Allez, we zijn weer vertrokken…

Brussel Franstalig?
Reclame vandaag op Lalibre.be

.
… voor een rondje fulmineren, onwaarheden rondstrooien en opruien. En zoals zoveel keer zal Brussel weer als pasmunt gebruikt worden, terwijl Brussel met zijn veelzijdig internationaal en méértalig karakter net als troef dient gebruikt! When will they ever learn?

Share
 • bram

  Google Ads, niet verkocht door La Libre. Waar kwam je terecht toen je er op klikte?

 • Jo

  een zo mogelijk nog hatelijker forum vol francofone fascisten.

 • in mijn drang naar objectiviteit…het aantal hatelijke fora vol vlaamse fascisten is ook niet mis en ergens oogsten we wat door tientallen jaren Vlaams nationalisme is gezaaid. Wat niet wegneemt dat deze intellectueel weinig verheffende fora (van welke gemeenschap ook) totaal verwerpelijk zijn en niets constructiefs zullen opleveren.

 • Albert

  Waar staat het op de site van La Libre ?

 • Euhmm… bij de advertenties?

 • pampero

  They shall learn when there is reliable data, maw een talentelling zoals door di Rupo voorgesteld

 • Albert

  A propos, het collectief bruxsel.org heeft kort geleden een redacteur van La Libre over een standpunt brux-wall ondervraagd.

  zie http://www.bruxsel.org/?q=nl/node/493

  La Libre Belgique bekent kleur, Beatrice Delvaux ook

  La Libre Belgique formuleert haar keuze zonder het resultaat van de op te starten noodzakelijke staatshervorming af te wachten, die ongetwijfeld moeilijk zal verlopen: ze ziet Walen en Brusselaars in een gemeenschappelijk samenleven.
  Dat is in elk geval de redactionele lijn die door de hoofdredacteur werd uitgezet in naam van zijn krant. Bij het lezen van krantenartikels in La Libre kan best met deze stellingname rekening gehouden worden. Hopelijk worden de feiten en de hiermee verbonden partijdige commentaar duidelijk uit elkaar gehouden.

  En wat dan met 46% van de Brusselaars die niet het Frans als moedertaal hebben en die waarschijnlijk moeite zullen hebben met een gedwongen huwelijk met Wallonië? En wat met de lezers van La Libre die Brussel liever als volwaardig gewest zien, dat samenwerkt zowel met Vlaanderen als met Wallonië?

  Oef ! een ander standpunt van Béatrice Delvaux in Le Soir….

 • Een talentelling… hhmmm. De Vlamingen zo net voor de onderhandelingen nog eens herinneren aan een franstalig boerenbedrog uit het verleden is niet meteen de meest diplomatische stap. Maar ik veronderstel dat het meneer Di Rupo net daarom te doen was. Hij heeft er geen baat bij dat er iets uit deze onderhandelingen voortvloeit…

 • Ach, meneer Di Rupo sprak duidelijk over ‘Franstalig of Nederlandstalig’, niets anders. Voor het gemak rekent hij de honderdduizenden Engels-, Spaans-, Arabisch-, Turks- en anderstaligen dan maar even bij de Franstaligen. Dus puur uit eigenbelang, die talentelling. Als er daarentegen eens gevraagd zou worden welke talen (meervoud!) de mensen écht spreken, ben ik absoluut voorstander van zo’n telling. Zou best nog eens verrassende resultaten kunnen opleveren.

 • Tom

  zoals die studies van Rudi Janssens etc. die je op http://www.briobrussel.be vindt?

 • Tom

  “taalbarometer” heten die studies

 • Ja, zoals die studies. Maar dan een echte talentelling en geen steekproef, want dat blijven die onderzoeken natuurlijk.

 • Albert

  Een talentelling lost niets op voor de inwoners van het Brussels Gewest… het past in de communautaire strijd. Tenzij om eventueel andere talen in bepaalde administraties van het Gewest te voorzien, voor bvb alle talen die voor meer dan 10 % gesproken worden.
  Zou dat niet onze internationale en cosmopolitische stad wat meer laten overeenkomen met de internationale realiteit van deze stad ?

 • BB

  @frederic die stelt: “en ergens oogsten we wat door tientallen jaren Vlaams nationalisme is gezaaid.”

