Minister Peeters: Kom voor de dag!

Deze morgen werd Minister Kris Peeters geïnterviewd op Radio 1. Groot was mijn consternatie toen ik hoorde dat er plannen zijn om de ring rond Brussel in beide richtingen met een rijstrook uit te breiden.

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zei daarover dat dit de files zou doen afnemen en daardoor ook de hoeveelheid stofdeeltjes dat in onze atmosfeer terecht komt.

De hoeveelheid stofdeeltjes die door een auto worden uitgestoten nemen namelijk toe bij fileverkeer. Peeters gelooft dat de extra rijstroken de files zullen verhelpen, terwijl iedereen weet dat meer wegen voor nog meer autoverkeer zullen zorgen.

En Machteld Libert, de voor-de-dag-presentatrice van dienst, liet Peeters er gewoon mee wegkomen! Hij deed er dan ook nog een schepje bovenop.

Hij verontschuldigde zich dat lange termijn maatregelen om iets aan het ozonprobleem te doen nog niet geïmplementeerd kunnen worden omdat ze zich momenteel nog in de studiefase bevinden. “Ah ja, vraag ik me dan af. Sinds wanneer? Over welke projecten gaat het? En tegen wanneer denkt men de resultaten hiervan te bekomen?? Deze vragen kwamen echter niet op bij Libert, voor wie het waarschijnlijk nog een beetje vroeg op de ochtend was. “De studieprojecten die tot de aanleg van extra rijstroken voor de Brusselse ring besloten hebben jullie anders wel snel voor elkaar gekregen.”

We zijn er nog niet. Dit is België. België dat enkele jaren terug het door de Commissie opgelegde visquota voor sol met 65% overschreed.

Aan het bewind is niet langer de generatie van mijn grootvader voor wie de groene jongens niet eens tot het middenveld van de politiek mochten gerekend worden.

Neen, ondertussen is het woord aan de baby boom generatie. Een generatie die de noodzaak degelijk beleid met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen als voorwendsel gebruikt om eeuwig te mogen blijven talmen.

Share
 • idd. meer wegen genereren meer autoverkeer, al zit daar natuurlijk ook een bovengrens op, maar we zullen het niet te technisch maken. Is meer autoverkeer per definitie slecht? Voorlopig wel, maar wat als iedereen op schone energie rijdt? Moet het beleid afgestemd worden op stofdeeltjes, die binnenkort mogelijk voor de geschiedenisboeken zijn. Ah ja, de opwarming van de aarde effe uit het oog verloren… ik kan vanuit mijn zetel moeilijk inschatten of draaiende motoren in de files schadelijker zijn dan meer maar vlot rijdend verkeer in dit verband.

  Ik heb het nogal moeilijk met het type verkeersdeskundige die de files wil verkopen als een “fact of life”… wij hoeven ons daar niet bij neer te leggen, verder zoeken is de boodschap.

  En dat brengt ons natuurlijk automatisch bij het alternatief: (tromgeroffel….) ***openbaar vervoer***.
  En nu even heel kort door de bocht gaan:
  Zolang de Brussels Ring Vlaamse bevoegdheid is zal u het moeten stellen met extra rijstroken. Het alternatief komt er niet, wegens totaal gebrek aan overleg tussen VL en BXL. En de extra rijstroken zijn ook nodig om het goed verdienende VL werkvolk terug te evacuëren naar het grondgebied. Stel u voor dat ze zich zouden vestigen in Brussel… Of nog anders gesteld: stel dat we openbaar vervoersknooppunten (transferia,…) zouden uitbouwen aan de Brusselse Ring, in combinatie met de nodige winkelruimte en huisvestiging… Oeps nee, kan niet, de “gordel” moet groen blijven, anders komen er weeral Franstaligen bij. Dus nogmaals: rijstroken.

