Spraakverwarring

parkeerautomaat taalverwarring
“Stationnement interdit le dimanche dans la zone du marché”
“Parkeren verboden elke donderdag in de marktzone”

Deze parkeerautomaat heb ik deze middag gespot tussen het station Brussel-Zuid en de Zuidertoren enja we maken ons hier duidelijk opnieuw belachelijk!

Joost Vancoppenolle
(medewerker Gent.Blogt.be)

Share
  • Wim

    Als je goed kijkt lees je ook dat “payant” vertaald wordt door “betaalbaar” in plaats van “betalend”.

    “Betaalbaar” in het Frans is trouwens “payable”.

    Of de gehanteerde tarieven “betaalbaar” zijn zal ik wel voor mezelf uitmaken.

  • Je mag er niet parkeren wanneer de borden “Verboden te parkeren” (die blauw rode met streep) opgezet worden…
    Hoe grappig of surrealistisch bovenstaande is, het is van generlei belang bij boetes…