Brussel: Zero-Nul

Het is de laatste tijd allesbehalve een goednieuwsshow voor Brussel. Een resem van gebeurtenissen kleurt de nationale berichtgeving over Brussel gitzwart: rellen, overvallen, geweld, achtervolgingen, moorden, onrust, vernielingen,…
Toen ik 10 jaar terug in Brussel kwam wonen waren die zaken er ook, maar in mindere mate en meestal ver van mijn bed. Momenteel is het verontrustend dat de onveiligheid dichterbij komt. De vernoemde plekken in het nieuws ken ik. Ze liggen vlakbij, om de hoek of ik ben er onlangs nog gepasseerd. Nog directer: gisterenmorgen stond ik op en zag dat er was ingebroken in 5 auto’s, de week ervoor een inbraak met geweld bij een vriend. Ja zelfs één van mijn favoriete cafés wordt afgeperst in ruil voor ‘beveiliging’. Zo komt de (georganiseerde) criminaliteit wel héél dichtbij.
Brusselaars zijn, denk ik, wat gewend en gaan onder dit alles gelaten hun gangetje. En op zich heb ik ook géén schrik, het is vooral frustratie. Het alles-kan-en-mag-effect uit zich vaak in kleine dingen. Van de hierbij gepaarde arrogantie moet ik kokhalzen. Het enige waarvan ik schrik heb is hoe het verder zal evolueren, hoe mijn kinderen in Brussel zullen opgroeien en hoelang ikzelf gelaten kan blijven. Uiteraard moet je alles in perspectief zien en heeft Brussel ‘gelukkig’ veel meer te bieden dan frustraties alleen. Ik vermoed dat de meeste Brusselaars zich daaraan ook optrekken.

De Brusselse politiek is momenteel in een tweekamp verdeeld. Aan Nederlandstalige zijde zien ze een eengemaakte politiezone als de oplossing, aan Franstalige zijde zijn ze tegen omdat het de kloof tussen burgers en politie nog verder zou vergroten. En problemen? Die zijn blijkbaar veroorzaakt door een geldtekort. Op nationaal niveau is er iets meer eensgezindheid. Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom is voor, maar heeft handig de bal teruggekaatst en laat Brussel vrijwillig kiezen of het al dan niet zijn politiezones wil samenvoegen. Als structurele maatregel heeft ze een bataljon van 150 federale politiemensen ter beschikking gesteld voor wanneer de boel ontvlamt.

De ontzetting over het wegtrekken van de school uit Kuregem wegens aanhoudend geweld en de mislukte overval met schietincident in Laken van vorige week hebben blijkbaar toch iets in gang gezet. Concrete voorstellen sijpelen stilletjes aan door. Zo hebben gisteren, gek genoeg, Groen! & sp.a het idee van Zero Tolerance gelanceerd voor bepaalde zones in Brussel. Een concept waarbij politie, parket & gerecht nauwer samenwerken om tot een snelle berechting te komen.
Op zich snap ik het principe niet zo goed. Is het niet altijd de bedoeling dat de drie actoren nauw samenwerken om tot berechting te komen? Of indiceren ze daarmee dat het niet altijd zo is? Wat wel duidelijk is, is de snelheid waarmee ze tot berechting komen. Eén jaar, twee jaar, soms zelfs langer duurt het blijkbaar om een uitspraak te krijgen. Tja, dan is het misschien logisch dat het straffende effect verloren gaat. Nightcourt of een nachtrechtbank met snelrecht zou een oplossing bieden. Zou, want vandaag las ik dat het Brusselse gerecht zelf zegt dat het dit niet gebolwerkt krijgt.

Een ander deel van de oplossing lijkt me om niet enkel de symptomen te bestrijden, maar naar de oorzaken te gaan kijken. Armoede, werkloosheid, uitzichtloosheid, normvervaging, verpaupering. Brussel heeft jarenlang wijken laten verrotten en ik heb nu de indruk dat ze nu de open wonden proberen te genezen met een pleistertje.

Share
 • Wonderboy

  Nul-tolerantie voor héééééél Brussel !

