Smet Vlaamse minister voor Brussel

Pascal SmetDe nieuwe minister bevoegd voor Brussel in de Vlaamse Overheid is sinds vandaag – Vlaamse Feestdag 11 juli – bekend. Het is Pascal Smet. Hij volgt daarmee minster Bert Anciaux op.

Brussel in geen onbekende voor Smet en omgekeerd is ook Smet niet onbekend voor Brussel. Tot voor de verkiezingen was hij minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Brussels Gewest), belast met Mobiliteit & Openbare Werken.

Volgens zichzelf heeft hij in die hoedanigheid minstens 250 werken gerealiseerd. Ik associeer hem bijvoorbeeld met de roep om een zwembad in de kanaalzone, een blikvanger die door de nieuwe ploeg blijkbaar niet weerhouden blijft. Ik associeer hem ook met de recent ingevoerde Villo-fietsen, de nieuwe metro,…

Laat ons hopen dat hij in de Vlaamse regering zijn beste beentje voorzet voor Brussel, zijn bezoekers, werknemers én bewoners.

Pascal Smet trok de Brusselse lijst van Sp.a in Brussel op 7 juni, maar zijn partij valt uit de boot bij de onderhandelingen. Smet was erg ontgoocheld, maar wordt nu opgevist door de Vlaamse Regering. Naast Brusselse aangelegenheden heeft Minister Smet nog Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen in zijn pakket bevoegdheden. Pascal Smet is 41 jaar.

Share

AboutTineke

Tineke Van Engeland. 34 jaar. Woont met haar vriendin in het centrum van Brussel, tussen Beurs, Brouckère en Muntplein. Is actief bij het Regenbooghuis en Transitie Brussel. Werkt rond duurzame consumptie. Schrijft graag over duurzaamheid, winkels, lijstjes, het Anspach Center, holebi's, fotografie,... Heeft een eigen site met blog, fotoblog en fotogallerij: www.fototineke.be.
 • Thijs

  Hopelijk gaat hij met dezelfde gedrevenheid en ambitie aan de slag in de vlaamse regering. Dit lijkt me -met alle respect voor Anciaux- een iets geloofwaardiger politieker te zijn die Brussel mag vertegenwoordigen. Uiteindelijk géén slechte zaak.

 • Jean

  Bij mij roept Smet vooral herinneringen op aan een zwembad dat er nooit kwam, verknipte bus-en tramlijnen, een metroring die vierkant draait, witte fietsen op het wegdek geschilderd en dure flitspalen die niet flitsen, samen met 245 andere onafgewerkte werken. Normaal als je met iedereen overhoop ligt.

 • Mousa

  Smet heeft Brussel verraden door een job te aanvaarden in het Vlaams parlement, niet meer en niet minder.

  Hij pleitte voor één visie voor Brussel, en deze visie moet mijns inziens vanuit Brussel komen, niet vanuit het Vlaams parlement.

  Bovendien pleitte hij voor het toelaten van Brusselse partijen, was er zelfs voorstander van als middel om de Brusselaars meer inspraak te geven, maar kiest nu eieren voor zijn geld ipv zijn mandaat op te nemen in het Brusssels parlement.

  Hij heeft de Brusselaars verraden…
  en we kunnen slechts hopen dat hij met de stem van de Brusselaar zal spreken in het Vlaams parlement…
  het Vlaams parlement dat weinig geneigd zal zijn om hem veel marge te geven.

 • tommy1975

  “Brussel verraden”, wat een grote conclusies voor zo een klein artikel.

 • Steve

  En terwijl hij zelf bovendien zo flagrant verraden geweest is door Groen!. Was dat niet gebeurd, had Smet nu opnieuw zijn mandaat opgenomen in de Brusselse regering. Vanuit de Vlaamse regering kun je tien keer meer betekenen voor Brussel dan vanuit een simpel Brussels parlementszitje, in de oppositie ook nog eens. En vergeet niet dat Smet voogdijminister wordt van de VGC…

 • Jemenfish

  Brussel verraden door in het Vlaams parlament te zetelen?

