Wie krijgt Vlaamse zorgverzekering?

Toren

Iedere Europeaan, waar hij ook woont in of buiten België, heeft het recht zich aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering, zodra hij werkt of gewerkt heeft in Vlaanderen of in Brussel. Een Belg die in Wallonië woont, heeft dat recht niet. Dat klinkt eigenaardig, maar er is geen rechtsbasis waarop dat laatste verboden kan worden. Zo is het advies samen te vatten dat advocaat-generaal Sharpston op 28 juni uitbracht aan het Europees Hof in Luxemburg, dat binnenkort moet oordelen over een klacht van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest over de Vlaamse zorgverzekering. Als het Hof het advies volgt, wordt het bestuur van die Vlaamse verzekering nog wat moeilijker, maar krijgen de klachtindieners toch geen gelijk. Vlaanderen stelde zes jaar geleden een zorgverzekering in die zorgbehoevenden een forfait betaalt voor hun niet-medische uitgaven. Ze gold eerst alleen voor inwoners van Vlaanderen (verplicht) en Brussel (vrijwillig).

De Franstalige partijen waren tegen omdat ze met de Franse Gemeenschap niet zo’n verzekering konden of wilden instellen. Ze trokken ten strijde, ook op Europees niveau. Toen bleek dat Europa het in het algemeen moeilijk had met die verzekering. Volgens de EU hoort ze bij de ‘sociale zekerheid’ en moet ze bijgevolg openstaan voor al wie in Vlaanderen en Brussel werkt. Vlaanderen mag zo’n verzekering uitwerken voor zijn inwoners, maar ze moet ook openstaan voor alle Europeanen die in Vlaanderen of Brussel werken. De advocaat-generaal zegt in zijn advies van 28 juni dat ze ook moet openstaan voor EU’ers die in Vlaanderen of Brussel werken, maar in Wallonië wonen. Belgen die in Wallonië wonen, mogen echter niet aansluiten. Dat is een gevolg van de intern Belgische regels over de bevoegdheid van de deelstaten, zegt de advocaat-generaal, die dit eigenaardig vindt, maar erkent dat hij geen Europese regel kan vinden waarmee dit te verbieden is.

In Vlaanderen doet dit advies de twijfel over de zorgverzekering nog groeien. ‘Half Europa kan zich aansluiten, we gaan ons blauw betalen’, zeggen sommigen; anderen – waaronder de administratie en de verzekeraars – zeggen dat de inning van de bijdragen heel ingewikkeld en duur wordt. Zij pleiten ervoor de burgers geen bijdragen meer te laten betalen, maar alles door de overheid te laten betalen: ‘Dan is het geen sociale zekerheid meer en valt de Europese kritiek weg’. Maar Danny Pieters, specialist Europees recht van N-VA en CD&V, ontkent dit laatste. Hij ziet het probleem niet: ‘Nu is netjes afgelijnd wie recht heeft’; hij denkt niet dat veel EU’ers zich zullen aansluiten. Dat zij niet kunnen aansluiten, is niet onze schuld, zegt Pieters. ‘Het probleem is niet dat wij een zorgverzekering hebben, maar dat zij er geen hebben.’ De nieuwe minister van Welzijn, Steven Vanackere (CD&V), ‘bestudeert het advies’ nog.

De Standaard 30 juni 2007 – Guy Tegenbos

(suggestie van Albert Rosner)

Share
 • Ahso,

  ik kan mij daar dus aansluiten? Maar ik heb nooit begrepen, waarom het gaat. krijgt men daar niet enkel 10 Euro per maand uitbetaalt of zoiets? Dat is toch helemaal niets als je werkelijk zorg nodig hebt, die kost toch vrij snel 100 keer zoveel? Heb ik dat weer fout begrepen?

  In Duitsland bestaat een echte zorgverzekering, die je de hele kosten voor bejaardentehuis en pleegpersonneel betaald als je het nodig hebt. Maar daar kan ik mij als inwoner van Belgie niet aansluiten.

 • Het kijk- en luistergeld werd afgeschaft omdat het een asociale belasting is (= arme mensen betalen %-gewijs meer dan rijke mensen). En dan krijgen we plots een zorgverzekering die eigenlijk op hetzelfde principe gestoeld is, iedereen betaalt hetzelfde, met dit verschil dat die zorg dacht ik net iets meer primair is dan TV.

  Of ben ik mis met mijn oordeel over TV?

