Zorro in de bib

De zon schijnt en dat is eigenlijk al genoeg om mij met een glimlach door het leven te laten stuiteren. Maar die glimlach werd zo mogelijk nog breder toen ik het werk zag van enkele onverlaten in de bib op het Muntplein.

Teleurgesteld in de lijstjes die ons daar moeten aanmanen om de leukste dvd’s en boeken in ons karretje te leggen, bleven ze niet bij de pakken zitten maar gingen zelf aan de slag met de kleurenprinter. Het publiek van de bib verdient beter was daarbij het motto!

En ik moet hen gelijk geven, hun tips zijn een pak inspirerender dan die van pakweg Jo Lemaire…

Aan gevoel voor humor lijkt het ook de mensen van de bib gelukkig niet te ontbreken!

Share
 • Als medewerker van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek waar de actie van On-Point en Jazz Neversleeps plaatsvond, wil ik graag in persoonlijke naam reageren.

  Ik betreur het dat in de berichtgeving rond de actie niet het hele verhaal wordt verteld. Om het kort samen te vatten verzetten de actievoerders zich tegen de zogenaamde onbenulligheid en oppervlakkigheid van de lijstjes die de bibliotheek in het kader van “De keuze van…” aan haar klanten ter beschikking stelt. Als alternatief stellen de actievoerders eigen lijstjes voor (over de manier waarop ze dat doen kom ik dadelijk terug).

  Over keuzes valt altijd te twisten, maar de openbare bibliotheek heeft nu eenmaal de opdracht om leesbevorderende en cultuurparticiperende activiteiten te organiseren voor een breed publiek (en dat is in Brussel zo mogelijk nog diverser dan in andere grote steden). Dus niet alleen voor diegenen die naar Jiskefet kijken, Douglas Coupland lezen of Moodymann beluisteren. Werken voor een breed publiek betekent dat men ook Quentin Tarantino, Pieter Aspe en Placebo in de rekken heeft (om enkele namen te noemen die geregeld opduiken in onze top-10 van uitleencijfers).

  Dat men de bibliotheek omwille van die brede opdracht afdoet als “Kultuur barbaar” (sic), “stoffig” en “stok oud” (sic), of zelfs vragen durft te stellen bij de mate waarin de bibliotheek haar decretale opdracht vervult, doet ernstig tekort aan het beleid dat onze directie voert en aan de vele inspanningen die de bibliotheekmedewerkers dagelijks leveren om interessante en veelgevraagde titels aan te schaffen en beschikbaar te stellen (en waarover wij van klanten regelmatig lovende woorden ontvangen). De openbare bibliotheek biedt voor elk wat wils en zij gaat daarbij zowel vraag- als aanbodgericht te werk. Klanten kunnen trouwens altijd aankoopsuggesties doen.

  Ik ben geen zuurpruim of azijnpisser en bij de inhoud van de actie kan ik me nog enigszins iets voorstellen. Voor de manier waarop On-Point en Jazz Neversleeps hun actie voerden kan ik echter weinig begrip opbrengen. Laat het dan ludiek en studentikoos bedoeld zijn, de actie is niet als dusdanig overgekomen. Het onaangekondigd en ongevraagd wegnemen van onze folders kan als een vorm van diefstal of minstens als een vorm van vandalisme worden beschouwd (ik zeg er meteen bij dat we onze folders ondertussen terugbezorgd kregen). Wie weet wat er in de bibliotheek dagelijks reilt en zeilt en waar onze medewerkers soms mee worden geconfronteerd, zal de reactie van onze directie dus volkomen begrijpelijk vinden. Dat de actievoerders daar ook eens over nadenken.

 • tommy1975

  Some people take their jobs way to seriously

 • tommy1975 schreef:

  Some people take their jobs way to seriously

  En andere mensen denken dat ze zich in naam van de vrijheid, blijheid alles mogen permitteren.

  Trouwens: wat verwijt je ons nu precies? Dat wij ons beroep ernstig nemen? Zou een geëngageerde werknemer dat niet altijd moeten doen? Of is engagement in dit postmoderne tijdperk een achterhaald begrip? Ik mag dan een ambtenaar zijn, ik ben geen nine-to-fiver. En aangezien een mens in de meeste gevallen een groot deel van zijn leven in een werkomgeving doorbrengt, is het niet abnormaal dat zijn inzichten en standpunten mee door die werkomgeving worden vormgegeven.

  Ik heb mijn standpunt uiteengezet en ik zal het daar verder bij laten.

  Maar dit jaar bestaat de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek 30 jaar en dus vieren we op zondag 11 mei feest.

