Zone 30

Meer dan 30 rijden is in vele buurten in Brussel zeer gevaarlijk geworden. Redenen daartoe zijn legio:

 • Auto’s die tot op de hoek staan geparkeerd, in plaats van de voorziene 5 meter, en daarmee het zicht belemmeren op de auto’s met voorrang van rechts
 • Dubbel parkeren (soms zelfs voor een vrije parkeerplaats!)
 • Parkeren op zebrapaden (terwijl ook daar die regel van 5 meter geldt
 • Verkeerslichten worden genegeerd (door iedere weggebruiker)
 • Ononderbroken lijnen worden in geen tijd vervaagd omdat ze zo frequent (en nodeloos) worden overschreden

Dit lijstje kan best nog wat langer gemaakt worden. Niemand heeft nog respect voor de verkeersregels. Wat gaat de gemeente Schaarbeek daaraan doen? Een zone 30 invoeren! En daar waar alle voornoemde overtredingen zullen worden door de vingers gezien, zal men hier wel repressief optreden.
Een klein beetje consequent gedrag van de politiediensten, met bekeuringen voor alle zware en onnodige overtredingen, zou een zone 30 hoogstwaarschijnlijk overbodig maken. Of heeft U hierover een andere mening? Laat maar horen!

Share
 • Ik ben het enerzijds eens met je opmerking dat vele overtredingen ten onrechte niet worden aangepakt, anderzijds ben ik ook voorstander van meer zone 30’s in woonbuurten. Enkel op grotere doorgangswegen zou het onzin zijn zone 30’s in te voeren. Voila, my 2 cents. 🙂

 • Ik denk ook dat de politie het niet kan volhouden om zone 30 te laten respecteren.
  Soms heb je wel eens een repressieve periode aan bepaalde kruispunten als poging om de mensen hun gedrag te veranderen. Ik zie dat na de repressieve periode, de mensen toch weer de regels aan hun laars lappen.
  Dus is het maar de vraag of méér regels die nauwelijks worden afgedwongen, zullen bijdragen tot een veiliger verkeer. Effectieve inning van àlle boetes zal al een hele stap vooruit zijn, want zoals je weet… 2 op 3 boetes worden niet betaald!

 • Daniel

  Hoewel zone 30, zoals nu in Schaarbeek zal ingevoerd worden, een sympathieke maatregel lijkt, staat en valt het hele plan met de handhaving. Zolang de politie nu al niet kan handhaven wat … ik citeer alles wat Mike al heeft geschreven in zijn bericht … dan heeft bijna geen enkele maatregel zin.

  Daarnaast, zolang de weginrichting snel rijden aanmoedigt en op de hoek parkeren mogelijk maakt, is een snelheidslimiet 30 een wassen neus.

  Kortom: consequent handhaven van de bestaande regels!

 • henkovic

  Goed initiatief van de gemeente Schaarbeek. In een stad heb je elke honderd meter wel een kruispunt, zebrapad,… Dertig per uur is dus meer dan genoeg in de wijken (uiteraard niet op verbindingswegen). Woon zelf in zo’n (enkelrichting)straat waar sommigen persé tot 50 km/h willen optrekken om 100meter verder weer alles dicht te gooien, allerminst veilig en bovendien storend voor bewoners.
  ‘Afdwinging’ is inderdaad moeilijk punt, maar mag geen reden zijn om een maatregel niet door te voeren. Bij een ongeval ligt nu voortaan de schuld ten minste bij diegene die sneller dan 30 reed. Voor de rest kunnen een aantal ingrepen in de weginfrastructuur voor natuurlijke snelheidsbeperkingen zorgen.

  Maar dit betekent uiteraard niet dat de door Mike opgesomde punten (en vele anderen) niet zouden gecontroleerd moeten worden, maar dit maakt een zone 30 voor mij niet overbodig.