  Ik woon zelf al 8 jaar in Brussel en woon er héél graag… maar ik ben dan ook zelf van het mannelijke geslacht en met redelijk “stoer” uitzicht… meisjes, homo’s, vlamingen, iets-anders-uitzienden, opzichtig geklede mensen, kort-gerokten, joden, … ze hebben het allemaal niet gemakkelijk in onze geliefde hoofdstad… Probeer maar eens als blonde jonge dame in jurkje van Rogier tot aan Anneessens te lopen… pret gegarandeerd !!!

  iedereen met een beetje zin voor realiteit moet toch bekennen dat het stilaan de spuigaten uitloopt… Ik heb het niet enkel over “agressie” en “geweld” maar gewone “burgerzin” zou ook mogen bijgeschaafd worden… Luide muziek door GSM’s in de metro, roepen, spuwen, schelden, rondhangen, … you name it, the metro has it for you….

  Ik woon hier al lang en ben ondertussen grotendeels ongevoelig geworden voor dit “ruige” en intimiderende uitzicht van Brussel… (ik doe niets lievers dan op de Anspach tussen dubbelgeparkeerde auto’s rondmanoeuvreren of in de gore metro te zitten… :)) maar bezoekers / toeristen / expats die zich van iets of wat van de Grote Markt durven te verwijderen voelen zich al vaak en al snel niet erg veilig meer… who could blame them ??

  Ben blij dat “de politiek” ook eindelijk eens wakker-geschud wordt…. nu nog zien of er ook echt iets uit de bus komt !

 • tommy1975

  Jammer genoeg leeft het ongenoegen vooral aan Vlaamse kant, kijk maar eens op de franstalige krantensites. Daar hanteert men dezelfde taktiek als de burgemeesters/politiehoofden: het probleem doodzwijgen.

 • Tom VB

  Goeie analyse van de symptomen en de dieperliggende oorzaken! Zero tolerance kan nu helpen om de veiligheid te garanderen, maar je moet op lange termijn vooral probleemjongeren perspectieven geven, burger- en gemeenschapszin aanwakkeren, buurten opwaarderen, zorgen voor een evenwichtige mix van bewoners… Dat vereist geld, tijd, visie en daadkracht. Komt daarnog bij dat de Brusselse politiek hopeloos versplinterd is en de gevoeligheden bij Nederlandstaligen en Franstaligen en bij de arme en de rijke gemeenten helemaal anders liggen. Maar deze crisis is alvast een kans om de enorme problemen aan te pakken.

 • Bart

  En dat vergt vooral inzicht in de toestand dezer dagen, en zoals die gegroeid is. Willen die jongeren zich niet integreren? Dat is té makkelijk. Maar waar moeten ze terecht? Als jeugd zijn er bar weinig plaatsen die ze met open armen ontvangen en ondertussen weten we dat ze na hun studies op zwarte lijsten staan bij interims.

  Ondertussen gooien we maar vrolijk met geld links en rechts. Het is niet dat Brussel een inherent armoedeprobleem heeft zoals pakweg Berlijn, en dat tonen we ook graag. We schermen ons echter af van een deel van de populatie. En laat het net dat deel zijn dat er nu genoeg van heeft. Het is grappig dat WIJ het zijn die roepen dat we er genoeg van hebben, want we hebben de situatie zelf gecreëerd. In Den Haag leeft eenzelfde pak communities naast de gewone Nederlanders, maar daar zijn dan ook genoeg plekken waar ze terecht kunnen. Voor sport, voor cultuur, voor werk.

 • Dit hele gedoe over “nultolerantie” is toch prietpraat. In plaats van in de media rond tepalaveren zouden de politici beter hun huiswerk doen en eindelijk justitie reformeren, om ervoor te zorgen, dat de procesduur korter wordt. Zolang justitie erop bestaat alles omslachtig en zonder computers te willen doen, zou er niks van komen.