  Een megaverkoop van afgevoerde materialen, een kindercafé, poppenspel en straattheater, een ballonnetjeswedstrijd, kamishibai-vertellingen op de fiets, Bagadski & Forges de Krabeb met een mobiele trash-fanfare, Café Marché met fusionjazzwereldmuziek, opendeur in de bibliotheek en een tentoonstelling van een Woordenboekenkast door studenten architectuur van Sint-Lucas Brussel, projectie van het verbouwingsontwerp voor het nieuwe communicatiehuis… allemaal gratis!

  Ik zou zeggen: kom eens langs om van het aanbod te genieten en eventueel een babbeltje te slaan met de bibliotheekmedewerkers.

 • beste patrick, ik denk niet dat On-Point en Jazz Neversleeps het kwaad bedoelde maar in elk geval hulde aan de HOB en alle medewerkers. Ik ben al jaren vaste klant en ben heel tevreden over aanbod en service.

 • De vraag is eigenlijk, hoe zou er gereageerd zijn als de lijstjes hadden bestaan uit pakweg 30 fake porno titels?

  Maar om op Patrick’s reactie te reageren, de lijstjes die wij gepresenteerd hebben, zijn wel degelijk voor breed publiek bestemd, (u onderschat uw eigen publiek).

  Als u zegt dat niet iedereen naar Moodymann luistert, ben ik akkoord, daartegenover stel ik dat niet iedereen Suske en Wiske en Michael Jackson nog hoeft te ontdeken, en al helemaal niet de geroutineerde bib-gangers.

  Als u van mening bent dat het brede publiek vertegenwoordigd wordt die specifieke BV’s, leuk, maar wij voelden ons simpelweg niet aangesproken, niet door Geert Hoste, noch door Kris Wauters of Jo Lemaire. Met alle respect voor die mensen, uiteraard.

  Onze actie was geen kritiek op de lijstjes, noch op de bibliotheek, integendeel, wij brachten hulde aan het deel van de bib-catalogus dat – naar onze bescheiden mening – niet aan bod kwam in de lijstjes.

  ‘De manier waarop’ was geweldloos en van diefstal was geen sprake, laat staan van vandalisme.

  Daarnaast begrijp ik niet wat u bedoelt met de berichtgeving hierover, het ganse verhaal is wel degelijk verteld, wat me overigens per aangetekende brief formeel afgeraden is door de bib, met het risico geconfronteerd te worden met ‘de wettelijk bestaande middelen’.

  Nogmaals, wij brachten hulde aan de catalogus, wat niet het geval was bij bepaalde BV’s.

  That is all.

 • Tom

  kga het kort houden.

  1. hulde aan de HOB medewerkers. (10 punten voor HOB)
  2. gratis flyers meenemen is geen diefstal. het lijkt simpel, en dat is het ook. gratis flyers kunnen per definitie niet gestolen worden.
  3. ik apprecieer ook wel de input van extra mensen. Het feit dat mensen genoeg geven om de werking van de HOB om er zelf een verbetering aan aan te brengen.
  Het zijn immers echte boeken/dvds die ze aanraden, die ook heel valabele keuzes zijn me dunkt. (Dus geen onzinboeken, pornotitels of andere flauwe grappenmakerij…)
  (dit geef ik een “8”)
  De bedoeling van leestips is om mensen iets aan te raden dat ze mogelijk nog niet kennen of wel kennen, maar nog niet gelezen hebben. Hoeft niet obscuur of alternatief te zijn. Mensen mogen evenzeer werken van Isaac Asimov als van Marjolein Pieks aanraden.
  4. als de originele flyers echt WEG zouden zijn is dat foei voor on-point (maar geen diefstal!). Maar voor zover ik begreep lagen ze 2m verderop. Ze zouden eigenlijk op dezelfde plaats moeten zijn blijven liggen. Hiervoor trek ik een punt af voor on-point.
  5. De reactie van HOB is overdreven in dit geval, en geen klein beetje.
  Ik trek hiervoor 4 punten af.

  Resultaat:
  HOB – on-point: 6 – 7

 • Bie

  de bib leeft! en daar hebben we geen extra subsidies maar enkel passie voor het geschreven woord voor nodig. We are all winners here!

  het is lente gvdmm!

  driewerf hoera!

 • alex schreef:

  Als u zegt dat niet iedereen naar Moodymann luistert, ben ik akkoord, daartegenover stel ik dat niet iedereen Suske en Wiske en Michael Jackson nog hoeft te ontdeken, en al helemaal niet de geroutineerde bib-gangers.

  De openbare bibliotheek is er niet alleen voor de “geroutineerde bib-gangers”, maar voor alle soorten van klanten. Ik denk ook dat ons aanbod aan al dat soort klanten tegemoet komt.

