Woluwelaan bijna Spaaklaan

Paul Henri Spaak

De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe Olivier Maingain (FDF) wil de naam van de Woluwelaan dan toch niet veranderen in de Paul Henri Spaaklaan. Volgens de krant La Capitale wil hij kosten vermijden voor de bedrijven in de laan die door de naamverandering ook hun adres zouden moeten wijzigen.
brusselnieuws

En wie was Paul-Henri Spaak weer? Minister van Buitenlandse Zaken tijdens WOII, maar vooral bekend door zijn rol in de oprichting van Europa.

Nog terwijl hij in ballingschap te Londen was, lag hij aan de grondslag van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg (zie Benelux). In augustus 1949 werd hij voorzitter van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Van 1952 tot 1953 was hij voorzitter van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het Spaak-rapport deed de aanbeveling tot oprichting van een Europese Economische Gemeenschap en een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De EEG en Euratom worden opgericht door de Verdragen van Rome, die ondertekend worden op 25 maart 1957.
Wikipedia

Weetje: 13 maart 1946 – 31 maart 1946: Eerste Minister en Minister van buitenlandse zaken in de kortste regering ooit.

Share
 • weet er iemand waarom mijn straat in het Nederlands “de vlaamsesteenweg ” heet en in het Frans “Rue de Flandre” (straat – dus) … waarvan dat verschil?

 • laurent

  er zijn in brussel wel meer fouten te vinden in de vertaling van straatnamen. dat hoort erbij!

  wat een dom voorstel trouwens om een grote laan met een duidelijke en bekende naam – zoals de Woluwelaan – een andere naam te willen geven. tis maar normaal dat dat niet doorgaat. er bestaat trouwens al een paul-henri spaaklaan, vlakbij de midi. als men het in brussel een beetje verstandig aanpakt, zouden er geen twee dezelfde of gelijkaardige straatnamen binnen het gewest mogen zijn, of in elk geval niet bijkomen, want er zijn wel voorbeelden te vinden van dergelijke dubbelgangers…

 • Anton

  En weetiemand waarom de rue des moines de mussenstraat is? of waarom heet het vossenplein ook place jeu de balle? Trouwens: het grote plein of le grand marché is het ook niet geworden..

  Of deze vind ik ook leuk: rue des Petits Carmes is Karmelietenstraat / rue des Grands Carmes is Lievevrouwbroersstraat

  Op http://www.ebru.be/Streets/StreetsPage.html uuuuuuuuren leesplezier

 • Tom

  ik geloof dat het oorspronkelijk monnikenstraat was. Toen vertaald naar eentalig franstalige naam, en dan toen het weer tweetalig moest zijn, foutief terugvertaald naar NL:
  monnikenstraat -> rue des moines –(moineau=mus)—> mussenstraat

 • rue des Petits Carmes is de Karmelietenstraat in 1000 Bxl, maar de Karmelietenstraat in 1080 Ukkel is dan weer de rue des Carmélites.

 • Bedankt Anton! Het overgrote deel van de Brusselse straatnamen, althans in de Vijfhoek, is van Vlaamse oorsprong. En de Vlaamsesteenweg maakte dus deel uit van de aloude Steenweg die de stad in de Middeleeuwen doorkruiste (meer info op http://www.ebru.be/Streets/StrVlaamseStw.html. De Franse “vertaling” slaat dus, zoals zo dikwijls, nergens op. Eén van mijn favorieten is overigens de Bruidstraat (http://www.ebru.be/Streets/StrBruid.html)! Voor wie er zich wat in verdiept inderdaad plezier verzekerd…

 • erik

  Helemaal te gek wordt het wanneer de straatnaam verschilt naargelang het uiteinde van de straat.

  Ben jammer genoeg kwijt welk voorbeeld het was 🙁
  Misschien woont iemand toevallig in zo’n straat?

  Het kon toch niet zijn de Brusselse bourgeoisie een “Chaussée de Flandre” over de lippen krijgen hé een gewone straat zal wel goed genoeg zijn zeker 😉

 • Ik bijvoorbeeld. Mijn straat heet in het Frans Rue du Pont Neuf. Aan mijn kant is het Nieuwbrugstraat (tussen Lakensestraat en Jacqmainlaan), verderop (het stuk tot aan de Nieuwstraat) heet het plotseling Nieuwbrug. Tenminste, op de straatnaambordjes, officieel schijnt het Nieuwbrug te zijn, zonder straat.