 • nog een kleine kanttekening: op de Brusselse noorderring zijn minstens twee plekken waar files ontstaan door abrupt snelheidsverschil… de bergop ± ter hoogte van de afritten wemmel . De vrachtwagens vallen stil, beginnen elkaar in te halen, het autoverkeer stropt… Dat is gewoonweg gevaarlijk en als ik het goed voorheb is dit wél op te lossen met extra rijstroken. Te meer daar buiten de spitsuren voor en na deze punten geen file te bespeuren valt. Mogelijk doelt de minister daarop.

  PS: Op de E40 van kust naar Brussel is ook zo’n leuke plek. Er hangt daar ergens een bord met oranje letters met de boodschap: “‘filevorming mogelijk”. Oudjes met brillen moeten daar afremmen tot 70 km/u om te kunnen lezen wat erop staat… belangrijke info… en ja, file dus de volgende ± 500 m

 • Is dit wel een goede oplossing? Veel mensen laten hun auto aan de kant staan omdat de wegen nu al oververzadigd zijn. Meer ruimte creeren motiveert meer mensen om terug de auto te nemen, wat tot gevolg zal hebben dat er weer files zullen opduiken ook met die extra capaciteit.

  Een klein voorbeeldje: de E40 van Leuven naar Brussel bevat 4 rijstroken, zogezegd voor betere vloeibaarheid van het verkeer. Wat merken we? Die zit ‘s morgens nog altijd even vast…

  Meer rijstroken meer auto’s. Meer OV meer klanten.

 • Richard, bedankt voor je deskundige aanvullingen.

  Mich, wat bedoel je met OV?

  Wetenschappelijk onderzoek is zeker nodig. Maar op een bepaald moment is ook beleid nodig. En dat houdt misschien geloof in. En zeker visie en handelen. Wetenschappelijk onderzoek is niet afdoende.

  Temeer daar uit de wetenschappelijke strijd omtrent de kankerverwekkendheid van secundaire cigarettenrook al duidelijk bleek dat er jammer genoeg wetenschappers zijn die bereid zijn eerst een standpunt in te nemen om er vervolgens de nodige wetenschappelijke argumenten bij te zoeken. Zeker wanneer het gaat om beleidsadviserend wetenschappelijk onderzoek, moeten we er rekening mee houden dat belangenvermenging mogelijk is.

  En waarom moeten we in België altijd ons eigen onderzoek opstarten? Kunnen we niet een beetje leren van de ervaring van anderen? Enkele voorbeelden:

  In Mexico bestaat al sinds jaar en dag (op zijn minst sinds voor 1998) de regel dat op de even dagen alleen bepaalde nummerplaten mogen rondrijden, en op oneven dagen andere. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen vaak verscheidene auto’s aanschaffen zodat ze op zijn minst altijd één voertuig ter beschikking hebben. Effectief? Niet echt, nochthans ligt die optie bij ons nog steeds op de tafel.

  De aanleg van het fietspad op de wetstraat is een ander voorbeeld. Op een bepaald moment besluit men de wetstraat heraan te leggen. En men besluit iets revolutionairs te doen: een fietspad te voorzien met afscheiding van de rijweg. Maar men mist natuurlijk de ervaring om dit mooie idee tot een goed einde te brengen. Het gevolg? Wekelijks wordt er wel een voetganger of fietser aangereden door een afslaand voertuig komende van de wetstraat. De automobilisten zijn er vaak er gehaast, want ze voelen zich door het razende verkeer op de wetstraat onder druk gezet om zo snel mogelijk af te slagen. Ze kijken dan ook onvoldoende of totaal niet of er uit de andere richting geen fietsers aankomen die rechtdoor willen. (De fietspaden op de wetstraat lopen nl. in tegenrichting.) Dit is nochthans geen nieuw probleem. In Nederland heeft men er dan ook al lang iets op gevonden. Wanneer het daar aan de fietsers of voetgangers is om het kruispunt over te steken, mag geen enkel ander voertuig het kruispunt op. Zo eenvoudig is dat.

  Auto’s moeten dan natuurijk wel iets langer wachten aan het rode licht. En dat zou in België onvoorstelbaar zijn. Voetgangers krijgen op de wetsstraat nauwelijks de tijd om over te steken of het is alweer rood. Voor vijf minuten wel te verstaan!

