Atomium vs Eifel

Straks op FM Brussel bij Bruno:
Atomium
(Flickr photo by dennisbouman)

De kans is groot dat binnenkort zowel de skyline van Brussel als die van Parijs er totaal anders zullen uitzien. Momenteel zijn er besprekingen aan de gang tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de burgemeester van Parijs om het Atomium en de Eifeltoren van plaats te verwisselen.
(via ziever.be)

Share
 • ‘t is nog een beetje vroeg voor 1 april 😉

 • is me dat een schitterende futuristische dreigende out-of-space foto van ons atomium! 😉

 • ik verkies het atomium boven de eiffeltoren 😉

 • bruno

  al lijkt het atomium tegenwoordig al net zo veel op een kerstboom als de eifeltoren. (al een geluk dat de lichtjes niet flikkeren)

 • Pogonus

  Frank, ik had je in eerste instantie verkeerd begrepen: ik meende dat je het “Atomium boven de Eiffeltoren” wilde zien schitteren… Misschien nog niet eens zo’n slecht idee, maar dan blijft de discussie: in Brussel of in Parijs ?

 • Wat heeft Bruno hierover gezegd? En is dit beschikbaar in mp3 formaat?

 • ik denk trouwens dat dat verhaal van die wereldtentoonstelling in 1958 complete fictie is – het atomium is in werkelijkheid een ruimteschip, afkomstig van een of andere vreemde buitenaardse beschaving; nadat de ruimtevaarders in hun spirituele vorm het schip hadden verlaten om zich ongemerkt te mengen onder de aardbewoners, hebben wij belgen er niks beter op gevonden dan een restaurant te beginnen in de bovenste bol.

 • Protest

  Zwaar protest wanneer er in Parijs twee jongeren sterven, de cartoonrellen, de rellen in Borgerhout.

  Een ding wat je alleszins niet kan zeggen is dat de Noord-Afrikanen(moslims)zich geen volk voelen.

  Vandaag vond er een roofmoord plaats in het Centraal-station van Brussel. Belgen voelen zich ongelofelijk vaak onveilig door Noord-Afrikaanse bendes die zich niet gedragen. Moeten we meteen drastisch optreden?

  Waarom laten wij niet eens weten dat we dat gedrag niet pikken??
  Niet alleen Belgen moeten protesteren, maar eigenlijk iedereen. Is het niet beter zoiets dan niets zeggen en politiek in het geheim schijnheilig extreem te spelen?
  Waarom treden we niets als volk, zowel blank en zwart, naar voren om te tonen dat we meer veiligheid willen???

  Brussel gaat de laatste tijd gebukt onder bankovervallen en naar mijn gevoel ook een groter wordende criminaliteit en agressiviteit.
  Wat denkt u?
  Waarom kunnen wij nooit een volk vormen?
  Iedereen moet zich aan de wetten houden.