  Wat grappig is over de Europese perceptie van het New Yorkss model “nultolerantie”, dat men zich hier enkel op boeven en politie concentreert. In New York was “nultolerantie” ook nultolerantie tegen huiseigenaars, die hun huizen lieten leegstaan en verkrotten en tegen gemeentebesturen die de voetpaden lieten verloederen. Een van de oorspronkelijke ideen achter “nultolerantie” was, dat als de overheid geen respect voor de openbare ruimte (en voor haar gebruikers) toont, dat ze dan ook geen respect van de bewoners moet verwachten.

  De wijkkontracten zijn dus een uitkomst van de nultolerantieidee, behalve dat ze veel te langzaam zijn. In New York vroeg men herstel van kapotte ramen binnen de 24 uur als ik me niet vergis…

  Het is ook helemaal gelogen, als de Standaard pretendeert, dat men de Brusselse “probleemwijken” aan hun lot overlaat. Ze hebben dus bij de Standaard helemaal nog nooit van de wijkkontracten gehoord… Het probleem is niet, dat daar te weinig geïnvesteerd wordt, het probleem is dat niemand weet, hoe men met geld problemen zou oplossen.

  Er zijn ook altijd twee soorten problemen met armoede:

  1) de problemen van de burgerij met de armen (estetisch: de wijken verloedern, de bedelaars storen, en securitair: we zijn allemaal bang voor arme mensen die in de kriminaliteit afglijden…)

  en 2) de problemen van de armen zelf, namelijk dergelijk werk, inkomen, huisvesting, en voeding te vinden en de kennis en de vaardigheiden optedoen die men nodig heeft om in de burgerlijke maatschappij binnentedringen.

  Meestal gaat alle aandacht naar problemen van soort een. Dat is zo met een groot deel van de middelen voor wijkcontracten en dat is nu weer zo met de “nultolerantie”.

  Waarom heeft het niemand over nultolerantie tegen woningleegstand? Nultolerantie tegen uitbuiting? Nultolerantie tegen verkrotting van scholen? Nultolerantie tegen falend onderwijs? Nultolerantie tegen stomme en denigrerende journalisten? Nultolerantie tegen kapitalisten die weigeren hun produktiviteitswinsten nog om te zetten in verkorte werktijden om meer mensen tewerk te stellen?

 • Bart

  @Malte: Het probleem met wijkcontracten, en in het verlengde vaak met de hele ‘beleidslijnen’ en andere dossiers, is dat het vaak over een resem prietpraat gaat. Er zijn 101 gemeenschapscentra, culturele centra, jeugdhuizen, en dergelijke meer in Brussel. Ze hebben ALLEMAAL wijkcontracten en de integratie van die jongeren in hun teksten staan, wellicht lekker bekkend en mooi geformuleerd. Maar, net zoals bij dit probleem overigens, er zijn gewoon te weinig (lees: geen) controles.

  Er wordt zelfs geld van de Vlaamse Overheid verbrast aan organisaties die voor 95 procent Franstalig zijn en meestal 1 Vlaming hebben aangeworden: Om de dossiertjes mooi te doen klinken en voor de rest zijn bek te houden. Dus laat dan nog staan dat daarna wat men beweert in alle dossiers gaat nagekomen worden.

  En dat is een inherent probleem in Brussel. Vrijwel alle beleidsmakers denken dat dit een probleem is dat valt op te lossen met meer politiemensen en een sneller werkend gerecht? Deze mensen maken amok omdat ze als kind/jeugd bijna nergens terecht kunnen, en op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd. Is dat een reden om ze op te sluiten? Sluit mij dan ook maar op, want ik geef ze gelijk.

  Nu is het een gewonde politieman, maar vroeg of laat sneuvelt er eentje, en dan is het alle hens aan dek. Voor mij is het al verbazingwekkend dat er geen zaken à la KVS, die zich midden in een probleemwijk nestelen en volledig integratie ervan aan hun laars lappen (in praktijk, niet in de teksten, weliswaar. Of 1-2 turken mogen misschien eens portier spelen, weet je wel) maar als een kasteel afsteken tegen alle sociale (krot)woningen, bekogeld worden.