 • Ik woon in de Paepedellelaan, Avenue du Paepedelle; Nog nooit iemand gevonden die weet wat een Paepedelle is, maar het blijkt wel dat deze straat, in beide talen, officieel staat ingeschreven als ‘Paepedelle’. Geen straat, geen laan. Als je Paepedellelaan aan iemand geeft vinden GPS’en het niet. Ook uren fun verzekerd 🙂

 • Tom

  paepedelle? Is dat soms een losbandige metegezel van een geestelijke misschien? 🙂

 • erik schreef:

  Helemaal te gek wordt het wanneer de straatnaam verschilt naargelang het uiteinde van de straat. Ben jammer genoeg kwijt welk voorbeeld het was.

  Volgens mij heb ik daar ooit zelf eens over geblogd. Ik denk dat het mogelijk over de rue de l’Alliance in Sint-Joost-ten-Node gaat. Volgens mij luidt de vertaling in het Nederlands op de straatnaambordjes aan beide uiteinden van de straat lichtjes anders. Aan de ene kant Verbond(s)straat, maar de benaming aan de andere kant schiet me niet meer te binnen. Ik herinner me wel dat het straatnaambordje aan het ene uiteinde veel ouder was dan aan het andere uiteinde van de straat.

 • Jemenfish schreef:

  Ik woon in de Paepedellelaan, Avenue du Paepedelle; Nog nooit iemand gevonden die weet wat een Paepedelle is, maar het blijkt wel dat deze straat, in beide talen, officieel staat ingeschreven als ‘Paepedelle’.

  Ik citeer ook maar de uitleg die ik vind: “Wat betekent Paepedelle? Dit toponiem bestaat uit twee delen: Paepe en Delle. Het woordje paap betekent hier: geestelijke, van de kerk of van de kloosters zijnde. Delle staat voor klein dal.”

 • Tom

  Er is ook de “Groote Markt” (bij ‘t Serclaesbeeld hangt die geloof ik).

  Rue de l’Amigo Vruntstraat
  De ‘Vrunt’ is oud-Nederlands voor gevangenis (vroeger was daar een gevangenis in die straat, voor zatte mensen en landlopers enzo. De Spanjaarden hebben dat dan foutievelijk vertaald naar Vriend, ‘Amigo’.

  Dat is nu ook een Brusselse uitdrukking: “in den amigo vliegen”, in ‘t cachot vliegen.

 • Tom schreef:

  Rue de l’Amigo Vruntstraat. De ‘Vrunt’ is oud-Nederlands voor gevangenis (vroeger was daar een gevangenis in die straat, voor zatte mensen en landlopers enzo. De Spanjaarden hebben dat dan foutievelijk vertaald naar Vriend, ‘Amigo’. Dat is nu ook een Brusselse uitdrukking: “in den amigo vliegen”, in ‘t cachot vliegen.

  Blijkbaar is de verwarring vrunt-vriend-amigo niet typisch voor Brussel. Ook in het Zeeuws etymologisch woordenboek komt het woord amigo in de betekenis “gevangenis” voor. Althans volgens Ewoud Sanders op de website van NRC Handelsblad.

  Vrunt of vreunte zou afgeleid zijn van vroonte dat op zijn beurt komt van vroon voor “landsheer”.

 • Steve

  Het verbaast me ook weinig dat Maingain een laan naar Spaak vernoemd wil hebben. Los van de staatkundige verwezenlijkingen van Paul-Henri Spaak, hoef je maar te kijken naar de politieke kleur van dochter Spaak om te weten in welke hoek je dit idee moet zoeken.

 • steven

  @bruno: de vlaamse steenweg is een steenweg omdat bij de naamgeving van jouw stuk straat, deze buiten de toenmalige (eerste) stadsomwalling lag. Zulke verbindingswegen heetten steenwegen. Maar toen ondertussen het Frans zijn intrede had gedaan in Brussel, lag de rue de Flandre binnen de nieuwe omwalling (de vijfhoek). Voorbij het kanaal is het weer chaussée (de gand dan wel). De benamingen zijn sindsdien niet meer veranderd, vandaar het verschil tussen het nederlands en het frans. Hetzelfde zie je aan de Anderlechtsesteenweg, binnen de vijfhoek: daar is het ook rue d’Anderlecht, ipv chaussée.

 • De uitleg voor verschillende straatnamen à la Vlaamsesteenweg/Rue de flandre is de volgende.

