EU-ambtenaar moet de fiets nemen

De Europaredactie van het NRC handelsblad melde gisteren dat de Europese Commissie haar ambtenaren wil stimuleren om met de bus of fiets naar het werk te komen. Ze wil dat doen door het aantal dienstfietsen te verhogen en ambtenaren die hun parkeerpas inleveren te belonen doormiddel van de terugbetaling van de helft van hun openbaarvervoerskosten. Dagelijks rijden 30.000 ambtenaren richting Europese wijk in Brussel.

Of deze maatregelen effectief zullen zijn om het gebruik van de auto tegen 2009 met 9 procent te verminderen valt af te wachten.

Men kan zich afvragen of financiële compensatie voor de goed betaalde ambtenaren hoe dan ook een rol speelt.

De verhoging van het aantal dienstfietsen van 120 naar 190 lijkt bovendien voorbarig, aangezien het huidige totaal gebruik van deze fietsen op 15.000 ritjes ligt. Aan circa 261 werkdagen in een jaar komt dat op een gemiddelde van 42 gebruikte fietsen per dag. Het huidige fietsenpark bood dus zeker nog voldoende reserve.

De cijfers moeten overigens gerelativeerd worden. Ik vermoed dat de meerderheid van deze fietsen gebruikt wordt voor verplaatsingen tussen de verschillende afdelingsgebouwen tijdens de werkuren zelf en niet voor woon werk verkeer.

Positief is echter wel dat de Commissie mee verantwoordelijkheid opneemt voor het welzijn in Brussel. Ook kan dit beleid mogelijk de Brusselse gewestregering wakker schudden om de inspanningen op het vlak van openbaar vervoer en de ondersteuning van fietsverkeer nog verder voort te zetten, of liever nog te verhogen.

Share
  • Het verkeersinfarct moet vanuit verschillende hoeken worden aangepakt. Gewestelijk, federaal, …. blij dat de EC een steentje bijdraagt.
    De verhoging van het aantal fietsen zal waarschijnlijk niet veel doen, maar (gedeeltelijke) terugbetaling van het openbaar vervoer zal wel bijdragen (te meer omdat de auto er zeker niet goedkoper op wordt!)
    Weet iemand of EU ambtenaren voordelen taksvoordelen hebben bij het aankopen van benzine?

  • Ik ga ermee akkoord dat alle beetjes helpen. Maar ze hadden nog verder kunnen gaan. Ze hadden bijvoorbeeld een fietsvergoeding kunnen geven, zoals de Vlaamse regering dat doet. Nou ja, als het hun echt menens is om het autoverkeer met 9 % te doen verminderen en ze zijn bereid hun beleid bij te stellen als blijkt dat ze er met de huidige werkwijze niet gaan geraken, dan kunnen we dat alleen maar aanmoedigen. Met moet immers ergens beginnen.

    Wat betreft de vraag over taksvrije benzine, denk ik niet dat zij taks voordelen hebben voor het aankopen van benzine. Bij mijn weten hebben enkel militairen daarop recht. De Belgische militairen in Duitsland bijvoorbeeld kunnen taksvrij benzine aankopen. Dit gaat terug op een akkoord tussen het Duitse ministerie van financiën en de geallieerde bezetters. Ik meen mij te herinneren dat gelijkaardige akkoorden bestaan tussen de Belgische regering en bepaalde landen die militairen naar Shape afvaardigen.