefde hoor – er zijn belangrijker dingen in Brussel om mee bezig te zijn – maar het contrast met de opgeklopte heisa over Pascal Smets uitspraken zegt veel.

 • @Willem

  Zeer terechte opmerking…
  Vraag die je je dan kan stellen, wat zijn de verschillen?

  1. Weinig Franstaligen lezen HLN, van Zone02 (fr) kan dat niet gezegd worden.
  2. De twee heren hebben zeer verschillende bevoegdheden…

  Een ding staat vast, en dat is dat gehakketak over de taalproblematiek binnen het politieke plaatje van oktober 06 past! Het feit dat in Brussel gemeenschappelijke lijsten nog heel moeilijk worden was veelzeggend.

  Laat ons hopen dat de heren politici nog tijd vinden om over echte problemen na te denken: verkeer, vervuiling, criminaliteit, belastingsdruk,…

 • Jan

  Pascal Smets uitspraak is typisch voor mensen uit West-Vlaanderen die beter Frans spreken dan accentloos Nederlands. Vanuit zijn standpunt heeft hij dus gelijk.
  Al die nieuwe Vlaamse provinciaaltjes lijken in bxl wel hun best te doen om elk hun eigen streektaal te promoten, vooral West-Vlamingen en Limburgers. Misschien geen slechte zaak als ze gewoon Frans spreken.

 • Pascal Smet is niet afkomstig uit West-Vlaanderen, maar uit Oost-Vlaanderen .

 • @Jan

  Nu ziek serieus in me gat gebeet’n, en ol daj zegt is ton nog ne ki neevest de kwestje en verkeird!
  Het is al langer bekend dat (mits wat veralgemeningen…) mensen afkomstig uit West-Vlaanderen (en Limburg, noblesse oblige!) beter AN kennen dan Brabanders en Antwerpenaars.
  Reden hiervoor is dat er bij West-Vlamigen een besef bestaat van hun dialect. Brabanders en Antwerpenaars denken gewoon dat ze met hun accent zowiezo kunnen doorgaan voor AN sprekenden.

  Indien je bovenstaande betwijfelt en wat meer onderbouwd wil horen: http://www.radio1.be/radio1_master/programmas/hsa/r1_hsa_home/index.html
  Professor Jacques Van Keymeulen en VRT taaladviseur Ruud Hendrickx causeren over dialecten, standaardtaal en hoe goed West-Vlamingen en Limburgers het doen wat betreft standaardtaal.

  En zoals Frank reeds zei: P. Smet is afkomstig uit het Waasland http://www.pascalsmet.be/?page=wie/bio&nav=2&sub=wbio
  Je hoeft geen Google/Yahoo!/MSN expert te zijn om dit binnen de 30 seconden te achterhalen.

 • @Jan
  “Westvlamingen beter frans dan accentloos Nederlands”?
  Ik ken een heel pak ‘westfluten’ (ik ben er zelf een) maar de kennis van het Frans komt slechts door praktijk en veel is er daar niet van. Je hebt de bourgoisie in Kortrijk en Knokke, de grensstreek van De Panne tot Moeskroen, en hier en daar de leraar Frans van dienst. Vanwaar komt uw kennis over Westvlaamse taalbeheersing? Avondje op café met nog een paar ‘echte’ brusselaars?

  De ‘nieuwe Vlaams provinciaaltjes’ … misschien moeten we met een partij NVP naar de verkiezingen.

 • Jan

  Merk gewoon dat de laatste jaren hier Vlamingen toestromen, die eindelijk hun provinciegat beu zijn na te lang blijven hangen na studie (de dertigers van ‘Leuven-Centraal’ bijvoorbeeld). Ze zoeken dus wat avontuur in Brussel.

  Maar wat doen ze?

  Met dezelfde bende waarmee ze in Leuven-centraal of Hasselt op de markt zaten te drinken zitten ze nu in de 5 Vlaamse cafés in het centrum. En dan voelen ze zich avonturiers.

  Maar hun lokale mentaliteit nemen ze ongevraagd mee, en hun lokaal dialect; vinden ze tegenwoordig universeel. Ik heb Franstalige vrienden die er terecht niets meer van begrijpen. Letterlijk.

  Ik zou ze graag allen naar Mechelen sturen. Een stad op maat en de mentaliteit van dat slag.