  Nog een probleem: er zijn geen lichten voorzien langsheen de fietspaden op de plekken waar ze door voetpaden gekruist worden, aangezien er enkel lichten staan voor de wagens die zoals reeds gezegd uit de andere rijrichting komen. Ook dit eist wekelijks zijn tol.

  Een laatste probleem: voetgangers hebben totaal niet door dat het om een fietspad gaat aangezien het voetpad en het fietspad op hetzelfde niveau liggen en enkel door hun kleur kunnen worden onderscheiden.

  Het besluit: had men bij de bouw van de wetstraat enkele Nederlandse bouwkundig ingenieurs betrokken, dan was dit een kanjer van een project geweest. Nu ben ik echter als dagdagelijks gebruiker erg ontgoocheld.

  Op langere termijn kunnen we het natuurlijk zonder de Nederlanders stellen, maar wat is er verkeerd te bekennen dat we hier voorlopig op dat vlak amper ervaring hebben?

 • Ik denk dat Mich met OV openbaar vervoer bedoelt.

 • Zo zijn er verschillende elementen aan te brengen die voor verbetering vatbaar zijn.
  Het is enerzijds kortzichtig om te zeggen dat 4 rijstroken de files niet zullen doen afnemen, het is anderzijds even kortzichtig om niet te beseffen dat ook die 4de rijstrook terug zal dichtslibben!

  Auto en openbaar vervoer combineren om de auto uit het stadscentrum te houden, is nog zo eentje. Brussel blijft maar investeren in parkings die zich binnen de vijhoek (!) bevinden.

  Er is nog veel werk, en ieder beetje helpt. Het interview was misschien niet altijd even duidelijk, maar misschien moet Emmanuel eens een mailtje naar het kabinet van minister Peeters schrijven, met daarin de onbeantwoorde vragen.

  Over de Nederlanders gesproken. Dat de fietser er veel te zeggen heeft moge wel duidelijk wezen. De politie is er al even laks ten opzichte van fietsers als ze hier ten opzichte van wagens zijn! De fietser is er niet alleen heer en meester, maar is er gewoon agressief. Iets waarmee ik in het laatste jaar, al tweemaal ben mee geconfronteerd in Brussel. Zo forceerde een fietser zich onlangs een weg tussen mijn stilstaande auto en de geparkeerde auto’s langs de kant van de weg. Er was gewoon geen plaats (Brussel voorziet geen plaats voor beiden, shame…). Nu werd ik als stilstaande autobestuurder uitgescholden voor al wat je maar kan indenken, terwijl de krassen wel degelijk in mijn auto zaten! Ik mag hopen dat de fietsers, wanneer ze hun welverdiende ruimte in de stad krijgen, het arrogante en agressieve gedrag van onze noorderburen niet gaan kopieren.

 • Op korte termijn zal die vierde rijstrook de files waarschijnlijk wel doen afnemen. Het gevolg is dat de tijd die nodig is om van A naar B te rijden verkleind. Ik heb onlangs een studie gelezen waarin beweert werd dat de tijd die mensen aan vervoer willen besteden tamelijk constant is. Indien je jezelf vlot kan verplaatsen, ga je jezelf dus meer verplaatsen. Vroeger waren de wegen slechter, maar was er veel minder woon-werkverkeer. Nu wonen veel mensen op grote afstand van hun werk.

  Misschien kan je verkeerscongestie voorkomen door de doorvoersnelheid te verkleinen.
  * Verlaag de maximumsnelheid op de brusselse ring tot 70 km/u.
  * Controleer meer op snelheidsovertredingen
  * Geef (zoals in Nederland) tijd aan voetgangers en fietsers om kruispunten over te steken (groen voor voetgangers is rood voor alle autoverkeer)
  * Voorzie minder parkeerplaatsen voor pendelaars. Reserveer de parkeerplaatsen langs de weg in de binnenstad voor de bewoners.
  * …