Woluwe: belasting op Wifi

Ozone Wifi: installation on your roof

Olivier Maingain, voorzitter van het FDF maar ook burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, wil nog een stap verder gaan. Hij wil alle antennes in zijn gemeente belasten waarmee gegevens draadloos worden doorgestuurd. Letterlijk:

Er wordt voor de dienstjaren 2007 tot 2011 een jaarlijkse belasting ingevoerd op de relaisantennes van mobilofonie, en antennes voor het elektronisch doorsturen van gegevens.
lvb.net

Er bestonden al belastingen voor mobilofonie antennes, die dan typisch betaald worden door de operators. Misschien was dit een poging om de komst van WiMax (Clearwire bvb) te anticiperen, maar dan schiet Mangain toch wel echt breed. Zoals de tekst nu is, heeft een cafe dat Wifi aanbiedt op zijn terras het ook zitten.

Share
  • Steven

    Het bericht is voorbarig. Het reglement ging maandag worden gestemd in de gemeenteraad, maar navraag leert dat het luikje over antennes voor dataverkeer er waarschijnlijk zal worden uitgelicht omdat dit moeilijk te controleren valt. Iedereen met een Wifi thuis zou immers ook moeten betalen en dat wil de gemeente nu ook weer niet…

  • 4000 euro per jaar, je ziet duidelijk dat de taks bedoeld is voor bedrijven en niet voor particulieren.

  • Kunnen ze dit überhaupt wel maken, zo’n wet? Ze moeten zorgen dat ze niet tegen andere wetgevingen ingaan. Straks moet iedere GSM-gebruiker betalen omdat z’n GSM straalt, en met de verlaging van de sterkte van de antennes zullen ons mobieltjes nog harder moeten gaan stralen 😉

    Wifi-verbindingen gebruiken een deel van het frequentiespectrum (2.4 GHz of 5.8 GHz) dat via internationale akkoorden expliciet en wereldwijd werd vrijgesteld van vergunningen. Het belasten van wifi-antennes gaat sterk in de richting van een vergunningsplicht of licentieplicht.

  • @steven: Het bericht is niet voorbarig. Het enige wat men, tot hiertoe, wil veranderen is dat de WIFI voor huiselijk gebruik niet zouden belast worden. Dat zou overigens nogal straf zijn, een toestel van 40 € belasten tegen 4.000 euro per jaar! Alle andere antennes die het draadloos internet faciliteren (hotspots, PTP, antennes van proveiders zoals Clearwire,…) zouden wel worden belast. Vergeet het dus maar dat er in SLW nog één hotspot zal worden aangeboden. Het risico is niet denkbeeldig dat als één gemeente hiermee begint, vele anderen zullen volgen (zoals met de gsm-masten is gebeurd). Waardoor het internet nog duurder wordt dan nu al het geval is in ons land.
    Bovendien gaat het ook om het principe: internet is van iedereen en mag niet belast worden! Een dergelijke belasting is even dom, zo niet dommer dan het kijk- en luistergeld (dat gelukkig genoeg werd afgeschaft in Vlaanderen en Brussel).