  Vaak denk ik dat die nieuwkomelingen zich echt gewoon van stad vergist hebben. Brussel is meer dan vertrouwdheid met vier straten in 1000 bxl en die vier of vijf café’s.

  Leer Frans, maak je misschien nog eens iets mee.
  En wees tweetalig, ik hou van dialect, maar als we samen zitten, spreek iets dat iedereen- ook de Franstalige vrienden- begrijpen.

  Indien niet, Mechelen is echt een leuke stad hoor.
  En dit geld ook voor Pascal Smet.

 • Piet

  Wie heeft het FDF nog nodig als je al een “vriend” hebt zoals Pascal Smet ?

  Hoe komt het toch dat Brussel, eeuwenoude Nederlandstalige stad, tegenwoordig zulk een Frans imago heeft ?
  (Het moge tevens benadrukt worden dat de achteruitgang van de positie van het Nederlands in Brussel pas sedert WO 2 echt in een strommversnelling is gekomen : men leze “De verbeulemansing van Bruseel” ! Die overheersing van het Frans is, tot spijt van wie het benijdt, een vrij recent gegeven)

  Omdat de Vlaamse Brusselaar kwal-politici en kwal-partijen zoals Pascal Smet en de SPa maar evenzeer Van Hengel en de VLD , en Grouwels en de CVP, verkiezen, die telkens opnieuw toelaten dat de taalwetten in het Brusselse Gewest systematisch worden uitgehold (tweetaligheid van rechters, “biligusime du service” ipv persoonlijke twee-of meertaligheid. afzwakkingen zoals “Taalhoffelijkheidsakkoorden”, enz…)

  In plaats van consequent de correcte uitvoering van de taalwet te eisen in al haar aspecten en aldus te pleiten voor een echt tweetalig burgerschap in Brussel.

  Waarom zouden de franstalige brusselaars, of andere nederlandsonkundigen, nog de moeite doen om Nederlands te leren, en aldus echt burgers te worden van een echt twee/meertalige stad, indien zelfs de Vlaamse verkozenen zich zo lamlendig gedragen.

  Zolang de Vlamingen “om de lieve vrede” zullen blijven toegeven (kijk ook naar de BHV klucht, Frans spreken tijdens onderhandelingen, ), moet je geen ommekeer verwachten, en zal de verfransing van Brussel, en de Rand, alleen maar verder gaan.

  Hoog tijd voor een principiële houding, dames en heren Vlaamse en Vlaams-brusselse politici ! Laat nu eens eindelijk de taalwet toepassen en dwing Brussel tweetalig te worden.

 • @Jan
  Die arme franstaligen zijn zo te beklagen, omdat de brute provincialen hier hun barbaren-mentaliteit erdoor willen duwen.
  Het is toch godgeklaagd. Dat grut komt hier toe, leert op een jaar frans spreken en vloeken, pakt alle jobs af, blijft in hun eigen kringetje circuleren en staat niet open voor het rijke cultuuraanbod in Brussel. “Integreren of terugkeren!”

  Get real. Ik ken geen enkele Vlaming in Brussel die niet drietalig is. Moest er een zijn, hij wordt door de andere ‘provinciaaltjes’ verweten een onrealistische flamingant te zijn of gewoon een beetje stom. Wow, zijn er 5 vlaamse cafés in Brussel? Dan moet ik toch eens mijn toog hier verlaten en die andere 4 zoeken.

  “Allen naar Mechelen sturen”? Ge weet toch wie dat soort van simplistische retoriek gebruikt? Vergeet straks ook niet eens te zeggen “Jamaar, mijn slager is een Westvlaming, en die is wel OK”.

 • Jan

  Wel, ik ken zelf Vlamingen die het bon-ton vinden om in Brussel enkel Frans te spreken en minachtend doen in het bijzijn Franstaligen over het Nederlands.

  Vaak jonge intelligente mensen en vaak nieuwkomers die lijden aan een soort overintegreringsreflex. Hoe moet ik dat uitleggen?

  Psychologisch voelen ze zich opeens trots dat ze in Bruxelles (of Brussels) wonen en niet meer in Zwevezele. Opeens willen ze de doorwinterde stadsmens uithangen om hun ‘street credibility’ te verhogen.

  Dus vooral zwijgen of minachtend doen over hun (Vlaamsche) komaf.

  Vaak nemen ze dan ook -tijdelijk- afstand van hun moedertaal. Uiteraard meestal in het bijzijn van Franstaligen en Engelstaligen: samen wat minachtend en relativerend doen over die bekrompen Vlamingskens…

  Het is een domme en laffe houding tegenover zichzelf en de erfenis van hun ouders en grootouders.

