Antwerpen, hoofdstad van Vlaanderen?

Meest frappante nieuws van gisteren:

Bijna zeventig procent (69,66 procent) van de Vlamingen vindt dat Brussel niet de hoofdstad van Vlaanderen moet blijven. Liefst 94,47 procent van hen vindt dat Antwerpen die rol op zich zou kunnen nemen. Dat blijkt uit een peiling van La Libre Belgique.
28 procent van de ondervraagde Vlamingen wil wel dat Brussel de hoofdstad blijft.
via standaard.be

lalibre-capitale

Interessant detail van de steekproef:
1013 geldige antwoorden
970 weigerden mee te doen
480 zonder antwoord
25 ongeldige antwoorden

Kan iemand met wat statistische achtergrond daar eens zijn mening over geven, mbt zelfselectie en zo?

Ik citeer uit La libre:

Telle est l’incroyable enseignement du quatrième volet de notre sondage, sondage réalisé les 10 et 12 mars derniers entre 10 et 20 heures 15, auprès de 1 013 personnes, âgées de 18 ans minimum et réparties, cela a toute son importance, de manière égale entre les 5 provinces flamandes : Anvers, Flandre occidentale, Flandre orientale, Limbourg et Brabant flamand

Share
 • Los van het feit of dit statistisch relevant is (1013 meningen die representatief zouden moeten zijn voor 6 miljoen Vlamingen? Sta me toe daar twijfels bij te hebben, al ben ik geen statisticus), vind ik Antwerpen als grootste en economisch belangrijkste stad in Vlaanderen wel een logische keuze.
  Op dit moment is Brussel de hoofdstad van een gewest waar het zelf geen deel van uitmaakt, op het fantastische koloniale Beechuanaland (het huidige Botswana) na, moet dit een historisch unicum zijn.

 • Tom

  Dus als ik het goed begrijp vroeg men dit aan 2463 vlamingen.

  resultaat:
  – 28,5% ervan zei “non”
  – 11,4 % ervan zei “ja”
  – 0,8 % zei “sait pas”
  – 19,3 % zei niets op die vraag
  – 39 % deed niet mee

  Of als je degenen die niet meededen aan de enquete niet meetelt, komt je als percentages van degenen die wel meededen aan:
  – 46,7 % zegt “non, geen brussel”
  – 18,7 % zegt “oui, Bruxelles blijft de capitale”
  – 1,3 % zegt “sait pas”
  – 31,6 % slaat die vraag over

  Als “niets zeggen op die vraag” overeen komt met “het niet weten” dan zou dus 32,9 % het niet weten.

  Over de tweede vraag:
  Als brussel niet de hoofdstad zou zijn, is antwerpen naar mijn mening ook de volgende logische keuze. Dus de reactie op vraag 2 is niet zo vreemd.

 • tommy1975

  De meest logische keus is Mechelen. Historisch gezien dan toch. cfr Charlemagne? Carolus magnus? Karel De Grote?

 • Liesbeth

  Dat verbaast me niets. Sinds ik in Brussel woon krijg ik veel minder mensen over de vloer. Mensen zien het niet zitten om naar Brussel te komen. Antwerpen daarintegen is geen probleem (hoewel het in de meeste gevallen verder van hun deur is). Samenvattend kan ik hun mening als volgt weergeven: “Antwerpen is hot, Brussel gevaarlijk. “

 • Frank, 1000+ mensen voor een bevolking van 6 miljoen is ruim voldoende (als er voldoende met representativiteit rekening gehouden werd tenminste) om een representatieve staal te hebben, zo werken steekproeven nu eenmaal.

  Waar ik mij vragen bij stel is dat de mensen die niet antwoordden (ruim de helft) hier gewoon opzijgeschoven worden en men doet alsof zij niet bestaan.

 • Thomas

  Hier een korte reactie van een marktonderzoeker (en fiere Brusselaar) op die cijfers…

  Waarbij ik mij het meest vragen stel is de keuze van de doelgroep… Het is een beetje zoals niet-bierdrinkers ondervragen over de smaak van bier. Zijn er in de steekproef ook Brusselse Vlamingen opgenomen?

  Uiteraard zegt dit iets over de mening van de in Vlaanderen wonende Vlaming, maar meer ook niet. Vermits Brussel in Vlaanderen absoluut niet gekend is (en vermist de pers en de politiek ook absoluut geen inspannningen doen om dit te veranderen) is deze score dan ook niet verbazingwekkend.

  Wedden dat niet-bierdrinkers, als we ze zouden ondervragen, zeggen dat ze de smaak van bier niet goed vinden!

 • De resultaten verwonderen mij niet, ik vind het ook grappig om te zien hoe toch forse groepen van de (politiek minder geschoolde?) massa standpunten inneemt die lijnrecht ingaan tegen de toch overheersende overtuigingen in het Vlaamse politieke landschap (49 % voorstander van faciliteiten, 38 % tegen de splitsing van BHV, en zelfs 41 % voor de uitbreiding van het Brussels gewest)

 • henkovic

  Onbekend is onbemind. Ik ben zelf twee jaar geleden vanuit Antwerpen naar Brussel verhuisd, en ik geef toe: daarvoor kende ik enkel de grote stations, de AB, de grote verkeersaders, en that’s it. Nieuwe Brusselaars hebben vast en zeker ook vrienden, collega’s,… met openvallende monden tegengekomen na de mededeling dat men naar (oh nee) Brussel verhuisd was.

  Dit verklaart voor mij dan ook de resultaten van de steekproef. Vlaanderen doet al heel veel om Brussel te promoten, maar ik heb toch de indruk dat dat vooral bij een beperkte groep Brussel-lovers terecht komt. Misschien moet de media nog volgen. Pareltjes als Schaarbeek, Sint-Gillis,… komen helaas vooral in het nieuws met negatief nieuws.

  Toch heb ik ook bedenkingen bij de steekproef. Hoewel 1000 mensen toch al wel een vrij groot staal is – statistisch heeft het trouwens niet zo veel belang of dat 1000 op 6 miljoen zijn of 1000 op 1 miljoen – ze is zeker niet representatief als ik bijvoorbeeld zie dat 1/3 van de ondervroegden 65-plussers zijn, en nog eens bijna 1/3 50-65 jaar zijn…

 • Als de Vlaamse Regering uit Brussel vertrekt, kunnen bedrijven in de vrijwordenden kantoors intrekken. En terwijl administraties enkel belastingen kosten, betalen bedrijven (soms) wel belastingen. iedereen wordt er beter van. Mijn tip voor de nieuwe Vlaamse hoofdstad: Diegem of Zaventem, dat is op het niveau van hun politiek in zaken Ruimtelijke ordening 🙂