‘Het amateurisme moet ophouden’

De hoofdstad komt nauwelijks aan bod in de formatiegesprekken voor een nieuwe federale regering. “En nochtans draait het uiteindelijk allemaal om Brussel,” vindt Alain Deneef van de denktank Aula Magna. Een gesprek over Brusselse identiteit, randbewoners en de oprichting van een nieuwe politieke partij. Lees meer op brusselnieuws.be …

Meer nieuws uit Brussel:

 • Smet wil Noctis rozer kleuren De MIVB start een campagne om haar nachtbusnet Noctis bij holebi’s te promoten. De nieuwe campagne loopt naast de bestaande en komt er op vraag van minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).
 • Nieuwe Brusselaars komen vooral uit Rand De helft van de mensen die Vlaanderen verlaat om in Brussel te gaan wonen, spreekt thuis Frans of een vreemde taal. Dat blijkt uit een studie van VUB-socioloog Rudi Janssens. Bovendien blijkt dat de meeste Vlaamse inwijkelingen in Brussel uit de Rand rond Brussel komen.
 • Bucquoy stelt zich tentoon in Dolle Mol In het café Dolle Mol bereidt uitbater Jan Buquoy niet alleen zijn volgende staatsgreep voor. Tot 23 december geeft hij er een overzicht van zijn artistiek werk.
Share
 • Thijs

  Alain Deneef heeft blijkbaar een vrij indrukwekkende & uitgedachte visie over Brussel. Hij stelt heel omvattend de problemen vast, maar anderzijds formuleert hij ook enkele interessante oplossingen.
  Bon, hopelijk sijpelt dit ook ergens door bij de beleidsmakers…

 • Welke beleidsmakers? 🙂

 • Thijs

  Inderdaad goeie vraag! 😉

 • Pieter

  “Ik ben tegen de uitbreiding van Brussel omdat de Franstaligen die in Vlaanderen zijn gaan wonen, de stedelijkheid zijn ontvlucht – en dat is precies wat ons van hen scheidt. Daarnaast is het belangrijk dat de Vlamingen die rond Brussel wonen, een soort van communautaire rust wordt gegund. Ik ben er tot slot ook tegen dat Sint-Genesius-Rode bij Brussel komt omdat er dan een territoriale eenheid is met Wallonië en Wallonië Brussel als het ware kan opzuigen.”

  Amen!

  “Deneef, die België weliswaar een warm hart toedraagt, sluit zich daarom ook niet aan bij de 35.000 die gemanifesteerd hebben voor het behoud van België. “Wat zagen we? Blanke Brusselse belgicistische bourgeoisie. Ze zijn blind voor de evolutie die België heeft doorgemaakt. Er is de economische opmars geweest van Vlaanderen, en Brussel is een multiculturele, meertalige stad geworden. Dit is niet meer het België waar zij blijkbaar nog altijd in geloven.””

  Nog een keer Amen.

  Alsof ik mezelf hoor praten, heerlijk!

 • Allez, weeral iemand erbij die denkt te weten wat de mensen denken.

  Ook treffend: Als het gaat over de vermindering van het percentage Franstaligen is het Brussels gewest een echte smeltkroes, een internationale oase waar iedereen vlotjes met elkaar omgaat in een taal naar keuze (nu nog niet, iedereen zit op z’n eiland in Bxl, maar dat komt nog… zeggen ze… rolling the eyes…). Als het onderwerp daarentegen de rand is: ho maar, dan worden dezelfde personen plots overvallen door een bui van kneuterigheid: de rand is Vlaams, kerktoren, groene gordel om te fietsen, “die mensen kiezen (?) niet voor een stedelijk project”. Hoe weet u dat zo zeker? Al eens gevraagd? Dus een rijke Londenaar die in Hampstead gaat wonen in het groen is minder Londenaar dan zijn buur in Camden Town? Zijn de bewoners in de Rand niet betrokken op het stadsleven? Blijkbaar al lang niet meer in de rand geweest zou ik zeggen…

 • En ik weet niet of de volledige lijst met Brusselse politici die dé facto in de rand wonen zelfs op deze pagina past. Zelfs de meest Brusselse der Brusselaars (forgive me the irony), de legendarische Michel Demaret woonde in de rand.

 • Richard, je slaat spijkers met koppen. En dat geldt ook voor de Nederlandstalige Brusselse politici.

 • Pieter

  De crux van wat Neefs zegt is dat jijzelf de keuze maakt voor de regio waar je gaat wonen. Het verhuizen naar een Nederlandstalige regio schept wat mij (en Neefs) betreft geen fundamentele verplichtingen. Al wil (of kan) jij nooit een woord Nederlands leren. Het zal me een zorg zijn. Jouw probleem.
  Aan de andere kant kunnen er ook geen speciale rechten worden geclaimd. En zeker geen territoriale eisen worden gesteld. Het is dit dat het debat vergiftigd. Het is dit dat de voortdurende communautaire onrust veroorzaakt, en er voor zorgt dat de Rand (en de 19!) zich niet volledig kan ontwikkelen. En dus ook de relatie tussen Brussel en de Rand hypotheekeert.