  Als hij niet meer welkom is in de Brusselse politiek, en hij in sneltempo door onderhandelingen rond middernacht snelsnel er uit is gekeerd, dan lijkt het mij niet alleen meer dan logisch om opgenomen te worden in het Vlaams parlement, ik vind het vooral een sterk teken om het minister van Brussel te maken.

  Zo krijgt die kleingeestigheid van Groen enz. ‘Wij hebben gezamenlijk een afkeer aan Smet, dus tekenen we liever voor een coalitie met partijen die van onze standpunten brandhout maken’. Tsja.

  Overigens zijn sommige van die aangehaalde projecten hierboven inderdaad steeds gefnuikt door derden. Daar kan je nu eenmaal niet rondom. Hopelijk kan hij die op deze manier nog wat doordrijven. Hetgeen alleszins kan opgemerkt worden (over Anciaux kan ik me niet uitspreken daarover), is dat Smet voor zover ik kon lezen op o.a. zijn website, tenminste wel weet waar hij het over heeft in Brussel en wat sommige pijnpunten zijn.

  Van mijn part mag hij zoveel witte fietsen op het wegdek schilderen als hij wil, als hij nu daadkrachtig ook wat meer regels kan forceren voor de fietsende weggebruiker (en ter refentie: ik ben geen fietser)

 • Mousa

  Er zijn al genoeg ministers die gaan zetelen in een parlement war ze niet verkozen zijn :
  Pascal Smet was kandidaat voor het Brussels gewest, punt.
  Meer politici doen dit in dit land, en het komt hun job en hun ego goed uit, maar eerlijke en duidelijke bestuursregels tegenover de kiezer is anders.

  Kandidaten moeten zetelen in het laatste parlement waarvoor ze opgekomen zijn, de rest is boerenbedrog, slecht bestuur, en anti-democratisch, en…

  ik heb niets tegen Pascal Smet.

  Laat ik niet verzuren en een meer democratie eisen : laten we hopen dat hij inderdaad iets kan doen voor Brussel in het Vlaams parlement, maar daar heb ik zo mijn twijfels over.

 • Jemenfish

  Hij is opgekomen in het Gewest, had een mooie score, en is door veel politiek gewriemel (en de hele partij overigens) buiten gehouden. Op dat moment had Vlaanderen de keuze om voor Anciaux te kiezen, of Pascal Smet. Indien dit niet Pascal Smet was, dan waren er zo goed als geen resterende opties.

  En de realisaties die hij deed kan je voor of tegen zijn, maar vrijwel iedereen kan er enkele uit het hoofd opsommen. Hem aan het hoofd van de VGC kunnen we ook enkel (vermoedelijk) zien als een goede evolutie, t.t.z., hij weet tenminste waarschijnlijk waar er injecties nodig zijn, en waar er geld verbrast wordt.

 • Mousa

  Bedankt Jemenfish,

  Politiek is politiek, en als een alliantie ontstaat waarbij iemand of een partij uit de regering valt, dan is dat de democratie zoals wij deze kennen, dwz dmv coalities.

  Natuurlijk vind ook ik een goede zaak dat Pascal Smet zachtere mobiliteit een duw gegeven heeft, en op de valreep een visie gelanceerd heeft voor de toekomst van het Brussels stadsgewest…

  maar dit neemt niet weg dat een minister benoemen in een regering waar hij/zij niet voor opgekomen is weinig democratisch genoemd kan worden.

  Daar zijn nadelen aan verbonden, ondanks dat velen hier tevreden zijn en denken dat een Pascal-Brusselaar in de Vlaamse regering veel voor Brussel kan doen.
  Het eerste nadeel is dat ministers en politici steeds weer opgevangen worden en nooit afgestraft kunnen worden : waarom zouden ze dan ook hun best doen ?

 • Jemenfish

  Mousa: Met de huidige partijen aan het stuur voor de komende jaren in Brussel, dreigen veel van de gerealiseerde werken in het slop te komen, of gewoon afgevoerd. 1 van de regels in het nieuwe Brusselse beleidsplan was immers ook nogal pro-handelaars en parkeerruimte en tegen inperkingen van rijbanenen. Dat soort perikelen is dan ook vreemd om een regering met Groen! in niet te zien over moeilijk doen.