  Volledig verkeerd. We zaaien of oogsten niets nieuws, ook niet door vlaams nationalisme dat al méér dan een eeuw bestaat en niet per se ongezond is of hoeft te zijn. Wat nog minder nieuw is, is de arrogantie van de franstaligen en hun pretentie dat de Vlaming nog in zijn “fermette” woont en zo moet worden behandeld. Je zogezegde drang naar objectiviteit versmoort in een laagwater van naiveteit.

 • Pieter

  Elk jaar neemt het aantal mensen in Brussel met als thuis- taal het Frans met ongeveer 1 % af ten gunste van de anderstaligen. De frantalige Belgen verlaten zoals de Vlamingen dat eerder deden massaal de stad. Vooral naar Brabant Wallon en de West-Rand.
  Logisch dat de franstalige politici beginnen te panikeren. Er is HAAST geboden! En waar de Nederlandstaligen percentagegewijs niet dieper meer kunnen zinken (12 %), heeft de franstalige bourgeoisie alles te verliezen.
  Dit zou wel eens het laatste decennium kunnen zijn waarin de Franstaligen (een deel dan) hun droom van een (juridisch-formeel)eentalig Brussel kunnen verwezenlijken.
  Daarom zijn mensen als Mangain en Moureaux, vaak door naieve Vlamingen beschimpt, te respecteren toppolitici, Zij onderkennen de dreiging, zij zien de veranderende onderliggende Brusselse demografie. Zij zien Brussel langzaam uit hun handen glijden. Ik begrijp hun angst, ik snap hun verdriet, ik begrijp het achterliggende idee van hun provocaties. Aan de andere kant ben ik bang dat ze te laat zijn, en marcheert Brussel regelrecht af op een waarlijk multiculturele Europese stad.

 • Albert

  Met alle respect, Pieter : ik denk niet dat politici zoals Maingain of Moureaux zo bezig zijn met het fenomeen “Brussel meer en meer cosmopolitische stad”.
  Voor hen is Brussel een object om nv België te gijzelen, en daar slagen ze wonderwel in, net zoals Vlaanderen er geen seconde aan denkt om hetgeen Brussel haar dagelijks opbrengt los te laten.
  Ter herinnering ; Brussel is goed voor meer dan 20 % BBP met slechts 10 % bevolking en nog minder inkomsten verhoudingsgewijs.

 • Thijs

  Inderdaad, we zijn weer vertrokken, BrusselBlogt heeft wel iets met communitaire discussies hé?…

 • We hebben vooral iets met Brusselse discussies, en bijgevolg is het communautaire zelden veraf. Als bewuste burger van deze stad lijkt het onvermijdelijk om deze problematiek op zijn minst met aandacht te volgen – en dan heb je er al snel een mening over. En als die mening dan geconfronteerd wordt met een andere mening, ontstaat er een gesprek. Me dunkt dat een groot deel van de discussies over het communautaire hier geen dovemansgesprekken zijn, zij het misschien wat eenzijdig (een beperkte inbreng van onze Frans- en anderstalige stadsgenoten bvb.), en dat is geen slechte zaak.

 • Als het over communautaire discussies blijken er maar twee opties te zijn:

  1. Het misbruiken van Brussel als argument
  2. Het compleet negeren van Brussel

  Met beiden kan je als rechtgeaard Brusselaar niet tevreden zijn. Bovenstaand voorbeeldje was er eentje van het type 1 en komt toevallig eens uit franstalige hoek. Het feit dat het octopus (ondanks de vele leden) overleg van start gaat was meer de aanleiding. En we kunnen als Brusselaars alleen maar hopen dat men inziet dat we er niet mee gediend zijn als Brussel genegeerd/misbruikt wordt.

 • Als je bespottelijke retoriek leest over, en pagaille, hoe het Frans in Brussel een minderheidstaal zou zijn (DUH !), over de annexatie van Brussel bij Vlaanderen (er was nog een opiniestuk van die strekking in Knack deze week http://www.landdag.org/www2/brusselCampagne/artikel%20Knack.pdf ) en wat voor analyse moet doorgaan in de Vlaamse media als het over Franstaligen gaat, tja, dan moet je niet verwonderd zijn dat de bal wordt teruggekaatst. Dat spelletje houdt zichzelf uiteindelijk in gang.

  De balk, de splinter, onze tranende oogjes… dat soort zaken.

