Sarajevo in de Marollen

Sarajevo in de Marollen
Dit is een gezellig stekje in de Marollen (vlakbij de Minimenkerk). Het is een ‘sociaal’ gebouw van de Brusselse Haard (geen eigen site – info op brucity.be) dat al ettelijke jaren verlaten en verwaarloosd is. Er staan hekkens rond om de mensen buiten te houden, maar toch zie je er nu en dan toch mensen rondlopen. Je zou je afvragen wat ze er te zoeken hebben (krakers? drugs?)

Er is plaats te weinig in het centrum van Brussel, alle vastgoed wordt peperduur, maar hier geldt dat kennelijk niet. Speculatie, gebrek aan budget of wanbeheer?

Share
  • Dat is gewoon een afdruk van het Brusselse sociale plaatje. De 20% werkelozen en bestaansminimumtrekkers in de hoofstad van Europa. De Brusselse haard heeft een gecumuleerd verlies van 7,5 miljoen €. Hoewel huisvestingsmaatschappijen te lande erom bekend staan een voorkeur te hebben voor full-option Duitse bedrijfswagens en de betere gastronomie kan dit cijfer niet alleen aan wanbeheer toegeschreven worden. Zo goed als alle (!) huurders zijn mensen met een minimuminkomen en bijgevolg minimale huur. De renovatie van het ding wordt op 25 miljoen € geraamd.

  • In Molenbeek heb ik ooit hele wasmachines in de straat weten liggen. En dat was niet omdat het groot huisvuil langs ging komen.

  • als sociale gids in o.a. de marollen stuit dat tegen de borst.
    wat zit hier achter? ze zijn begonnen met de renovatie en dan…
    er is een belofte van de gewestregering om tegen het einde van deze legislatuur 5.000 nieuwe woongelegenheden te scheppen. er is nog geen enkele bouwvergunning afgeleverd…