Ingezonden: Mobiliteit in Sint-Joost

Bart Goddyn bezorgde ons bijgaande foto.

SInt Joost - foto Bart Goddyn

Het nieuwe mobiliteitsbeleid, met invoering van eenrichtingsstraten, zorgt voor (nog méér) absurde beelden in Sint-Joost-ten-Node. Zie als bijlage een beeld van deze ochtend.

Heeft u ook een leuke foto van Brussel? U kan deze steeds opsturen naar foto@brusselblogt.be!

Share
 • Anton

  De automobilisten blijken het toch begrepen te hebben: zij staan allemaal netjes in dezelfde richting (die van het meest fris ogend bord).

 • Eva

  Anton, dat is omdat het einde van de straat tijdelijk door een nadar is afgezet. Daar staan nu dezelfde twee borden samen… .

 • Punt blijft dat het welgeteld 20 minuutjes neemt om zo een oud bord te verwijderen…Eerlijk gezegd denk ik dat de automobilisten eerder het bord zullen gebruiken dat hen beter uitkomt dan hetgeen het meest fris oogt 😉

 • putte

  Of er nu borden staan of niet : in Sint-Joost trekt niemand zich er een bal van aan. Chaos troef en de gemeente laat betijen… Bang van kiezerspubliek voor t hoofd te stoten ? Ik weet het niet, maar dubbelparkeren, snelheidsovertredingen, door rood licht rijden, parkeren op plaatsen waar t niet mag, parkeerplaatsen opeisen via plaatsing van stoelen, etc… dit kan allemaal in Sint-Joost ! Dagelijks word ik geconfronteerd met het getoeter van chauffeurs die geblokkeerd worden omdat men het nodig vindt midden op straat te parkeren om een pitta uit te halen of een beetje te babbelen met lokale vrienden. In eender welk normaal dorp of stad zou men politie zetten op zulke probleempunten… niet in sint-Josse…en dan wil men de wijk opwaarderen.. mon oeuil !

 • PG

  Tja, de gemeente die trots is op haar vele nationaliteiten. En de gemeente die wordt geleid door de personen met dito exotische namen. Maar *oops* we mogen dat niet zeggen… .

 • Is het niet normaal, en wenselijk, dat de gemeente bestuurd wordt door een realistische afspiegeling van haar bevolking? Met respect voor alle bevolkingsgroepen natuurlijk.

 • PG ik vind je opmerking totaal ongepast. Het probleem is niet dat er in het schepencollege mensen zitten met exotische namen. Het probleem is dat de ps van sint joost ze om electorale redenen aantrekt en aan hun lot overlaat zodat de burgemeester zijn verdeel en heers taktiek kan blijven toepassen…dit gemeentebestuur geeft geen moer om zijn bewoners maar toch halen ze telkens een absolute meerderheid! waarom ? omdat de mensen etnisch stemmen (ook de vlamingen trouwens) en de ps dit als eerste goed heeft begrepen. Maar goed we dwalen af 😉

 • PG

  Mijn opmerking is anders verwoord. Jouw reactie komt op hetzelfde neer. Maar je moet het radicaler durven stellen. De exotische namen en de mensen die erachter zitten doen hun job niet omdat en zoals het moet maar omdat (inderdaad o.a. PS) de volledige allochtonenproblematiek romantiseert. Dat is ook in andere gemeenten en in Vlaanderen zo. Er moeten zogezegd zoveel mogelijk allochtonen op zoveel mogelijk niveau’s worden ingeschakeld, maar levert dat iets op? Neen (cf. infodag van de KULeuven voor allochtonen: er kwam, ondanks brochures in het Turks en Marokkaans, geen één allochtone kat op af!). Als de mensen met de exotische namen ook hun job degelijk zouden doen (wat duidelijk niet het geval is en een niveau haalt dat in exotische landen is gekend) zou het er toch wel iets beter kunnen aan toegaan. Nu zijn er meerdere situaties in StJtN die flagrant de wetgeving met de voeten treden. De schepenen storen er zich niet aan want als ze het wel doen, schoppen ze tegen hun kiezerspubliek dat van dezelfde afkomst is.

  We moeten ons niet inhouden enkel en alleen omdat elke kritiek die men over allochtonen heeft, meteen als racistisch wordt afgeschoten en omdat het thema het hoofdthema van een extreme partij is. We moeten het probleem durven stellen en aanpakken. (Te)Veel allochtonen schikken zich niet naar de bestaande reglementering (méér dan dat autochtonen dat ook niet doen – dit om het klassieke tegenargument meteen te smoren). Wie dat niet ziet, zit in Brussel met z’n kop in het zand.

  Ik ben ervan overtuigd dat de problemen, onderandere in StJtN, te maken hebben met slecht (wel degelijk exotisch) maar geromantiseerd allochtoon beleid.

 • PG

  @ nico; je hebt gelijk dat de beleidsmensen een afspiegeling mogen/moeten zijn van de bewoners maar niet als die bewoners 90% allochtoon zijn en dus in ghetto’s wonen. Dan krijg je een bestuur van ghetto’s dat zich niet noodzakelijk zal schikken naar wat erbuiten geldt. Ik trek de lijn graag door naar de wens van sommige van die beleidsmensen om in bepaalde wijken toepassingen te maken van parallelle sharia-wetgeving. Jawel, je hoort het goed… (jammer genoeg). En het zijn beslist niet meer de superradicalen die daarmee afkomen maar zij die daarmee sympathie winnen voor andere dingen bij hun kiezerspubliek.

 • frederic

  pg , dat sint-joost een slecht beleid voert is een open deur intrappen …het is de meest anarchistisch geleide van de 19 gemeenten. Ik probeer dus zeker niets te romantiseren en ben in tegendeel zeer streng voor het huidige bestuur. Misschien moet je je net als ik in de gemeentepolitiek lanceren en proberen een deel van de bevolking te mobiliseren. De beste stuurlui staan immers aan wal en het is als vlaming een erg eenzaam bestaan in de sint-joostse politiek…