  Generaties Vlamingen hebben verdorie moeten strijden voor de rechten van die loochenaars om hun sjieke diplomaatjes te behalen in hun verdomde moedertaal…

  Historische amnesia,

  Meestal echter van tijdelijke aard. Na een aantal jaren in Brussel schamen ze zich eindelijk wat minder voor hun provinciaal deficit en durven ze weer gewoon een beetje Vlaming te zijn. In Brussel. En in de winkel.

  Soms.

 • @Jan

  “Ik ken er die … en ik ken er die….” Fragmentarische informatie en daarom hoogst irrelevant in deze discussie!

  @Piet

  Aangezien je het hier toch over een politieke boeg gooit, en begint met partijpolitici erbij te halen. Vergeet dan vooral voor de volledigheid het VB niet die zijn reclamefolders en krantjes in het Frans uitdeelt! Qua uitholling kan dit wel tellen.
  Waarom zouden franstalige brusselaars nog moeite doen? Misschien eens vragen aan die franstalige ouders die hun kinderen naar het overbevolkte Nederlanstalig onderwijs sturen?
  Brussel dwingen om tweetalig te worden? Hoe ga je dat doen met zo’n 10%?

  Over historische amnesia gesproken… Waarom is Brussel zo verfranst, denk je? Een aantal Nederlandstaligen spraken wel Frans (maar staan nog steeds geregistreerd als Nederlandstalig), maar een heleboel van die Vlaamse leeuwen zijn met de staart tussen de benen Brussel ontvlucht. De numerieke meerderheid van de Franstaligen is voor een groot deel aan onze voorouders te danken die zich niet wouden vestigen in Brussel.

  Ik ben het er mee eens dat de Franstalige politici een smerig spelletje aan het spelen zijn in de aanloop naar de verkiezingen. En dat de Nederlandstalige politici er niet altijd even goed mee omgaan, is iets wat ik betreur. Maar wat vooral te betreuren valt, is dat er niet meer gepraat wordt over de zware problemen van de gemeentes, in aanloop van de verkiezingen.

 • Fred P. Smith

  Beter, lijkt het me, om het gewoon wat zakelijker te bekijken.
  In het verleden is er met veel inspanning overeengekomen dat Brussel een tweetalige stad is. Dankzij de inspanning van veel Vlamingen. (Dan laat ik het verre verleden maar zitten voor het gemak; toen was Brussel m.i. vooral Nederlandstalig).
  Tweetalig is in dit kader Frans en Nederlands (of lees ik steeds de straatbordjes verkeerd?)
  In België wonen heel veel Nederlandstaligen; waarchijnlijk meer dan de helft van het aantal inwoners van België.
  Dan mag je toch verwachten dat in een officieel tweetalige stad als Brussel je als Nederlandstalige toch minstens in ziekenhuizen, politiebureau’s, winkels en restaurants fatsoenlijk in het Nederlands te woord kan worden gestaan?
  Als je het als Nederlandstalige daarmee eens bent, dan is het toch niet zo moeilijk? Gewoon opkomen voor je rechten en dat ook, als het moet, uiten en desnoods afdwingen. Dan ben je konsequent bezig en handel je in licht van de ooit gemaakte afspraken.

 • @ Fred : Ik kan het in grote lijnen met je eens zijn, voor zover het gaat over ziekenhuizen en politiebureau’s, en voeg daar ook maar andere overheidsdiensten (OCMW’s, stads- en gemeentebesturen, gewest,…) aan toe.

  Als je het hebt over restaurants en winkels, spreek je niet langer over de overheid en/of publieke voorzieningen, maar wel over prive-initiatief, en daar hang je dus ook wat taalgebruik betreft af van prive-initiatief. Want, als je daar ook taalwetten gaat opleggen, vrees ik dat je best wat zaken kan gaan opdoeken in Brussel, wat nog meer werkloosheid zou veroorzaken. Uiteraard vind ik het ook fijn dat men je op restaurant in het Nederlands bedient, maar er een staatszaak van maken, da’s ook wat overdreven. En als je het echt stoort, niets houdt je tegen om een prive-boycot van die eentalige zaken te beginnen 😉

 • Fred: Ik kan in mijn pyjama, mijn pyjama kan in mijn valies dus ik kan in mijn valies… En als ik er niet in kan, dan zal ik het afdwingen 🙂

  Hoe ziet u dat afdwingen in restaurants eigenlijk concreet? Elke Dürum en Pitazaak in Molenbeek een persoonlijk bezoekje brengen? Al een kleur voor uw hemd uitgekozen?