 • De crux van wat ik met vele anderen zeg is dat de afbakening van die regio’s totaal kunstmatig is en bovendien hoogst onrechtvaardig t.a.v. Brussel. Dat was misschien aanvaardbaar in het kader van het grote geef-en-neem spel dat België heet, maar zal het niet meer zijn indien het spel verdwijnt.

  Wat de zaak inderdaad verziekt zijn de taalaspecten ervan, maar er mag ook eens gezegd worden dat overgaan van een eentalige naar een tweetalige regio meer vrijheden schept, en dat daar niets mee mis is.

 • Pieter

  Inderdaad is de afbakening van een regio vaak kunstmatig, of anders kan ie het wel worden.
  De joden van de Westbank vinden de grenzen tussen West -en Oost Jeruzalem ook onrechtvaardig. Er wonen immers op dit moment meer joden (kolonisten) dan palestijnen in (groot)Oost Jeruzalem? Bij elkaar trekken dan maar? Jammer voor de Palestijnen..

  Elke poging tot grensverandering maakt een regio zeer onstabiel. De lijst met voorbeelden is lang. De lijst met voorbeelden waar geen territoriale claims worden gedaan ondanks een gewijzigde demografie of afwijkende culturele identiteit is gelukkig eindeloos veel langer.

 • De periferie is een deel van Brussel op alle gebieden, behalve legaal. Eigenlijk zit zij nog altijd “in de frigo”, zoals wij jaren in de frigo hebben gezeten. En de periferie is daarenboven voor Brussel veel belangrijker dan voor Vlaanderen. Wat aanvaardbaar was in het kader van een globaal compromis is dat niet meer als het compromis verdwijnt.

  Ik vind het bovendien curieus hoe iedereen zijn zeg-zeg doet over wat er al dan niet met die gemeenten moet gebeuren; de enige constante is dat blijkbaar niemand van plan is om de inwoners te vragen wat zij zélf willen. Men spreekt van “democratie” als de Vlaamse partijen hun numeriek overwicht gebruiken over BHV, maar democratie is blijkbaar niet gewenst als het gaat over de eigelijke belanghebbenden. Bij de scheiding van Tsjecho-Slowakije zijn er ook hier en daar gemeenten van de ene naar de andere kant overgeheveld. Ik zie niet in waarom dat hier niet mogelijk zou zijn, laat staan tot geweld zou moeten leiden. Je vergelijking met de Westbank gaat dus gewoon niet op en is trouwens bijzonder tendensieus.

 • Pieter

  a) Steden waarvan de periferie ook administratief onderdeel is van de kernstad zijn buitengewoon zeldzaam in de wereld.
  Waarom zou je nu juist van Brussel, met deze politieke context een van die zeldzame steden willen maken?
  Laten de 19 de komende vijftig jaar gebruiken om zelf sneller, efficienter, goedkoper, democratischer, klantvriendelijker, en meer geintegreerd te opereren.
  b) De bewoners wordt wel degelijk gevraagd wat ze willen. Dat noemen ze verkiezingen. In Kraainem bijvoorbeeld is van de meerderjarige bewoners 57 % ( opkomst 82 % bij 70% inwoners met de Belgische nationaliteit) gaan stemmen. Waarvan dan weer 83 % op de franstalige fracties. Ergo 47 procent van Kraainem heeft op een stroming gestemd waarvan een deel rattachement nastreeft. Fijn dat we het weten, maar ik ben verder niet onder de indruk. Dit soort beslissingen worden leterlijk en figuurlijk ook niet op dorpsniveau genomen, dus laten we ook even kijken wat de rest van Vlaanderen zegt. Njet (behalve GROEN! uiteraard)
  Democratisch he.
  c)De overeenkomst tussen de joodse kolonisten en de Franse inwijkelingen in het Vlaamse land zijn dat ze beiden wisten waar ze gingen wonen, dat ze beide (een deel dan toch van de franstaligen) geen interesse en of aanpassing tentoonstelden, en dat uiteindelijk aan het blote feit van verblijf territoriale eisen worden gekoppeld.
  Het verschil is dan weer dat Franse inwijkelingen recht hadden op vrije vestiging en dat ze fysiek niet ernstig bedreigd werden door de Vlaamse gastheren en gastvrouwen. Maar misschien was dat juist het probleem.