  Persoonlijk ben ik voorstander van een confederaal systeem waarin het Brussels gewest, uitgebreid met de gemeenten die dat wensen, de taken zou overnemen van beide gemeenschappen – die dan ook hun gebouwen en diensten mogen verhuizen naar resp. Wallonië en Vlaanderen. Ook zouden we onder Brusselaars een nieuw, definitief compromis moeten vinden dat rechtvaardiger is en tegelijkertijd de tweetaligheid van onze stad zou betonneren.

  Op mijn verlanglijstje zouden alvast de twee volgende punten staan : het afbouwen van de waanzinnige oververtegenwoordiging van de Vlaamse partijen (wat niet gelijk staat aan “de Nederlandstalige Brusselaars” – zie bv het kiespubliek van resp. de PS en het VB) en een meer resultaatgerichte tweetaligheid, waarmee ik bedoel dat men veel strenger moet zijn wat betreft de werkelijke tweetaligheid van de diensten maar niet meer mag eisen dat alle ambtenaren tweetalig zouden zijn. Men kan nadenken over hoe dat zou horen te gebeuren, maar een mogelijk uitgangspunt zou zijn dat je binnen de vijf minuten nadat je een ambtenaar hebt aangesproken in de taal van je keuze (NL of FR) zou worden verdergeholpen of dat het bestuur je anders onmiddelijk een forfaitaire schadevergoeding moet uitbetalen.

 • Oeps, sorry voor de foute link, het gaat over een artikel van dezelfde (en met dezelfde stelling) in De Standaard van 15 januari 2008.

 • Inderdaad ja, ik had dat stuk ook gelezen in De Standaard, en me verbaasd over de complete wereldvreemdheid ervan. Gelukkig verschijnen er ook opiniestukken die een ander geluid laten horen 😉

  @Melodius, kan je voor mij eens uitleggen wat je bedoelt met “de waanzinnige oververtegenwoordiging van de Vlaamse partijen”? Als Nederlandstalige Brusselaar lijkt het mij normaal dat er een vertegenwoordiging is (los van de discussie of je nu beter met gewestgebonden dan wel gemeenschapsgebonden partijen werkt), ik zou graag weten waarom je over een oververtegenwoordiging spreekt (het is altijd interessant om eens een ander geluid te horen). Thanks.

 • Henkovic

  17 van de 89 parlementsleden vind ik geen “waanzinnige oververtegenwoordiging” (dixit). Het is helemaal niet ongewoon in een politiek systeem dat de minderheid een zekere bescherming geniet via een gewaarborgde vertegenwoordiging.

 • Het zijn niet de waarborgmechanismen in het parlement die problematisch zijn (behalve principieel, ik zie niet in waarom één stem meer waard zou zijn dan een andere, en 17 op 89 is enorm veel als je naar de taalverhoudingen binnen de bevolking kijkt), maar wel diegene die gelden voor de regering. Ter herninnering, de regering dient gesteund te worden door een meerderheid in elke taalgroep. Als dat geen manifeste oververtegenwoordiging is…

  Bovendien gaat het niet op om zomaar te stellen dat de Vlaamse partijen de Nederlandstalige Brusselaars zouden vertegenwoordigen. Er zijn heel wat Nederlandstalige mensen (weliswaar dialectsprekers) die voor Franstalige partijen stemmen en omgekeerd zijn er Nederlandsonkundigen die voor Vlaamse partijen stemmen (bekend voorbeel, het VB, maar ook Groen ! “om het VB af te blokken”) Dans le meilleur de mondes zouden de partijen eigenlijk Brussels en tweetalig horen te zijn, maar ja, ik veronderstel dat er nog een paar jaren nodig zijn opdat het vertrouwen groot genoeg zou zijn.

 • Henkovic

  Met een Nederlandstalig aandeel in het kiezerskorps zo tussen 10 tot 20% (ik wil die discussie hier niet openen), is 19% van de zetels niet zoo ‘enorm’. Zonder gewaarborgde vertegenwoordiging vrees ik trouwens de opkomst van eenheidslijsten met veel/alle Vlaamse partijen samen (cf Union des francophones) met als enige gemeenschappelijke visie het verdedigen van hun taal, dat zou een verschraling zijn voor heel Brussel.
  Dat de regering gesteund moet worden door een meerderheid in elke taalgroep lijkt me ook evident in een tweetalige hoofdstad van een tweetalig land, ongeacht het aandeel van elke taalgroep. Dezelfde mechanismen moeten blijven gelden op federaal niveau, vandaar dat heel die BHV-stemming zo’n spijtige bedoening was.
  Melodius, voor de rest vind ik uw wens voor ‘le meilleur de mondes’ zeer mooi, ik vrees echter dat dit meer iets uit een ver verleden dan iets voor de toekomst is.

