Inperking rijstroken Kunst-wet: Extra voetpad, of gratis terras?

Reeds in een paar andere posts over gehad, maar vanmorgen wat ik al een tijd geleden vermoedde te zien gebeuren ook eens gezien: Een aanrijding tussen een fietser en een voetganger (niemand raakte erg gewond).

Het probleem: In 2003 ging er over tot de inperking van de rijstroken bij Kunst-Wet; Hiermee werd er werk van gemaakt om het voetpad te verbreden (N.b. in de nota die men vindt op http://rue.web3.be/upload/algemeen/persdossierNL.pdf) kan men lezen dat er toen geen 2 rolstoelgebruikers elkaar konden kruisen, en dit haaks stond op wat het doel diende te zijn. De uitbreiding zou van 2,20m tot 4,70m gaan, met ook een fietspad dat toegevoegd wordt.

 Het eindresultaat 5 jaar en 6.429.00 euro later: De 4,7 meter wordt ingepalmd door kaffeetjes als The Wall Street Cafe, vlak naast het immer knotsgek drukke Kunst-Wet. Het deel van het voetpad voor het kaffee wordt vakkundig afgesloten met verscheidene drank- en eetkaarten, zodat je wanneer je van Kunst-Wet richting Schuman loopt je zoiezo het hele menu door je strot krijgt; Als je per ongeluk toch 1 van de enkelingen bent (stel je voor) die niet in Wall straat Cafe dient te zijn, dien je alle borden langs links te ontwijken, waar je nog welgeteld amper 1 meter voetpad resteert tussen jou en het fietspad. Gevolg: Personen die per 2 of meer langskomen raken op het fietspad terecht.

Op de vraag of dit wel reglementair kan heb ik me eens geïnformeerd bij de politie Etterbeek, die vertelde aan te kloppen bij Brussel-Stad (merkwaardig gezien de locatie in Etterbeek valt); Ook deze kaatsten de bal terug en zeiden dat er een vergunning hiervoor was uitgereikt.

De kuddementaliteit (en het gebrek aan cliënteel, wat wel degelijk nu in desgenoemd kaffee ineens is verbeterd) zal er misschien deze zomer voor zorgen dat er wel meer plaats wordt ingepalmd door overijverige kaffeetjes. Kan dit zo maar in Brussel? Ook in het Centrum merkte ik al plaatsen waarbij er bijna geen voetpad meer wordt overgelaten aan de ‘zwakke weggebruiker’. Of hebben we daadwerkelijk 6 miljoen euro gepompt in terrasjes?

 (Indien ik nog toevoegingen kan maken volgt een foto mogelijk nog later)

Share
 • henkovich

  In plaats van te jammeren over ‘overijverige’ kafeetjes zou men beter meer voetgangerszones in Brussel voorzien. Zo heeft men plaats genoeg om zijn meubilair te plaatsen, niets gezelliger immers dan een straat met terrasjes. Leve dus een autovrij beursplein, Sint-Goriksplein, Sint-Bonifatius,…

  Ps: De locatie waarvan sprake in het artikel ligt wel degelijk in Brussel-Stad (met weliswaar postcode 1040). Dit gedeelte van Etterbeek & Sint-Joost werd bij Brussel gevoegd bij de aanleg van de Leopoldswijk.

 • Stijn

  De aanleg van de voetpaden van de Wetstraat is een gewestelijke bevoegdheid, want de Wetstraat is een gewestelijke weg. Het uitreiken van vergunningen voor de cafeetjes die er gevestigd zijn is een gemeentelijke bevoegdheid. De stad houdt natuurlijk geen rekening met de bedoelingen van het Gewest met die heraanleg, en dan krijg dit soort situaties. Dit is maar één klein voorbeeld van hoe het misloopt als de werking van het Gewest vleugellam wordt gemaakt door allerlei gemeentelijke bevoegdheden die eigenlijk beter zouden worden overgeheveld.

  Het beleid inzake terrasjes van de stad Brussel is trouwens samen te vatten in de leuze “Vrijheid Blijheid”. Je moet bijvoorbeeld eens kijken tot waar het terras van de Métropole gaat in het zomerseizoen. Ze staan met hun tafeltjes bijna tot voor de deur van de UGC. Zouden ze daar ook een vergunning voor hebben?

  Natuurlijk is er niets tegen gezellige terrasjes, integendeel, maar zoals met alles moet er een degelijke en duidelijke regelgeving zijn die ervoor zorgt dat het gewin van de terrasjeshouders geen negatief impact heeft op de mobiliteit en de veiligheid.