  Nogmaals, als je uw oren en ogen open doet, zul je zien dat er meer dan één inspanning gedaan wordt door anderstaligen om een woordje Vlaams te spreken, nogmaals kijk naar het succes van het Nederlandstalig onderwijs. Van het woord afdwingen daar keert mijn maag van om, en je zal meer nodig hebben dan een boek van Sun-Tzu om daar een positieve strategie voor Brussel uit te filteren.

  Al wil ik wel even met u in de traditie van het VL/FR conflictmodel verder fantaseren hoor. We zouden kunnen zeggen dat de Vlaming naar jarenlange omsingeling van Brussel met de Groene Gordel als wapen, nu eindelijk een Paard van Troje in Brussel centrum heeft binnengesluist vanwaar het Vlaams zich als een olievlek zal verspreiden over het hele gewest en de Franstaligen zich moeten terugtrekken achter barricaden op de Avenue Lepoutre en het Georges Brugmannplein… En nu eens hard op je wangen kletsen en wakker worden.

 • Fred P. Smith

  Frank en Richard,
  Ik deel jullie mening dat het niet realistisch is om voor winkels
  opeens een taal af te dwingen en zeker niet met een taalwet!
  Ik zou me er trouwens ook minder om storen in die Pita zaak in Molenbeek dan bijv. in een restaurant aan de Markt waar de ober Frans en Engels spreekt, maar geen Nederlands ( geldt zeker niet voor alle restaurants).
  Blijft het feit dat Brussel tweetalig is en ik vind dat je dat ook moet kunnen waarmaken; ik blijf dat van mening.
  Maar er zijn goede inintiatieven, dat vind ik ook.
  Ook Onthaal en Promotie Brussel vind ik zowel Brussel als de Nederlandse taal goed promoten. En het paard van Troje?, ach een gewoon paard valt in Brussel al op, laat staan het paard van Troje. neen, dat heeft geen zin; dat is tegen windmolens vechten.

 • oplossing voor Brussel weer Nederlands/Vlaams te maaken

  ge stopt 400.000 asso’s uit Vlaanderen en Nederland voor 4 Jaar in Brussel tussen die Franse wijken …en zie daar : Het Nederlands is terug 🙂

 • stef

  Hey,

  Ik ben zelf Vlaming, maar echt overtuigde Brussel-minaar. En ik stel in twijfel of Brussel wel nog rekening moet houden met de vlamingen.Telkens Vlamingen Brussel horen kunnen ze er amper iets goeds over zeggen buiten al het negatieve bovenhalen en hun Antwerpen ophemelen. En in elk boekje in Antwerpen stad spreken ze over hun metropool, mooiste museum,.. Dan kennen ze o.a.het Jubelpark niet. Objectief gezien si e rveel meer te zien in brussel dna in Antwerpen ,en het verschil is groot. Hoe is het mogelijk dat een volk neerkijkt op een stad met toch grote internationale bekendheid, toch ook buiten de ook lelijke kanten ook knappe gebouwen en plekken. En dna zou het belachelijk zijn om Vlamingen als een dom volk te aanzien.Als Brussel-liefhebber weetek niet meer wat ik moet doen dan. Vertel me.:-)

 • Pogonus

  Voor wie de tweetaligheid van Brussel hoog in het vaandel draagt, is het inderdaad wel een beetje huilen met de pet op.
  De vraag is hoe de Nederlandstalige minderheid in Brussel tegenwoordig (en in de toekomst) nog op democratische basis die taalwetten kan verdedigen die zijn bedongen in een tijd toen de Vlamingen nog een aanzienlijk groter deel van de Brusselse populatie uitmaakten. Wetten zijn er nooit voor de eeuwigheid, en uit de geschiedenislessen en taalatlassen heb ik onthouden dat demografie en talen constant in beweging zijn. Waarmee ik nu ook nog niet wil pleiten voor de onmiddelijke afschaffing onze taalwetten!
  Tweetaligheid op zich brengt in ieder geval extra moeite met zich mee, die men zich niet zomaar getroost. Ik zou wel eens willen weten hoe het eraan toe gaat in andere officieel meertalige steden (onder ‘democratische’ regimes), zoals Bern.