 • @BB

  jij vindt misschien dat een bepaald soort vlaams nationalisme van VB en NVA dat nu in alle Vlaamse politieke partijen is uitgezaaid niet ongezond …die uitspraak laat ik volledig voor jouw rekening.

  en die arrogantie van de francofoon, mijn god , gaan we daar weer over beginnen…dat constante underdoggevoel van de Vlaming hangt me zo de keel uit…steeds weer is de arme Vlaming het slachtoffer van die arrogante Francofoon, het Belgisch establishment etc etc…Ik woon al jaren in Brussel en ik voel me geen slachtoffer van wie dan ook !

  Laat me maar “versmoren in een laagwater van naiveteit” Ik probeer met een open blik te leven, zonder vijanden en communautair gehakketak !

  trouwens, als je even afstand neemt van dit alles…is het volledig absurd dat de Brusselse bevolking blijkbaar in slechts twee groepen kan onderverdeeld worden namelijk Franstaligen en Nederlandstaligen…daar heeft mijn Turkse buurman of Marrokaanse overbuur echt geen boodschap aan. Een Brusselse gemeenschap zou deze absurditeit voor een stuk opvangen maar ho ho nu verdrink ik zeker helemaal in het diepe water van de naiveteit…blubblub

  (het valt me op hoe verzuurd en haatdragend bepaalde mensen op deze blog toch zijn !)

 • panpeero

  Vraag me af waarom de pers nooit melding geeft van talenruzie in de Duitstalige faciliteitengemeenten. Gezien de franstalige arrogantie moeten er toch regelmatig incidenten daar ontstaan.

 • Pieter

  In het huidige Brussel betekenen de 72 van de 89 zetels in het parlement een schromelijke oververtegenwoordiging van de franstaligen in Brussel (48-53%)

 • Pieter, hééééél grappig. Ik wil er wel je aandacht op verstigen dat het niet de Franstalige maar wel de Nederlandstalige partijen die nood hebben aan een gegarandeerde oververtegenwoordiging om verder te bestaan. Ik wil wel graag een duidelijk antwoord op een duidelijke vraag: ben jij er voorstander van dat Derrija, Rifi, Turks, Lingala en een hele hoop Europese talen officiële talen worden in Brussel ? Zoniet heeft wat je schrijft gewoon geen enkele pertinentie. De migranten die hier wonen zullen zich integreren ondermeer door de inheemse talen te leren, en tot nader order is dat in Brussel Frans en voor wie verstandig is ook Nederlands (let op “ook”).

  Wat het aandeel betreft, niet van de Nederlandstaligen, maar van de Vlaamse partijen, dat is perfect bekend : net onder 10%. Dus hebben ze twee keer zoveel zetels als ze zouden hebben als het spel fair gespeeld werd. Dat is niet min.

 • @ Pieter: uw cijfers slaan op Frans als moedertaal, indien het over de kennis van het Frans gaat, is de vertegenwoordiging 72 op 89 al veel realistischer.

  Overigens weet ik niet hoe het in het Brusselse parlement zit, maar als je bijvoorbeeld naar de samenstelling van de gemeenteraad in de stad Brussel kijkt, zal je zien dat vele namen van (vooral) PS- en CDh- vertegenwoordigers van vreemde origine zijn. Ik dacht dat er zich in Sint Joost een gelijkaardige situatie voordoet. Conclusie: de “niet-autochtone” Brusselaar laat zich vooral door Franstalige partijen vertegenwoordigen. Wat eigenlijk alweer een bewijs is dat de voor Brussel haast artificiele opdeling in Nederlands- of Franstalig steeds meer achterhaald is.