  In dat opzicht kan er nu ook wat tegenwerk geboden worden (hopelijk). Bv. de nieuwe fietsstallingen met huurtfietsen, bij dit weer was er eentje helemaal leeg, alles afgehuurd, de kans is er dat de komende jaren er wordt geopteerd om dat idee weer af te voeren en er 1-2 extra parkeerplaatsen van te maken, bv.

  Als het enige probleem is dat hij niet is opgekomen, dan zouden we ook de tactiek van stemmenronselaars in bepaalde lijsten zonder dat die ook maar van zin zijn 1 post te overwegen, eens onder de loep moeten nemen, nietwaar? Het laatste wat van Pascal Smet kan gezegd worden is dat hij zijn best niet zou doen voor in hij verkozen is, of dat nu mobiliteit, Cultuur, Brussel, of de liga der professionele pottenbakkers zou zijn 🙂

 • Mousa

  Beste Jemenfish,

  De beste plaats om tegenwerk te bieden is oppositie voeren, vooral als je een voldoende aantal stemmen gehaald hebt en op een weinig elegante manier eruit gebonjourd werd.

  Nogmaals, voor een deel is het Belgisch kiessysteem rot en bedorven met het heropvissen van politici, stoelendansen binnen executieven voor dewelke geen verkiezingen geweest zijn, cumul van mandaten, gemeenschapspolitieke partijen die verwikkeld zitten in een ander gewest, etc…
  en de stemmenronselaars moeten inderdaad aangepakt worden : via een wet moeten de verkozen kandidaten verplicht zetelen in het laatste parlement waarvoor ze opgekomen zijn, dit zou al de grootste misbruiken uit de wereld helpen, enfin uit België tenminste.

  Door o.m. het ongezonde Belgisch compromis leven wij in een stad die 25 jaar achter staat op een gemiddelde Europese stad. Pascal had een punt kunnen maken en tonen dat hij tegen het ongezonde compromis en haar misbruiken strijdt door coherent te blijven en zijn mandaat in het Brussels parlement op te nemen. Het is des te belangrijker dat iemand het doet, maar die eer wou hij blijkbaar niet, wegens net iets te opportunistisch ?

  Maar nogmaals : ik zal niet verzuurd doen en braafjes afwachten of Pascal Smet iets kan doen in het Vlaams parlement waar de Vlaams-nationalisten een meerderheid zijn.

 • Mousa schreef:

  maar dit neemt niet weg dat een minister benoemen in een regering waar hij/zij niet voor opgekomen is weinig democratisch genoemd kan worden.

  Je mag niet vergeten dat de ministers die deel uitmaken van de Vlaamse regering geen parlementsleden van het Vlaams Parlement zijn (zij maken daar de facto dus geen deel van uit, wat bijvoorbeeld op federaal vlak wel het geval is). Bovendien hoeven ze zelfs helemaal niet opgekomen te zijn bij de verkiezingen (in de Vlaamse regering zijn de ministers Lieten en Muyters bijvoorbeeld externen). Ministers worden in het huidige kiesstelsel immers niet rechtstreeks verkozen, maar indirect. Of dat goed is of niet, laat ik in het midden (zelf ben ik een voorstander van een technocratie met rechtstreeks verkozen ministers), maar je kunt niet beweren dat de huidige regeling niet correct zou zijn, want dat is ze wel. Als men het anders wil, zal men eerst de wet moeten veranderen.

 • Mousa

  Dag Patrick,

  Vlaanderen (en intussen Wallonië erbij) hebben de mond vol van goed bestuur.
  De bevolking is zich meestal niet met zoveel woorden bewust van al de incoherente praktijken zoals deze waarover wij hier schrijven. Daarentegen is het aantal mensen dat ervan uitgaat dat alle politici zakkenvullers en profiteurs zijn enorm hoog.
  Ik ben dat (nog) niet ;-).