 • @Henkovic
  Even verduidelijken. Het moet aantoonbaar zijn dat de snelheid van de bestuurder aan de oorzaak ligt van het ongeval.
  Praktisch: als fietser verleen je geen voorrang aan een autobestuurder. Bij aanrijding is de fietser in fout. Het zal voor de fietser op dat moment nodig zijn om aan te tonen dat die auto sneller als 30 reed, én dat dit de reden was waarom hij de auto niet kon vermijden.
  Zo ook zou de fietser de lichte vrachtauto die op de hoek stond geparkeerd kunnen aanklagen, omdat die zijn zichtbaarheid belemmerde. Maar begin hier maar eens aan in de praktijk, wanneer je niet meer bij bewustzijn door de ambulance wordt meegenomen…

 • Pol

  Begin eerst eens met de huidige regelgeving alvorens nieuwe in te voeren.
  Als men de burger de huidige regelgeving kan doen naleven zal het al goed zijn: dubbelparkeren, fietpaden negeren, GSM aan het stuur, …
  Indien ik 20 Euro kreeg voor elke overtreding die ik zie, kan ik bij het aankomen aan mijn werk al terug naar huis vertrekken want ik zou al genoeg verdiend hebben voor de ganse dag.

 • Daniel

  Nog een: niet de richtingaanwijzer gebruiken. Als ik op de bus wacht zie ik dat 2/3 van alle bestuurders de richtingaanwijzer niet gebruikt.

  Aan Henkovic: je hebt natuurlijk gelijk, je moet ambitie hebben om de verkeersveiligheid te verhogen. Tempo 30 in woonwijken kan er zeker bij helpen. Maar ik woon in Schaarbeek, tempo 30 heeft alleen zin als je tegelijkertijd op een duurzame wijze zo veel andere maatregelen neemt: ouders die bij scholen de kinderen over laten steken, absolute handhaving van verbod op de hoek parkeren, vooral de kleine vrachtauto’s die werkelijk overal staan, einde aan rechts voorrang nemen van de kleine dwarsstraten, met name op busroutes, apart groen licht voor voetgangers… en ga zo maar door.

 • tommy1975

  Schaf de voorrang van rechts en ook de voorangswegen. Zodanig moet iedereen voorzichtiger rijden en trager ieder kruispunt overrijden. (Ik spreek uiteraard niet over de verkeersassen)

  In de States is dit ook zo en het verkeer verloopt er veel ordentelijker.

 • Paul

  I.v.m. het niet gebruiken van de richtingsaanwijzers:
  Het is normaal dat de BMW, Mercedes, 4*4 rijders deze niet gebruiken want richtingaanwijzers zijn opties voor die wagens.
  Aangezien die mensen al zoveel betaalden voor hun auto kon deze optie er echt niet meer bij (idem dito met de handsvrije GSM kit)

 • Geen richtingaanwijzer gebruiken: ik weet nu niet of dit een zware fout is, maar het zou al een hele stap zijn. Wat betreft differentiatie, moet ik zeggen dat ik het fenomeen toch bij alle automerken zie 😉

 • Prosper

  Mike, het probleem in Schaarbeek ligt ‘m vooral in de manier waarop sommige straten zijn aangelegd, die rond het Josaphat park lijken op sommige plekken een echt racecircuit inclusief afgeronde straathoeken om vooral geen gas te moeten lossen in de bocht. Ik stond daarom ook sceptisch over het idee om de Schaarbeekse verkeersonveiligheid aan te pakken via zone 30 bordjes. Wat echter het grote verschil zal maken, is dat een groot deel van die zone momenteel wordt heraangelegd als een echte zone 30 (versmallingen, oren, enz.). Bovendien komt er binnenkort ook een nieuw verkeersplan en indien dit even rechtlijnig is, als dat van Sint Joost, dan zal er in de toekomst maar weinig controle nodig zijn om chauffeurs daadwerkelijk tot 30km/u aan te manen.

 • Daniel

  Ik hoop dat ze bij ons in de bloemenbuurt ook van die oren gaan aanleggen. Dat zou zeker verbetering brengen. Alleen valt onze buurt (nog) niet in de 30km zone voor zover ik weet.