 • aco

  De Monarchie is Christelijk en kan nooit delen in de diversiteit!
  Op welke basis verantwoordt zich het bestaan van de Monarchie? De diversiteit? Helemaal niet!
  De monarchie heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld volgens de ware godsdienstige Katholieke leer.
  De Romein,’Constantijn de Grote’ riep zichzelf uit tot Keizer van de (toenmalige) hele gekende wereld:’Het Romeinse Rijk’ zoals het ware Katholicisme God vertegenwoordigde over de gehele wereld.
  Constantijn gebruikte het Katholicisme als staatsgodsdienst om zichzelf te promoveren tot de door God gewijde heerser.
  Het hoofd van de Katholieke Kerk’ vertegenwoordiger van God’ was de opperste Goddelijke Macht.
  Die, Katholieke Macht, was het die dan Constantijn tot wereldlijke heerser kroonde.
  De Heerser der Werelden werd door God gewijd en aangesteld in naam van God.
  De Christelijke symbolen waren de kroon met het kruis, de scepter en de wereldbol.
  Na 700 n.C. kwam daar verandering in. Het grote Romeinse Rijk was uiteen gevallen tussen Rome en Byzantium. Byzantium werd door de Islam veroverd en ging voor het Christendom verloren. Rome nam opnieuw de rol over van kerkelijke Macht. Karel de Grote die naar de macht streefde in het uitgestrekte rijk van de Franken greep de idee van de door God gewijde Heerser weer op. En liet zich kronen.Hij droeg de Christelijke symbolen als bewijs. Daarom worden in Engeland die Christelijke symbolen nog gebruikt in de kroningsceremonie.
  In België, dat eigenlijk als een deel van de Franse Republiek geconcipieerd werd, was het Koningschap, als het ware, door de Europese mogendheden opgedrongen geworden. Men moest plaats ruimen om een Koningshuis in de wet in te passen. Daarom dat alleen de kroon met het kruis wordt nog gebruikt als symbool voor het koninkrijk.
  De eerste koning Leopold I stierf als gelovig protestant en er waren moeilijkheden met de Clerus om hem een begrafenis te geven in gewijde grond in het Katholieke kerkhof te Laken.
  De tweede koning Leopold II echter, die een zeer sluw man was, zag er wel brood in om aan de Monarchie wat meer glans te geven uit eigen belang.
  Hij deed hij een beroep op de macht van de Kerk om zijn koningschap te legitimeren. Inderdaad is er een uitspraak van Kardinaal Van Roey dat België een door God gewilde natie was. Une et indivisible et Catholique. Flaminganten waren landverraders die het schone België wilden verscheuren. De Belgische burgers werden, zoals eeuwen lang in alle andere Europese landen, gedwongen om voor hun Koning, land en volk te gaan vechten. Wie dat niet deed was een landverrader en werd gefusilleerd, daadwerkelijk. Het is duidelijk een begrip dat Koning, Natie en Volk een waren. Belgisch nationalisme. Meedogenloos nationalisme zoals de geschiedenis ons dat bewijst!
  Maar is dat vandaag wordt het helemaal anders, zegt men ons, het is nu niet meerzo.
  Hebben onze goede Herders en leiders ons uiteindelijk de echte waarheid verteld?
  Wij moeten nu eens begrijpen en aanvaarden dat die tijd voorbij is. Wij zijn geen verenigde Natie van Koning en Volk niet meer, nee wij zijn divers!
  Een mozaïek van culturen en gemeenschappen en elkaar respecteren. Dat is de werkelijkheid. Wij moeten wakker worden. La Belgique comme la Flandre, est passée! Leve de Diversiteit.
  De goede oude vaderlandse tijd van Opa en Oma is voorbij. Leve de Diversiteit!
  Als dat zo is, wat dan met een Monarchie die zich, met Kerk en Kardinaal, nog altijd beroept op hun Katholiek geboorte recht? Dat is toch niet divers?
  Royalisten kunnen nu claimen dat de Vorst zo geliefd is door het Volk (wat eigenlijk in diversiteit leeft) dat hij daarom alleen al waard is Koning te zijn. Maar dat is een argument dat geen steek houdt. Als hij een man van het Volk is, waarom neemt hij dan niet aan de verkiezingen deel?
  De verstandige man Guy Verhofstadt, onze grote staatsman, verklaarde op de televisie, met grote stralende ogen van een echte idealist: “Ik ben voor het Verenigd Europa. Ik zal alles doen om het te verwezenlijken?.
  Hij kan geschiedenis maken zoals wij dat al kennen in de geschiedenis van Europa.
  Bijvoorbeeld, de avonturier GARIBALDI plaatste het Huis van Aosta op de Italiaanse koningstroon. De dictator Franco benoemde de huidige Spaanse koning. Misschien kan Verhofstadt het beter doen en de familie Saksen Coburg op de Europese troon krijgen als het mooiste geschenk aan het Belgische volk!