 • Pieter

  @Melodius
  Inderdaad ben ik een voorstander van de uitbreiding van het aantal officiele talen van Brussel. En daaraan gekoppeld een grondige bestuurlijke reorganisatie. Zoals Frank terecht opmerkt zijn het vooral de franstalige partijen die zich op hebben kunnen werpen als de vertegenwoordigers van de niet-autochtone Brusselaars.
  Brussel moet vooral steeds meer gematerialiseerd worden als de toren van Babel die het de facto al is.
  Mind you, minder dan de helft van de meerderjarige Brusselaars stemt uberhaupt, en je vraagt je dan ook voortdurend af wat de legitimiteit is van de zittende partijbonzen.

 • En welke zouden die nieuwe officiele talen dan wel moeten zijn ? Denk je daarenboven dat je daar een meerderheid voor kan vinden ?

 • Pieter

  Frans/Nederlands/Arabisch/Spaans/Engels/Pools/Lingala/Duits/Albanees/ Roemeens/Berber/Tagalog/Turks. Elke taal met meer dan 10.000 thuistaal-sprekers dus. In een Verenigd Brussel met 100 gemeenteraadsleden.

  Een politieke meerderheid hiervoor? No way. Je denkt toch niet serieus dat Mangain en de Franstaligen hun 85 % fantasie plus al die leuke banen die er te verdelen zijn in al die 19 gemeentes kunnen en willen opgeven (de nl taligen trouwens ook niet).
  Maar misschien wel een leuk speeltje/drukmiddel voor nationale politici.

 • Ik zie datje qua kwade trouw voor niemand moet onderdoen. De tegenstand hiertegen zou algemeen zijn, te beginnen met diegenen die vasthangen aan hun 17 zetels op 89. Dezelfde trouwens die de tweetaligheid van elke ambtenaar eisen om de oververtegenwoordiging van Nederlandstaligen te garanderen. We zullen het ook maar niet hebben over het kostenplaatje van een dergelijke maatregel.

  Overigens zou het mij verwonderen dat er enige vraag zou bestaan bij de migranten zelf voor een dergelijk systeem, wetende hoe integratieremmend het zou werken. Het is tekenend dat je daar zelf niet spontaan op ingaat, maar ja, het gaat natuurlijk niet om de migranten. Tenslotte toont je lijst dat je niets weet over de migrantengemeenschappen in Brussel. Arabisch spreekt hier haast niemand, “Berber” bestaat niet (de verschillende “dialecten” zijn niet onderling verstaanbaar), Lingala is niet de taal van alle Congolezen, enz. Met andere woorden heeft je “voorstel” absoluut niets te maken met migranten.

  Overigens stel ik mij de vraag of jij wel in Brussel woont. En waarom je niet voorstelt dat hetzelfde systeem zou gelden in Vlaanderen, te beginnen met de rand. Wedden dat er daar wel vraag is om Frans, Engels en Duits te mogen spreken met de lokale administratie ?

 • Pieter

  Egyptenaren, Irakezen, Tunesiers, Algerijnen, en een derde van de Marokkanen (hier in Brussel) spreken Arabisch. 77 moskeen in het Brusselse met Arabisch als voertaal, en dan rep ik nog niet over al die anderen in Brussel aanwezig waar het Arabisch thuis gebruikt wordt. Maar volgens jou spreekt bijna niemand Arabisch..
  Berber, bestaat wel degelijk en laat zich verdelen in drie taalregio’s. De “Rif” variant is verreweg de meest gesprokene onder de Marokkaanse Brusselaars.
  Het Lingala is door Mobutu met succes gestimuleerd als lingua franca, en de officiele taal van bijvoorbeeld het Congolese leger. Als je Congolezen in Brussel kent, maar dat zal wel niet, dan kun je constateren dat Lingala ook als thuistaal in Brussel een voorname plaats inneemt.

  Of migranten vragende partij zijn? On verra. Eerst maar eens een grondige bestuurlijke reorganisatie en een hertekening van de bestuurlijke opbouw.
  Betrek de andere helft van Brussel (zij die nu niet kunnen of willen behoren bij het huidige actieve electoraat) ook bij de politiek.

  Vind de gevestigde orde (en haar vazallen i.c. Melodius) dit leuk? Zeker niet. Maar daar heeft mijn mening geen boodschap aan.
  Is het duur? Zeker, maar wat denk je dat de bestuurlijke waanzin van de 19(!) gemmeentes en administraties van Brussel kost.