 • Joris

  De enige oplossing is dikwijls het fysiek onmogelijk te maken om fouten te begaan. Als ze op de Rogierlaan tussen de Haachtsesteenweg en het Weldoenersplein de borduur van het tram- en busvak hoger zouden maken dan KUNNEN er gewoon geen auto’s in dubbele file parkeren omdat het verkeer dan simpelweg niet meer doorkan. Er is nu eigenlijk ook maar één rijstrook, afgeboord met een doorlopende witte lijn die de rand van de rijweg aanduidt, maar doordat het fysiek mogelijk is om op het tram- en busvak te rijden doen velen dat ook (of je wordt ertoe gedwongen door de vele dubbelparkeerders, soms zelfs inderdaad voor een lege parkeerplaats). Zet er een borduur (zoals op de General Jacqueslaan), of paaltje, en het dubbelparkeren zal snel opgelost zijn (tesamen met het laagvliegen).

 • Joris:
  en hoe moeten de taxi’s dan op het busvak? Zij mogen erop, hé. Trouwens, zo mogen ook auto’s op een busstrook om de volgende straat af te slagen (alhoewel die ononderbroken lijn in dit specifieke geval je dat alsnog moet beletten, ‘k denk zelfs dat het zo’n extra dikke à la ‘rand van de rijweg’ is).
  Trouwens, als er maar 1 rijstrook is, kan je zoiets niet maken. Stel je voor dat er zich een ongeval voordoet: dan is meteen de ganse laan onderbroken!

 • henkovic

  Over die trambaan op de rogierlaan, elke dag blijkt dat die spijtig genoeg niet gerespecteerd wordt, of niet kan gerespecteerd worden tgv dubbelparkeerders. De politie heeft ook wel andere prioriteiten, nuja er zijn ergere zaken ook, maar ondertussen verliest die tramlijn wel veel van zijn aantrekkelijkheid. Zelfde trouwens in de koningsstraat, regentschapsstraat, begin louizalaan,… (hoewel hoofdas van het tramnetwerk).
  Dus volledig akkoord met die stelling van Joris, maak het fysiek onmogelijk. Hoewel het natuurlijk jammer is dat zo’n drastische maatregelen nodig zijn. En ja als zich een ongeval voordoet zullen we met ons autootje helaas even de blok moeten rondrijden, maar zo erg en zo vaak is dat nu ook weer niet.

 • Joris

  @Mike: Da’s toch simpel, taxi’s doen hetzelfde als de bussen: ze gaan het bus- en tramvak op aan het begin van de straat (op kruispunten, waar de borduur logischerwijze afwezig moet blijven, anders kan het kruisend verkeer niet door). Natuurlijk zullen kwaadwilligen dan nog steeds over het bus- en tramvak kunnen (laag)vliegen, maar ze zullen er tenminste niet meer op en af slalommen zoals nu het geval is. De borduur in het eerste deel van de Louizalaan is de naam “borduur” niet waard. Het is er weliswaar iets moeilijker om erover te rijden dan in de Rogierlaan, maar het kan nog steeds. Ik pleit voor een echte borduur met rechte randen, het soort dat de tramsporen in de Generaal Jacqueslaan afboort. Daar rijden wel geen bussen en taxi’s over de tramsporen, maar het is wel duidelijk waar de weg ophoudt. Paaltjes kunnen ook een oplossing zijn, maar die worden in Brussel zo vaak omvergereden dat alleen de paaltjesproducent er beter van wordt.

 • Er zijn in Brussel veel ‘bijzonder overrijdbare beddingen’, zoals die dingen heten. Alleen vergeten veel autogoïsten (een bekende MIVB-vakterm) dat ‘bijzonder’ in de naam. Het grote probleem is dat je er vaak niet veel aan kan doen. De vergelijking wordt hier gemaakt tussen de Rogierlaan en de Generaal Jacqueslaan; daarbij moet wel even opgemerkt worden dat de as Schmidtlaan – Jacqueslaan altijd minstens drie rijvakken telt in elke richting en een soort stadsautosnelweg is, dus weinig problemen met het autoverkeer.