 • van haelen

  vlaming vergeet het niet bruxelles(brussel) is en zal altijd een franstalige stad zijn waar de vlamingen welkom zijn ik zeg wel vclamingen en geen flaminganten
  Louis

 • bartje

  De realiteit is, dat Brussel een Franstalige stad is, maar dat was niet altijd. En niets garandeert, dat het zo zal blijven. Misschien moet Frans wel opnieuw plaats maken, niet eens voor het Nederlands, maar misschien voor het Engels…
  Brussel is bovendien een officieel tweetalige stad, met wettelijk verankerde rechten voor Nederlandstaligen, in eerste plaats voor de oude Brusseleirs, maar ook voor Vlamingen en andere Nederlandstaligen die in de stad komen wonen. Ook dat is een realiteit.

 • Pogonus

  Vorige week belde ik (in Brussel) het noodnummer van de politie (101) i.v.m. een vermeende inbraakpoging.
  Ik begon met “goeienavond”, waarop een rijpere herenstem antwoordde “bonsoir”. Ik probeerde nog twee zinnen in mijn moedertaal (die me in noodsituaties toch nog altijd beter in de mond ligt) maar stuitte dan op een onwrikbaar “Vous parlez français, monsieur?” Toen had ik dus geen keuze meer, en stamelde ik mijn verhaal verder in ‘t Frans.
  Ligt het aan mij dat ik verontwaardigd was over dit voorval? Hoor ik hiervoor een klacht neer te leggen, of is dat toch maar vechten tegen de bierkaai en zijn die taalwetten letterlijk een maat voor niets?

 • Nuno

  Nee Pogonus dat ligt gelukkig niet aan u. Maar blijkbaar legt een groot deel van de Vlamingen onder ons zich daar op op voorhand bij neer. “Ah ja, ‘t is Brussel, dus we zullen moeten Frans praten”. Een groot deel dúrft zich zelfs niet eens in ‘t Nederlands uitdrukken. Het schrijnendste van al; neem eens een telefoonboek vast uit Brussel en lees eens het aantal Vlaamse familienamen. En ga dan eens na hoeveel er daadwerkelijk nog Nederlands spreken. Ik heb in Brussel gewerkt en ik kan u verzekeren dat het echt triest gesteld is. Daarin kan ik Jan volgen als hij het heeft over zijn “overintegreringsreflex”. Maar wiens schuld is dat? Die van de Franstaligen? Don’t think so.
  Ga dan maar eens pleiten voor meer tweetaligheid in Brussel!

  Wat is het probleem met Limburgers en West-Vlamingen die zich in Brussel vestigen en in hun “5 café’s” hun eigen streektaal spreken??? Moet een Italiaanse toerist in Brussel dan opeens Frans spreken? Of stuur je die naar de Borinage? Da’s zowat de grootste bullshit die ik al gelezen heb.

  De verfransing in Brussel en daarrond heeft te maken met 2 grote factoren: het typische Vlaamse minderwaardigheidsgevoel en het soms verregaande arrogante übergevoel van Franstaligen.Ik ben geen flamingant maar ik heb wel respect voor m’n identiteit als Nederlandstalige. Kom ik over de taalgrens dan spreek ik Frans, maar in Vlaanderen (logisch) en in Brussel (helaas niet logisch) start ik een gesprek in het Nederlands. Ja ik loop blijkbaar graag met m’n kop tegen de muur.

 • Pogonus

  Inderdaad, het is waarschijnlijk een gedeelde verantwoordelijkheid: we zitten met de historische erfenis van dominante Franstaligen tegenover “horige” Nederlandstaligen, en beide partijen zitten nogal vastgeroest in hun rol. Horigen durven wel eens opkijken naar hun meesters, en ijveren om erbij te horen… Nu nog proberen het evenwicht herstellen, lijkt mij zoiets als “vijgen na Pinksteren” ! 😉

  In de privé-sector kan het mij allemaal niet deren; ik ga heus mijn energie niet meer verspillen door in elke boulangerie of supermarché in Uccle of Watermael-Boitsfort de Vlaamse zaak met hand en tand te gaan verdedigen. Maar een politie-beambte die op een stoel gezet wordt om dringende oproepen te beantwoorden, zonder basiskennis van één van de beide officiële talen… dat overtreft toch alles!