  Het blijft een feit dat politici de regels opstellen die ze zelf willen en die hun partijen en leden goed uitkomen, en zolang er niet een groot aantal mensen hiertegen protesteert zal er niets veranderen.

  Zo zijn er tal van mensen ook in het Europees parlement als lijsttrekker opgekomen die achteraf hun kat sturen (Jean-Claude Marcourt – Bart De Wever).

  Ik herinner eraan dat drie verkozen Brusselse kopstukken (Smet-Vanhengel-Vanackere) weggeplukt worden uit Brussel en hun mandaat niet opnemen. Wij krijgen dus een zwakke B-ploeg die de A-ploeg vervangt terwijl de kiezer zeker niet de bedoeling had om zich door deze B-ploeg te laten vertegenwoordigen als minister of staatssecretaris.

  Wat betreft Pascal Smet, hem valt een bezwarend element aan te wrijven : ik heb veel Frantalige familie in Brussel die voor hem gestemd heeft. Ik ben zelf naar één van zijn Brussels meetings geweest waar hij stemmen ronselde als kandidaat voor het gewest – en dus gewestmateries zoals mobiliteit – in het Frans tegenover bijna uitsluitend Franstaligen. Hij heeft bovendien een drietalige campagne gevoerd met “ÉÉN STAD, ÉÉN VISIE
  UNE VILLE, UNE AMBITION ONE CITY, ONE FUTURE”.
  Is het niet grappig dat een Brusselse kandidaat die ook stemmen ronselt bij Franstaligen en anderstaligen de beste Brusselaar van de klas wil zijn… uiteindelijk foert zeg tegen al die stemmers en zonder verpinken naar het Vlaams parlement en de Vlaamse regering trekt.

  Wat betreft “zal men eerst de wet moeten veranderen” : aan ons om de situatie aan te klagen, want als we het niet doen dan steken wij onze kop in het zand. Zijn wij gewillige Teutonen die geen verandering willen omdat wij ons schikken naar incoherente “politici bevoordelende” wetten enkel omdat deze de naam WET dragen ?
  Wat mij betreft : als wetten niet goed zijn moeten deze veranderd worden, en draagt de burger een verpletterende verantwoordelijkheid hierin.

 • Jemenfish

  “ÉÉN STAD, ÉÉN VISIE,UNE VILLE, UNE AMBITION ONE CITY, ONE FUTURE”.

  Eerlijk gezegd zie ik die slagzin beter passen bij iemand die minister van Brussel wordt in de Vlaamse regering, dan een post als mobiliteit zou heropnemen 🙂

  Heb soms de indruk dat mensen toch voorbarig conclusies trekken, zoals bv. alle krantenartikels over de nieuwe minister van Cultuur zonder ervaring, vraag me dan altijd af of ze liever iemand van 50+ hadden die Cultuur ‘er maar bijneemt’ bij andere portefeuilles.

  Ik denk dat de Overheid én de VGC maar al te bewust zijn van de drietaligheid in Brussel, én de kiezers in onze taal zien slinken. Dat er dan Franstaligen stemmen voor bepaalde Vlaamse vertegenwoordigers lijkt me maar goed, ik zou er enkel een probleem mee hebben als er nu na de campagne wordt overgeschakeld in enkel Nederlands.

  Waar ik misschien wel benieuwd naar ben, is precies te zien hoe er wordt uitgepakt met Muntpunt, en hoe het Vlamingen zou representeren in Brussel. Specifiek naar nieuwe Vlaamse Brusselaars.

 • Mousa

  Beste Jemenfish,

  Je zegt het met een smiley, maar je hebt er blijkbaar geen probleem mee dat o.a. Pascal Smet naar een ander parlement gaat dan waar hij kandidaat voor was, dat hij Franstaligen en anderstaligen die voor hem gestemd hebben niet minder dan bedrogen heeft (mijn familie zal in ieder geval niet meer stemmen voor een Vlaamstalige Brusselaar)…

  en dat Brussel door de stoelendansen dan maar bestuurd wordt door Vlaanderen en Wallonië en het recht op een minimum zelfbeschikking ontnomen wordt.

  Groet.

  M.