  De Rogierlaan is dan weer een drukte vanjewelste met één smalle rijstrook aan elke kant (zoals bijna alle straten met een ‘bijzonder overrijdbare bedding’). Die stroken zijn smal in die zin dat de combinatie tram op spoor + bus/vrachtwagen op rijstrook + geparkeerde wagen meestal niet mogelijk is. Je ziet bijvoorbeeld in de Rogierlaan veel bussen half op de bedding rijden, omdat ze anders amper plaats hebben. Dat wordt pas leuk als die bedding ‘afgesloten’ wordt, ik denk dat we de afgereden spiegels en opstoppingen dan niet meer zullen kunnen bijhouden.

  Een betere oplossing voor die bijzonder overrijdbare beddingen is volgens mij verbaliseren. De Prinses Elisabethlaan in Schaarbeek is, bij het kruispunt met de Lambertmontlaan, een prachtig voorbeeld van hoe het niet moet. De bedding wordt daar gewoon consequent gebruikt als voorsorteervak naar links, terwijl daar drie tramlijnen en twee buslijnen moeten passeren. Je kunt je dus wel voorstellen wat voor opstoppingen dat geeft ‘s avonds. Het ergste is dat er dus helemaal niks aan gedaan wordt; talloze keren staan er politieauto’s op de normale rijstrook te wachten om rechtdoor te rijden (richting station van Schaarbeek, daar is het politiebureau), maar je moet niet denken dat ze ooit een auto terechtwijzen die al even naar links ‘voorsorteert’.

  Een ander probleem is dat van de zwakste schakel: een ketting (tramlijn) is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Met andere woorden, het heeft weinig zin om eigen trambeddingen aan te leggen als er stukken zijn waar het nog altijd in het honderd loopt, want dat stuk vertraagt de hele lijn. Voorbeelden genoeg: lijn 23 (Churchill-Heizel) ligt bijna helemaal in eigen bedding, behalve een klein stukje aan de Charleroisesteenweg in Ukkel. En je raadt het al, in de spits zie je dikwijls een kwartier geen tram en dan opeens drie stuks na elkaar, door die opstoppingen daar. Door de lange afstand kan de 23 wel wat vertraging inhalen richting Heizel, maar toch.

  Het begin van de Louizalaan is natuurlijk de bekendste flessenhals: de 93 en 94 rijden eerst de hele tijd in een eigen bedding, en vanaf het Stefaniaplein slibt alles dicht – daar gaat de tijdwinst. De oplossing die daar dikwijls genoemd wordt, is om de flessenhals autovrij te maken. Zou natuurlijk ideaal zijn voor de trams, maar wat voor verkeersdrukte zal dat wel niet veroorzaken in de omgeving, allerlei auto’s die dat punt moeten vermijden?

  En soms is het fysiek niet mogelijk om een eigen bedding te creëren, als de tramsporen op de rijstroken liggen. Wat moeten ze dan doen, rijstroken maken van de parkeerstrook? Daar krijg je geen enkel policitus voor gewonnen, en terecht. De 55 (Stilte-Bordet) is daar een mooi voorbeeld van; het zuidelijke stuk en de noord-zuidverbinding zijn grotendeels in eigen bedding, maar in het noordelijke deel moet de 55 bijna altijd de sporen delen met de auto. Met als resultaat dat er in de spits soms wel vier 55’s pal na elkaar voorbijrijden, hier in Schaarbeek.

  Om weer terug te keren naar de oorspronkelijke zone 30: op zich geen slecht idee (mits het natuurlijk gehandhaafd wordt), maar dan wel in de kleine straatjes. Het gaat er bij mij niet in dat de Rogierlaan zo ongeveer de enige straat wordt waar 50 de norm blijft. Wat dan met de Haachtsesteenweg, Maarschalk Fochlaan, Koninklijke Sint-Mariastraat? Dikwijls is het gewoon gevaarlijk om daar 30 te gaan rijden, iedereen haalt je gewoon in. En dat zal echt niet veranderen als er een bordje ‘Zone 30’ komt te staan. ‘s Avonds is zoiets al helemaal onzin.