  Inderdaad, de meeste straatnamen in Brussel zijn van Vlaamse oorsprong en hebben een orale ontstaansgeschiedenis, dus niet geschreven. Langzaamaan zijn ze verfranst en het is onder Napoleontische bezetting dat ze voor het eerst zijn neergeschreven. Dit laatste gebeurde door een ambtenaar aan de hand van een stadsplan met het volgende dogma in het achterhoofd: alles wat lang en smal is: rue; alles wat lang en breed is: Chaussée; en alles wat rond of vierkant is, Marché.
  Vandaar: de Vlaamsesteenweg (deel van de middeleeuwse verbindingsweg tussen Brugge en Keulen) Rue de Flandre werd (erg breed kan je de Vlaamsesteenweg niet noemen). Vandaar ook dat de Kiekenmarkt in het Frans Rue Marché aux Poulets wordt.

  Verder nog iets over het verschil in straatnamen tussen Frans en NL. Meestal is dat gewoon gebaseerd op oud-Nederlands of een slechte vertaling.
  Broekstraat-Rue du marais (broek=moeras) en Vossenplein-Place Jeu de boule (vossen kan in het dialect ook gezien worden als spelen) zijn voorbeelden van dat oud-Nederlands.
  Voorbeelden van slechte vetalingen vind je veel in de Vrijheidswijk: Rue de l’association wordt zowel met Verenigingsstraat als met Bondstraat vertaald.

  Maar ik ga akkoord met Anton en anderen. Straatnamen in Brussel zijn een goed voor uren plezier en vele fijne weetjes en anekdotes.

 • Tom schreef:

  Rue de l’Amigo Vruntstraat. De ‘Vrunt’ is oud-Nederlands voor gevangenis (vroeger was daar een gevangenis in die straat, voor zatte mensen en landlopers enzo. De Spanjaarden hebben dat dan foutievelijk vertaald naar Vriend, ‘Amigo’. Dat is nu ook een Brusselse uitdrukking: “in den amigo vliegen”, in ‘t cachot vliegen.

  Misschien daar nog even aan toevoegen dat men in vroeger tijden de uitleg omdraaide! In het boek Beschrijving der Stad Brussel, derzelver voorsteden en omgevingen, te dienste der scholen van H. Somerhausen (Brussel : W.J. Luneman, 1828) leest men op pagina 180:

  Wij hebben nu de Amigo voor ons. De spaansche naam van dit vrij groot en regelmatig gebouw, hetwelk tot burgerlijke gevangenis dient, voor vreemdelingen, wier papieren niet in orde zijn, voor verdachte of de openbare rust storende lieden, beteekent Vriend, waarvan de verbasterde fransche naam der straat rue de la Vrunte waarschijnlijk afteleiden is.

  Hier zegt men dus dat vrunt een Franse verbastering is van vriend terwijl wij ondertussen weten(?) dat vrunt een van oorsprong Nederlands woord is. Dat bewijst nog eens ten overvloede dat men historische bronnen altijd kritisch moet benaderen.

  Overigens is het boek Beschrijving der Stad Brussel, derzelver voorsteden en omgevingen, te dienste der scholen van H. Somerhausen (Brussel : W.J. Luneman, 1828) vanuit historisch oogpunt zeker interessant. Een facsimile-uitgave werd in 1998 uitgegeven door de Geschiedkundige Heruitgeverij te Gent. Deze facsimile-uitgave kun je vinden in onder andere de openbare bibliotheek van Brussel-Laken.

 • Walter Palmaers

  Karel Cammaertstraat/Rue Charel Cammaert in 1120 Neder-over-Heembeek. Wie was deze persoon en waarom is die straat naar hem genoemd?

 • bartje

  Een van mijn favoriete straatnamen: Warmoesberg, welke in het Frans rue de l’Herbe Potagère wordt. De Dam en Damstraat (resp rue du Dam en rue de la Digue) of de Onderwijsstraat en Onderrichtstraat (resp. rue de l’Instruction etn rue de l’Enseignement) zijn dan weer heel erg verwarrend.

 • erik

  Wat de denken van de ” wilde wou(t)(d) straat – rue de bois sauvage. Het ging echter wel degelijk over een zekere wilde (gekke) woud (met d of t) die hier woonde.

  Het vossenplain heeft dan ook weer veel namen, place de jeu de boule verwijst trouwens niet naar het petenque spel maar naar het kaatsspel dat hier gespeeld werd. Het is ook de “nieuw auw met” de (“vodde met” dus) voor de “auw auw met” moet je dan weer op het Anneessensplein zijn!

 • In Zoniënwoud ook zoiets, waaraan ik reeds een artikeltje wijdde. De Verdronken Kinderen komt van de kinderen van de molenaar Verdonck.
  Verdonck werd foutievelijk vertaald naar Noyé (de vertaler had ergens een niet-bestaande r gezien) en dan terugvertaald naar de Verdronken Kinderen

 • Guido Robbens

  Leuk om te lezen