 • Albert

  Om terug te keren naar de topic :
  Op een eerdere post verwees ik naar het standpunt van de hoofdredacteur van La Libre en de reactie van bruxsel.org op zijn vooringenomenheid.
  Hopelijk brengt dit zoden aan de dijk en herbeschouwt hij zijn mening.
  Alle inwoners van het Brussels Gewest – Franstaligen, Nederlandstaligen, en anderstaligen hebben er alle belang bij zich niets te laten wijsmaken. En zich niet te laten bestempelen als “goede en trouwe” Franstaligen die zich voor de kar Brux-Wallonie laten spannen, noch als “goede” Vlamingen die de belangen van Vlaanderen op Brussel verdedigen.
  Het fundamentele voor de toekomst van het Brussels Gewest en hun inwoners lijkt mij dat het gewest een gelijk of hoger statuut krijgt als haar buurgewesten, en dat haar politici belet worden om zomaar van carrière te switchen tussen Vl, W, en het BG, (of -Gemeenschap voor de twee eerste) laat staan simultaan een mandaat uit te oefenen (Vanackere, Milquet, Gatz, etc..).
  Dan kunnen we met onze buren (gewesten) beginnen praten over het feit of er al dan niet verder voor een tweetalig gewest gekozen moet worden, en dan moeten zij ons steunen met tweetalig onderwijs, of, dat er voor een meer internationale taaladministratie gekozen moet worden… of een combinatie van de twee.
  Carrières afhankelijk te maken van tweetaligheid zonder tweetalig onderwijs is naar mijn mening link.
  En Pieter, jij zal nu waarschijnlijk zeggen dat het onderwijs in Brussel reeds de facto tweetalig is, he ?
  In hoeveel Brusselse moskeeën heb je al een dienst bijgewoond ? 😉

 • Pieter

  @Albert
  Het onderwijs in Brussel is voor een groot deel de facto meertalig inderdaad, maar uiteraard kan , mag en moet dat beter. Meertaligheid is absoluut een asset, en het lijkt me dat juist Brussel hier bij uitstek een concurrentievoordeel ten opzichte van andere regio’s voor een groot gedeelte van haar bewoners kan bewerkstelligen.

  Een aardig grafiekje uit 2004: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/cultuur/2004-11_islam.htm
  Waarbij ik aanteken dat er Turkse en Pakistaanse moskeeen zijn waar de voertaal nog immer het Arabisch is.

 • Albert

  Alle gekheid op een stokje, Pieter.
  Een groot deel van de leerlingen heeft een twee- of meertalige background – akkoord – , maar meestal van laag niveau of van talen die geen geschreven structuur hebben…

  … maar het onderwijs zelf is spijtig genoeg niet twee- of meertalig, en leveren geen goede tweetaligen, tenzij een deel van het Nederlandstalig onderwijs en een aantal internationale scholen , waarvan ik reeds zei dat ik die mijn kinderen niet kan betalen.

 • Zei ik het niet? “We zijn weer vertrokken”

  😉 😉

 • Maar wat lees ik daar? Zou er een verandering van wind zijn?
  “Brussel moet grenzen kunnen overstijgen”
  Cerexhe: une chance pour Bruxelles

 • Als ik een “vazal van de gevestigde orde” ben, dan mag ik je voor alle gemak beschouwen als de vertegenwoordiger van de Vlaamse vijfde kolom veronderstel ik ? Een lid van “le parti de l’étranger”, à la Brigitte Grouwels ?

  Wat jij “Arabisch” noemt zijn in werkelijkheid dialecten die niet geschreven worden. Dat van Marokko heet “Derrija”. Het standaard Arabisch, het enige dat geschreven wordt, is voor de modale Marokkaan in Brussel minder verstaanbaar dan het Frans dat rond hem gesproken wordt. Het Arabisch wordt inderdaad gebruikt in moskeeën, maar op dezelfde manier als vroeger Latijn werd gesproken in de mis. Je kan daar met andere woorden niet uit afleiden dat de mensen het ook allemaal verstaan.

  Het “Berbers”, nogmaals, bestaat niet. De meest voorkomende variëteiten in Brussel zijn Tarifit en Chleuh en ze zijn niet onderling verstaanbaar.

