Tijd om te participeren!

Bewoners voelen hun wijk het best aan en meestal ontspruiten daar de interessantste ideeën en adviezen, maar helaas geraakt veel van al dat goeds niet tot bij de beleidsmakers.  Het ‘Huis van de Participatie’ wil daar iets aan doen en organiseert op regelmatige basis wijkfora in Brussel. Op zulke momenten kunnen bewoners rechtstreeks in dialoog treden met het College van Burgemeester en Schepenen.

Woensdagavond 9/12 is Vijfhoek-West aan de beurt, met volgende agendapuntjes:
– sluikstorten (Zinnikstraat)
– het gebrek aan veiligheid in de woonblokken (Papenvest)
– animatie van het Fontainasplein
– mobiliteit: Kuregemsestraat en Zuidlaan
– stadskankers (Onze-Lieve-Vrouw- van Vaakstraat)
– welke toekomstvisie voor de wijk?
– debat

Afspraak woensdagavond om 19u in het Athénée De Mot-Couvreur aan de Nieuwe Graanmarkt 24 – 1000 Brussel.

Kan je er niet bijzijn of heb je voorstellen, klachten, ideeën over je eigen wijk dan mag deze altijd doorsturen naar: org.particip(at)brucity.be ! Meer info kan je hier vinden!

Share
 • Interessant!
  Jammer van de datum. Op hetzelfde moment worden bewoners van de vijfhoek ook hier verwacht om alles te weten te komen over transitiestad Brussel: http://entransition.be/doku.php?id=info091209
  We zullen het zonder bewoners van Vijfhoek West moeten stellen.
  Veel succes met de inspraak.

 • tommy1975

  Misschien kan iemand ook de vraag stellen of het nut heeft een grote campagne op te zetten om de gescheiden ophalingen te stimuleren, terwijl de meeste Brusselaars niet eens (vuilnis)zakken gebruiken alvorens hun afval op straat te deponeren.

 • Bart

  Ja, iets meer wetten en verplichtingen lost pijlsnel de problemen op, een debat over zwerfvuil? Nou ja ‘Er ligt vuil mijnheer het collegelid’ ‘Dat weten we, we werken er aan’. Nuttig 🙂

  Wat wordt er bedoeld met animatie van het Fontainasplein? Dat plein animeert zich al genoeg spontaan uit zichzelf 😉

 • Stijn

  Het Brussels stadsbestuur lijdt aan accute participeeritis. Fora, wijkvergaderingen, netheidscomités, het kan niet op. Wie zijn deur niet op slot draait wordt aan handen en voeten zijn huis uitgesleurd om in het één of ander onderkoeld schoollokaal door een fluitende micro zijn mening te gaan verkondigen aan een extreem geïnteresseerd en meelevend panel van stedelijke ambtsdragers.

  Op zich is daar niets mis mee, maar het probleem is dat al die participatiemomenten na een tijdje klaaguurtjes worden waarop Brusselaars telkens weer dezelfde oude grieven herhalen: vuiligheid, onveiligheid, parkeerproblemen, enz. Het stadsbestuur weet na tien jaar Thielemans maar al te goed wat de prioritaire problemen zijn, maar heeft noch de visie, noch de politieke moed om deze ten gronde aan te pakken.

 • Thijs

  Hey Stijn, ik geef je absoluut gelijk. Het stadsbestuur mist inderdaad een visie en vooral veel ambitie. Er is veel blabla en weinig “boemboem”.
  Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat fora als deze goed zijn voor mensen die minder communicatief of op de hoogte zijn. Ze bieden hen een moment aan waarbij ze hun problemen kwijt kunnen of kunnen horen welke veranderingen er op til staan in hun eigenste wijk.
  Uiteraard kan je de bedenking maken dat dergelijke vergaderingen het uitgelezen moment zijn om extra stemmen te ronselen.

 • Bart

  @Thijs: Zoals Stijn aanhaalt zijn er diverse initiatieven, fora, zelfs centra waar je terecht kan voor informatie.

  Minder communicatief of geïnformeerd zijn is m.a.w. in Brussel geen optie. Je moet al bijna ondergronds wonen. Er is op zich niks mee, maar iedereen is zich toch in Brussel maar al te goed bewust van bepaalde problemen?

  De rellen, bijvoorbeeld: Iedereen maar steen en been klagen over integratie en cultuurparticipatie bij allochtone jongeren, maar wat staat er de komende maanden/jaren op de agenda? Gaan we met muntpunt e.d. Brussel kunnen omtoveren? In de gauwte een FM Brussel feestje geven aan 15 euro inkom geeft me niet direct de indruk die de beleidsmakers ophoesten.

  Sluikstorten? Gebrek aan veiligheid? Daar zijn geen fora of discours voor nodig. Iedereen wéét dat er meer controle nodig is. Te veel een ‘alles kan’ mentaliteit. Waarom wordt dat aangekaart bij vijfhoek-West? Al die problemen gaan verder dan de vijfhoek. Het industrieel terrein bij Anderlecht lijkt meer op een oostblokland.