 • Ze’ev

  Blijkbaar is er niemand die van mening is dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een anomalie van gewelste is in het Belgische Federale kader. De Gewestgrenzen zijn niet ahistorisch of compleet artificieel, buiten de gewestgrenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ‘Grenzen’ zijn artificieel, ‘tuurlijk maar daar gaat het hier niet over, ze zijn een noodzakelijke territoriale afbakening. Die van Vlaanderen en Wallonië lopen zeer goed naast elkaar.

  Hoeveel ‘Brusselaars’, vooral Nederlandstaligen, zijn het Brusselse niet ontvlucht naar de Rand? Verstedelijking, verloedering, criminaliteit, zou zelfs zeggen ‘Verfransing’ en multiculturalisering. Veelal willen ze geen uitbreiding van het Brussels hoofdstedelijk gewest, soms snakken ze er wel naar…vooral in ‘de goede oude tijd’.

  Ik ben geen Brusselaar – Brusselaar. Ik ben geboren in Anderlecht, ma in Ukkel en pa in Brussel (2de district). Wij zijn het gebied ontvlucht omdat het niet langer leefbaar was als Nederlandstalige, verloedering en criminaliteit. We woonden niet in een ghettowijk, maar aan de KAK in de jaren 80 en begin 90. Frans spreken was nodig, want de kennis van het Nederlands was meestal onbestaande. De nadruk lag vooral op ‘kent hij nog geen Frans?’, ‘zie maar dat hij goed de Franse taal leert’. De Rwa heeft zijn speechje weer eens afgevuurd, tweetaligheid is voortaan de civieke plicht van de jeugd. Na 175 jaar heeft men het nog niet door dat er geen toekomst meer is voor België tenzij het zichzelf naar de geschiedenisboeken hervormt.

  Telkens ik naar de historische kern van Brussel ga zie ik haar geschiedenis, haar littekens en haar gestage vernietiging. Haar cultuur, die geuren en kleuren zijn anders geworden…het is thuis maar het voelt niet langer als thuis, ieder jaar lijkt het vijandiger te worden. Multicul dit, Multicul dat…warmer ging het worden, vrolijker met al die verschillende culturen door elkaar. Multiculturalisme bestaat enkel in de hoofden, de realiteit is killer en een vijandiger straatbeeld.

 • Ik meen uit je klaagzang te kunnen afleiden dat je het opgetrapt bent. Gelijk heb je, want Brussel is nooit geweest en zal nooit zijn wat jij er blijkbaar van verwacht. En eerlijk gezegd, flamingant gelul kunnen we missen als de pest. Veel plezier in Antwâârpen of elders in het blanke, eentalige, monoculturele Vlaendren.

 • Ze’ev

  Ik ben het niet opgetrapt. Is dat het enigste zinnige dat je kan vertellen? Allez dan.

 • Pieter

  @Melodius. Merkwaardig toch dat elke kritiek op de wondere wereld van de multicultuur leidt tot agressieve kretologie a la “flamingant gelul kunnen we missen als de pest” (Wie zijn zijn “we”, je mag best voor jezelf spreken.), of “…in het blanke Vlaendren” (Wordt de Dansaertstraat niet steeds witter?).
  Aannemende dat je niet in de politiek werkzaam bent, zijn we dit achterhaalde discours toch wel voorbij. Een inhoudelijke reactie graag!

  @ Ze’ev
  Ik denk dat je te negatief bent. In Brussel is het “spelletje” al sinds het midden van de jaren ’80 om in de goede buurt je huis te kopen (zie Gentrificatie thread), en daar vooral te genieten van de lusten van de zogenaamde multiculturele wereld. De betere scholen, de betere kranten, interessantere mensen, uitstervende franstalige bourgeoisie, zeer gevarieerd hoogwaardig retailapparaat, en een multilinguale omgeving. En daarbij het genot de fysieke omgeving maand op maand te zien op knappen. En de prijs van je appartement de lucht in zien schieten.
  Ik zeg zogenaamd multicultureel, omdat het natuurlijk ook waar is dat de overlap en interactie tussen de verschillende culturen maar beperkt is.

 • Pieter, op “kritiek” zonder inhoud kan geen inhoudelijk antwoord gegeven worden. Ik lees bij Ze’ev alleen een min of meer omfloersd racistisch discours met een goeie scheut “er wordt teveel Frans gesproken in Brussel” erboven op. Maw, de propaganda van het VB. Sorry maar pardon. Brussel zal nooit Erps-Kwerps zijn en als Ze’ev 90% van de bevolking van Brussel haat – Franstaligen en migranten – dan trapt hij het beter op.

  Dus als Ze’ev inhoudelijke antwoorden zou wensen, wat volgens mij duidelijk niet het geval is, dan mag hij zelf al beginnen met wat inhoud te geven ipv flamingantisch en racistisch gelul.