 • Een kleine illustratie van de gevolgen

  “Belgium ain’t no fun no more”

  http://blog.oostende.be/default.aspx?id=500

 • tommy1975

  De Vlaamse zorgverzekering kost je 75 € per jaar, als je ooit zorgbehoevend bent krijg je 125 € per maand voor hulp.

  Tot daar het goede nieuws.

  Als je als Brusselaar nu nog niet aangesloten bent kan je dat niet meer (nooit meer) Tenzij … 2 manieren

  1 Een boete accepteren, nu dus beginnen betalen, maar dan heb je de eerste tien jaar na het betalen geen recht op dat maandgeld vanaf het moment dat je hulpbehoevend bent krijg je ook geen geld a rato van (aantal jaren niet aangesloten terwijl je dat wel had kunnen zijn) x (3 maanden). De zorgverzekering is ondertussen 6 jaar oud, dus dwz dat je als je nu begint te betalen je best niet zorgbehoevend kunt worden tot 2018 en dan nog bijna 2 jaar op je kin kunt kloppen.

  2. Je in Vlaanderen domicilieren, pakweg een week voor je hulpbehoevend wordt, geen boete, geen bijdrage, geen wachttijd, nada noppes. Dan kan je profiteren zonder ooit een cent betaald te hebben.

  Zie ook de ongelijkheid ts. een pakweg Pool die op zijn 60ste in Vlaanderen komt wonen = directe toegang, en een Brusselaar die op z’n 25 ste nog niet goed wist wat, maar op zijn 32ste wel wil aansluiten en betalen = wachttijd 2 jaar noppes!

  Regulariseren is onmogelijk, mocht er vraag achter zijn, ik heb alle telefoonnummers van verantwoordelijken hier liggen. Om nog maar te zwijgen wat er gebeurt als je je toch aansluit en Bxl binnen 10 jaar geen deel meer uitmaakt van België.

 • Ja het stoort me dat zoiets cruciaals als zorgverlening voorzien wordt in een vangnet vol gaten. 99 % zegt dan:”je moet maar slim genoeg zijn” maar ondertussen loopt er toch mooi minstens 1 % sociaal zwakkeren, zatte kloten, en anderen rond, pakweg 50.000 mensen die al uit de boot gevallen zijn (en die fameuze boete van 250 € ontvangen hebben). Wat doe je daarmee met die 50.000 man, je zou er bijna socialist van worden (zo’n eentje met een grote loft :-))) ).

 • tommy1975

  Is een duplex ook goed?

  Alle gekheid op een stokje, maar no way dat ik nu ga betalen voor die zorgverzekering. ze houdt ook geen rekening met mobiliteit, voor hetzelfde geld woon ik binnen 5 jaar niet eens meer in België.

  De Vlaamse zorgverzekering, de institutionalisering van de kerktorenmentaliteit.

 • Albert Rosner

  Het toevoegen van een bijdrage voor een bijkomende gezondheidsverzekering is een probleem (duurdere gezondheid), en als dat bovendien op gemeenschapsbasis gestoeld is (gewerkt hebben in Vlaanderen of Brussel en dus potentieel bij de Vlaamse Gemeenschap horend) brengt dat nog meer problemen met zich mee.
  Het verwondert mij dat Europa blijkbaar niet struikelt over het volgende :
  hoe kun je inwoners van één en hetzelfde territorium verschillende rechten geven ?
  Akkoord, in theorie kan iedereen in Brussel aansluiten, maar het lijkt mij dat er veel te weinig tweetalige instellingen zijn die aangesloten zijn en de zorg in twee talen kunnen verstrekken.
  Deze problematiek hangt nauw samen met de overdadige inmenging van de buurgewesten in het Brussels Gewest en het gescheiden gemeenschapsdenken dat voortvloeit uit de politieke partijen die op taalscheiding en niet op territoriale gewestscheiding gebaseerd zijn.

  Sommigen willen deze verzekering federaal maken, en dan zou zij dus wel verplichtend worden zowel in Brussel als in Wallonië.
  Dit strookt natuurlijk niet met de evolutie van de gewesten naar meer autonomie.
  Maar er kan ook beslist worden om deze materie gewestelijk te maken en niet gemeenschapsgebonden.

  Misschien dat de institutionele onderhandelingen wat klaarheid zullen brengen, maar als het van de CD&V afhangt zal het er op uitdraaien dat de twee grote taalGemeenschappen meer macht zullen verwerven in het Brussels Gewest met een afzwakking van de autonomie van het cosmopolitische Brussels stadsGewest.

  Als Yves Leterme nog tenminste in zijn eigen hoofdstad kwam wonen….