  Als u van mening bent dat het brede publiek vertegenwoordigd wordt die specifieke BV’s, leuk, maar wij voelden ons simpelweg niet aangesproken, niet door Geert Hoste, noch door Kris Wauters of Jo Lemaire. Met alle respect voor die mensen, uiteraard.

  Het is mogelijk dat jullie je specifiek door deze bepaalde BV’s niet aangesproken voelden. Zoals gezegd: over keuzes en smaken valt te twisten. Maar er zijn al tal van BV’s de revue gepasseerd. Frieda Van Wijck vonden jullie wel goed, dus je ziet: er is voor elk wat wils.

  ‘De manier waarop’ was geweldloos en van diefstal was geen sprake, laat staan van vandalisme.

  Dat is een kwestie van interpretatie en vooral een redenering achteraf. Of moet men er maar vanzelfsprekend vanuit gaan dat al dergelijke acties ludiek bedoeld zijn? Ik zal u geen geheimen vertellen als ik zeg dat een openbare bibliotheek in een grootstedelijke omgeving als Brussel regelmatig met allerlei vormen van overlast te maken krijgt die zowel de infrastructuur als de klanten en het personeel treffen. Dat maakt dat men zeer op zijn qui-vive is en geen risico’s neemt. En dat is geen paranoia en het heeft ook niets met zuurpruimen te maken. Ik denk dat jullie onderschatten wat het is om elke dag opnieuw een bibliotheek draaiend te houden, alles in goede banen te leiden en problemen zo op te lossen dat de klanten er zo weinig mogelijk van merken.

  En wat het wegnemen van de folders betreft: ik wil de zaak niet belangrijker maken dan ze is, maar diefstal is een daad van stelen. En stelen is heimelijk, ongevraagd en onverwacht wegnemen. Dat is precies wat jullie met de folders hebben gedaan.

  That is all.

 • Peter

  Ook van mij, hulde aan de HOB én het groot aanbod dat ik nooit uitgelezen/bekeken/beluisterd krijg. En mocht ik on-point zijn, ik zou gewoon eerst toelating gevraagd hebben. Het lijken wel de Provo’s, en dat is van voor mijn tijd in ieder geval.

 • Tom

  Stelen is meer dan heimelijk wegnemen. He is heimelijk wegnemen om het zich in strijd met het recht toe te eigenen.
  In het geval van GRATIS “neem mij mee aub ik ben een gratis flyer” flyers is het NIET vrboden om ze zich toe te eigenen. Omdat het juist DE BEDOELING is dat mensen zich die toeëigenen zonder betalen.
  Omdat het dus
  – gratis (lees: “betaal niets voor mij”)
  – flyers (lees: “neem mij mee aub, ik dien daarvoor”
  zijn.

  En ze waren bovendien niet weg, maar verlegd naar andere plaats in de bib.

 • Bob

  Mijn conclusie is dat deze heer Patrick Vanhoucke een ‘oude en wijze’ man is die teveel tijd in zijn eigen bibliotheek doorbrengt. Als u enigszinds cultureel up to date zou zijn dan zou ook weten dat dit soort guerilla acties een teken is van deze generatie! Over gans de wereld hebben de voorbije jaren kunstenaars vergelijkbare acties gedaan en daarmee de media gehaald. Zoek maar eens naar Bansky, JR, ….
  Laat dit gewoon voorbijgaan, slik uw trots in en wees blij dat er nog ‘jonge’ mensen zijn die uw bibliotheek bezoeken, en dat ze ook nog eens een cultureel relevante smaak en mening hebben.
  U zou dit beter toejuigentoejuichen en er uw positief voordeel uit halen dan de kleinzielige reacties die u nu hebt gelaten.

  Spijtige gemiste kans voor de bibliotheek!

 • tommy1975

  As I said: Some people take their jobs way to Seriously. Wat trouwens een quote is, een doorwinterde bib bezoeker hoort zoiets te weten.
  Beroepsernst en toewijding dienen gewaardeerd te worden. Maar relativeringsvermogen, humor en een gezond gevoel voor ironie zijn nog veel belangrijker. Zelfs de Amadezen hebben dat al door.

 • Bob

  doen jullie dat altijd, de schrijffouten aanduiden?

  grapjassen!

 • Welke grapjas houdt zich daar eigenlijk mee bezig ?!

 • Euh

  Het was tenminste flyers die er nog toe deden. Er worden overal flyers weggenomen van de locaties zelf bij de ingang om flyers te steken van een 3e partij in Brussel, DAT is pas balen!