 • Jemenfish

  Even voor de duidelijkheid: Het terras zijn ze momenteel nog niet mee begonnen (vorige zomer was dit wel het geval, dus zal wel voor herhaling vatbaar zijn, alhoewel wie er bij kunst-wet naast dat kruispunt op een terras wil gaan zitten me totaal ontloopt).

  Het probleem hier is dat, wanneer je uit kunst-wet stapt en richting handelstraat stapt is er, vlak naast de inrit van de parking, alles vastgeklemd door een leuk puzzelwerkje van een bloempot, 2 panelen met met krijt het menu e.d. op, en een soort spiegel op wieltjes. Hierdoor krijg je dus het effect dat het wel degelijk 4,7m (en misschien meer met fietspad erbij) tellend voetpad wordt afgesloten. Uit economisch vlak misschien mooi overwogen (als je er nog nooit komt en je let niet op sta je immers ineens voor een plakkaat vol met het menu, iederéén leest het dus wel noodgedwongen), maar op praktisch vlak brengt dit mee dat de personen die al dan niet gehaast naar hun werk gaan naar links uitwijken, en dan heus niet terug slalommen naar rechts. Maar langs links is er dus waarschijnlijk nog 80 à 90cm voetpad over, je kan er dus nog min of meer met 2 door als je oplet; Maar hou er rekening mee dat op dat fietspad ook alle koersiers e.d. rijden.

  1 keer dat terras er staat wordt het helemaal lachen.

 • Tom

  me dunkt dat die terraskes aan de UGC afkomstig zijn van een ander café 🙂

  dat metropoleterras zou een stuk handiger zijn als het middenpad wat breder was.

 • Rik Jellema

  “Op de vraag of dit wel reglementair kan heb ik me eens geïnformeerd bij de politie Etterbeek, die vertelde aan te kloppen bij Brussel-Stad (merkwaardig gezien de locatie in Etterbeek valt); Ook deze kaatsten de bal terug en zeiden dat er een vergunning hiervoor was uitgereikt.”

  De Wetstraat ligt wel degelijk op het grondgebied van Stad-Brussel en niet op dat van Etterbeek!
  Dat kwam de vorige burgemeester van Brussel, François-Xavier de Donnéa, heel goed uit toen hij zich destijds verschool achter een rapport van zijn politiehoofdcommissaris om de aanleg van het fietspad, dat hij om andere dan om horeca-redenen “onveilig” vond, tegen te houden.

  Overigens grappig dat de uitbater van het gewraakte café ook dacht dat hij op Etterbeek was, toen ik hem aansprak op een andere kwestie.
  Om maar te zeggen dat niet iedereen “de 19” in zijn mentale gps heeft gegraveerd.

 • Jemenfish

  …Dus al die gebouwen liggen met 1 kant (Handelsstraat, Nijverheidsstraat, …) in Etterbeek en met 1 kant in Brussel? 🙂 Vlak ernaast ligt het nieuwe ‘Brabant’ gebouw toch met ingang in 2 straten.

  Nu, vandaag is er overgegaan tot het uitstallen van het terras. Het hele voetpad dat overdekt is (bij Habib bank e.d.) is nu dus ingepalmd.

  Vraag me in dit soort situaties in, indien iemand ernstig zou aangereden worden, of je bij een eventuele aanklacht jegens het gewest / Stad Brussel niet zou gelijk krijgen. Het punt van dat fietspad gaat nu wel totaal de mist in (zonder terras liepen er al eens mensen op, nu kunnen ze soms niet anders indien in groep)

 • Henkovich

  “…Dus al die gebouwen liggen met 1 kant (Handelsstraat, Nijverheidsstraat, …) in Etterbeek en met 1 kant in Brussel? Vlak ernaast ligt het nieuwe ‘Brabant’ gebouw toch met ingang in 2 straten.”
  Neen, de volledige wijk rondom Belliard en Wetstaat behoort tot Brussel-Stad. De grens tussen Brussel en Etterbeek wordt min of meer gevormd door het Leopoldpark, het smalle gedeelte van de Belliardstaat en het Jubelpark.

  Ooit had ik een buitenlandse dame voor me in het gemeentehuis van Etterbeek. Ze woonde in de Wiertzstaat (straat van het Europees Parlement) en wilde zich inschrijven in de gemeente, maar haar adres bleek tot haar grote verbazing niet in Etterbeek te liggen. Helaas voor haar kon de ambtenaar van dienst haar ook niet zeggen waar ze dan wel terecht moest, aangezien een aantal huizen op het grondgebied van Brussel-stad staan en een ander deel tot Elsene behoort. De dame dacht dat het om een grap ging. Helaas een belgenmop.