  Wat het Lingala betreft, dat is in Congo slechts een van de vier “langues nationales” samen met Kiswahili, Kikongo en Tshiluba. Vermoedelijk zijn er nu trouwens meer Congolezen die Kiswahili spreken dan Lingala. Maar er wordt in Congo geen middelbaar of hoger onderwijs gegeven in die talen, alles gebeurt in het Frans. Het zou komiek zijn dat wij een officieel statuut geven aan Bantu talen die dat statuut in hun eigen land niet eens bezitten.

  Dus bazel je er maar wat op los en heb je je niet eens de vraag gesteld of de eerste betrokkenen iets hebben aan je grandioze plaennen en of die wel uitvoerbaar zijn. Waar het je om gaat is gewoon om een vehikel te vinden voor je haat voor het Frans en Franstaligen.

 • Kunnen we de discussies misschien on-topic houden? Het gaat over Brussel als troef in plaats van Brussel als speelbal voor de Belgische politiek.

 • Pieter

  @Melodius
  Voor al je info over Berber:http://en.wikipedia.org/wiki/Berber_languages
  En dan geef ik je mee dat vele Brusselse marokkanen afkomstig zijn uit het Rif gebergte.
  Beweren dat het Arabisch als zodanig niet bestaat is de belachelijkheid voorbij. Of je zou moeten beweren dat het Nederlands in Brussel niet bestaat omdat zoals het op de manier waarop het door veel mensen gesproken wordt, het niet voorkomt in de geschreven vorm.

  Een van de grote troeven van Brussel is de meertaligheid. (Noem een andere Europese stad die zoveel inwoners telt die in zoveel verschillende talen onderwijs volgt) Maar blijkbaar doet elke idee voor een formele aantasting van de positie van het Frans Melodius verleiden om hen die niet braaf, zoals hem, aan het politiek correcte leibandje lopen te beschuldigen van “haat voor het Frans”.
  En als dat gezegd wordt in Brussel weten we dat de argumenten op zijn.

 • Albert

  Misschien moet een andere topic geopend worden om dit debat te voeren, over hoe het nu zit met Arabisch, en te weten komen of de Belgen van Maghrebijnse oorsprong hier geboren al dan niet het standaard literair Arabisch machtig zijn, passief of actief, een beetje, veel….
  Inch Allah.

  De topic van wie en waarom de inwoners van het Brussels Gewest probeert in het Vlaamse of Franstalige kastje te stoppen, is mijns inziens niet veel verder geraakt dan die ene advertentie in La Libre, die ik tenslotte zelfs niet terugvind. zut alors.

 • Pieter, je verstaat als geen ander de kunst om iemand iets in de mond te proberen leggen dat hij nooit gezegd heeft. Soit, het is inderdaad off-topic.

  Albert, met de huidige instellingen is het taaldebat onvermijdelijk; ze legitimeren namelijk het bestaan van die instellingen. Als we eruit willen, moeten we baas in eigen huis worden en moet de positie van het Nederlands worden gebetonneerd. Ik wil er op wijzen dat veel Franstaligen, bijvoorbeeld degenen die hun kinderen naar de Nederlandse school sturen belanghebbenden zijn in dit debat. Ik denk dat we moeten afstappen van de etnische invulling van de taal (“De tael is gansch het volk”) en overgegaan worden naar een wettelijke tweetaligheid die werkelijk op de taal is gericht, en niet op de bescherming van een zgn. etnische minderheid.

 • Albert

  Je hebt gelijk, Melodius.
  Het taaldebat is onvermijdelijk.
  Ik probeer slechts het hoofdargument van deze topic in dat opzicht te behandelen, en vermijden dat elke topic verglijdt naar dezelfde discussie.

  Daarentegen denk ik niet dat enkel de Franstaligen die hun kinderen naar NL-scholen sturen belanghebbenden zijn in dit debat. Ik ben overtuigd van het feit dat alle inwoners/schoolgangers van het Brussels stadsgewest belanghebbenden zijn in een evolutie van de taalpolitiek naar efficiënt en pragmatisch taalonderwijs en wat minder een taalpolitiek dat uitsluitend gericht is op de bescherming van een zgn. etnische minderheid, welke deze ook moge zijn.

 • Tjurre

  In die 90% is Anderlecht daar ook inbegrepen ?
  Want over het algemeen mag een Nederlandstalige inwoner van
  Anderlecht hier in deze Brusselblogt zijn woordeke niet plaseren.