Brusselse politici in debat

Het hoeft geen verkiezingstijd te zijn om een debat tussen politieke kopstukken te organiseren. Dat dachten de Vlaams-Brusselse media en ze nodigden drie excellenties van de gewestregering uit in het Brusselse Parlement, aangevuld met drie parlementsleden van de oppositie. Ook Pascal Smet, in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel en als minister van Onderwijs “een man van tien miljard zwaar” (dixit moderator Robert Esselinck) was van de partij. Het publiek nam plaats op de resterende zitjes.

 Het debat werd live opgenomen voor tv. Dat betekende: een strak scenario, filmpjes tussendoor, weinig inbreng van het publiek. De thema’s reikten van mobiliteit, onderwijs en werk tot veiligheid, wonen en de bevoegdheidsverdeling tussen gewest en gemeenten. Dat allemaal in nauwelijks een uur tijd. De politici moesten met andere woorden in korte interventies hun mening te kennen geven. Snelle quotes doen het in die omstandigheden beter dan onderbouwde, genuanceerde betogen.

 De discussie verliep vrij mak. Over heel wat thema’s heerste er eensgezindheid tussen de partijen. Bijvoorbeeld dat het Brusselse gewest gebaat is bij meer bevoegdheden en de versnippering in politiezones en huisvestingsmaatschappijen dodelijk is voor een coherent en efficiënt hoofdstedelijk beleid. Oké, de meerderheid van Open VLD, CD&V en Groen! verdedigde het gevoerde beleid, terwijl de oppositie de klemtoon op de tekorten legde. Vlaams Belang toonde zich als de partij met de radicaalste standpunten. Onderwijs, meer bepaald de keuze tussen kwaliteit en uitbreiding, bleek de grootste twistappel. De actualiteit drong door in het debat met de onverkwikkelijke affaire rond de stilgelegde waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord.

 Een selectie van de opvallendste standpunten:

 • Minister van Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD) gaat er prat op dat de Brusselse regering niet bespaart op het tewerkstellingsbeleid. Hij houdt een pleidooi voor de uitbreiding van de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs en de oprichting van een interventieteam voor acute veiligheidsproblemen. Hij gelooft dat er in de daarvoor opgerichte werkgroep een akkoord komt over de overheveling van bevoegdheden naar het gewest.
 • Voor SP.A treedt Elke Roex (“Ik woon graag en goed in Anderlecht”) aan, maar het is vooral Smet die met de aandacht gaat lopen. Hij spreekt zich uit voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs en suggereert om de Franse Gemeenschap te ondersteunen om talenonderwijs te organiseren. Er moet volgens hem, zoals in Antwerpen, één politiezone komen die gedecentraliseerd werkt op wijkniveau. Hij hoopt dat het gewestelijk parkeerbeleid – zijn geesteskind – nu op het terrein wordt uitgevoerd. In zijn presidentiële slotwoord zegt hij dat de Brusselse politiek te veel met zichzelf bezig is en te weinig met de mensen in de stad en dat we de handen in elkaar moeten slaan “voor onze kinderen”.
 • Bruno De Lille (Groen!), staatssecretaris van Mobiliteit, wil van Brussel een ecologische hoofdstad maken en geeft voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Hij heeft de lastige taak om in de waterzuiveringsaffaire Evelyne Huytebroeck (Ecolo) te verdedigen en laakt het onverantwoorde gedrag van de privé-uitbater. In het veiligheidsbeleid wijst hij op het belang van preventie door vorming en onderwijs, maar ook een politiehervorming dringt zich op. In het woonbeleid ziet hij heil in het ombouwen van kantoorgebouwen tot – liefst energiezuinige – woningen.
 • Brigitte Grouwels (CD&V) wil als minister van Vervoer het openbaar vervoer in eigen bedding stimuleren om het aantal auto’s in de stad te verminderen. Ze pleit voor meer Nederlandstalige scholen, maar de kwaliteit moet wel gegarandeerd blijven door Nederlandstalige leerkrachten. Ze gelooft in de toekomst van Brussel als het voor eigen inkomsten zorgt, het bestuur verbetert en de samenwerking met de gewesten versterkt. De Franstaligen zijn contraproductief bezig als ze de grenzen van Brussel in vraag stellen.
 • Paul De Ridder (NVA) vindt dat het Franstalig onderwijs tekortschiet in het aanleren van Nederlands en suggereert de invoering van een schoolkaart om spijbelende jongeren op het spoor te komen. Hij vraagt zich openlijk af of Huytebroeck als minister kan aanblijven. Hij betreurt dat de tentoonstelling over de Brusselse stadsschilder Rogier van der Weyden in Leuven plaatsvond.
 • Dominiek Lootens (Vlaams Belang) vindt dat de Brusselse regering de voorbije jaren het auto- en vrachtwagenverkeer heeft gediaboliseerd en gesaboteerd. Hij is van mening dat het Nederlandstalige onderwijs genoeg Nederlandstalige kinderen moet aantrekken en oppert een toelatingsexamen voor anderstaligen. Brussel heeft enkel toekomst als het de hoofdstad van het “grote Vlaanderen” wordt.

 Brusselnieuws biedt op zijn website een video- en audioverslag van het Grote Brusseldebat aan. Op tvbrussel kan het debat herbekeken worden op dinsdag 15 december om 21 uur, woensdag 16 t.e.m. vrijdag 18 december om 14 en 21 uur en op zondag 20 december om 15 en 21 uur.

Share

AboutTom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.

 • Thijs

  Ik heb het debat even herbekeken via Brusselnieuws. Interessant was het zeker. De politiekers die aan woord waren leken er in elk geval over eens dat het vijf voor twaalf was. Brussel moet nu initiatieven nemen om erger te voorkomen.
  Ironisch genoeg bleek er over vele zaken een consensus te bestaan wat er moet gebeuren, maar niemand durft het aan om de nodige stappen en de daaraan gekoppelde beslissingen te nemen.

  Het is misschien flauw om zeggen maar uiteraard wordt Brussel niet enkel bestuurd door Nederlandstaligen en moet men -helaas- rekening houden met een Franstalige zijde die vasthoudt aan de structuur van het ancien regime. Efficiënt bestuur betekent namelijk dat postjes moet verdwijnen, dus het ziet er niet naar uit dat dit binnen de eerste 10 jaar zal veranderen tenzij men federaal ingrijpt.

 • Bart

  Sja, initiatieven dienen er op vele vlakken genomen te worden en 5 voor 12 is het al langer. Die concensus lijkt er ook al de hele tijd te zijn. Bij Smet en De Lille lijkt er mij alleszins nog wel genoeg reden tot hoop. Ze lijken beide de pijnpunten wel te snappen. Het gaat er nu op aankomen hoeveel van de beleidsteksten er gaan hard nagestreefd worden.

  Postjes verdwijnen is een beetje schering en inslag, vrees ik.