  Sorry, maar deze problemen zoeken we écht wel zelf.

 • Bart

  Overigens, we hébben voorbeelden hoe het wel kan: Jeugd en stad, pakweg. Ligt midden in Molenbeek, en integreert de locale bevolking perfect. Meer van deze zaken, nu.

 • peter

  Nul tolerantie op zijn Brussels. Ik weet hoe dat er uit ziet. Gefrustreerde agenten proberen hun statistieken goed te krijgen door “brave” burgers lastig te vallen met akkefietjes. Terwijl de echte criminaliteit ondertussen welig tiert en de agenten ver af blijven uit vrees voor hun eigen lijf.
  Ik las in het blad van Nekkersdal een verhaal over hoe illegale garages (ook in Laken) een buurt verzuren. De garage in kwestie was met ongeveer alles wat je kan bedenken in overtreding : geen vergunningen, illegaal lozen, zwartwerk, illegalen, oneigenlijk gebruik van een VZW, lawaai etc.
  De overheid bleek onmachtig of onwillig om ook maar iets te ondernemen. Als er dan na lange tijd toch een grote controle kwam met vaststelling van een hele lijst overtredingen was het gevolgd nog altijd nihil. Zo ging het dossier zelfs op wonderbaarlijke wijze verloren.
  Intussen had de buur-aanklager wel al uitgebreide represailles ontvangen die ook niet vervolgd werden.

  Persoonlijk heb ik ook een nieuwe buur gekregen : een bedrijf dat in communicatie met de gemeente zich als een gentleman gedraagt en daarmee de burgemeester uitermate weet te charmeren. In de praktijk overtreden ze hun milieuvergunning, uitbatingsvergunning en zijn de verbouwingen niet volgens stedebouwkundige vergunning. De overlast voor de buurt is groot : lawaai, extreem veer lawaai, parkeerplaatsen geblokkeerd, nachtelijke alarmen, laden en lossen op straat zodat weg lange tijd vastzit, etc. Klachten bij de gemeente leveren niets op. De uitbaters zijn Albanezen, de buurt durft niets te ondernemen. De invloed van het bedrijf in kwestie groeit nog. Ze plaatsen hun eigen, niet conforme wegwijzers. Klanten en personeel rijden naar de parking tegenstroom in een éénrichtingstraat.
  Maar als ik zonder ook maar iemand te hinderen buiten een parkeervak mijn wagen laadt voor het containerpark, wordt ik daarvoor aangesproken door een politiepatrouille. Ik kreeg ook al een aangetekende brief van de gemeente wegens grassprietjes op het trottoir terwijl verderop het trottoir verandert in een stort met onkruid en struikgewas tot 80cm.

  Nul tolerantie op zijn Brussels is duidelijk niet wat men in het buitenland als Zero Tolerance kent.

 • vandaag in De Morgen:

  Moureaux gelooft niet in het beleid van nultolerantie. “De politie verplichten elk misdrijf te bestraffen terwijl de rechtbanken zeggen dat ze de overlast nu al niet aankunnen en terwijl er geen plaats is om jongeren vast te houden, dat is pure volksverlakkerij.”

  Recht heeft hij!

 • Jemenfish

  Bij Saint Gery heb je een garage die plotseling ook dienst doet als nightshop (met de kassa in een klein hokje bij de ingang naar de woning). Ik vond het eigenlijk een uitmuntend frappant beeld van dat in Brussel ongeveer alles door de beugel kan, anyway.

  Doet mij een beetje denken aan de chaos en de ‘zelfwetgeving’ bij een pensenkermis in eender welke kleine gemeente, maar dan 365 dagen 🙂

 • skywalker

  Ja, Malte, Moureaux heeft gelijk over de nul-tolerantie. Maar over zowat al de rest heeft hij ongelijk en speelt hij enkel zijn cynische zelf. Met Moureaux geraken we niet vooruit.

 • Moureaux heeft ook zijn eigen gemeente laten verloederen (althans enkele wijken) door de problemen niet in de ogen durven te kijken. Als je hem bezig hoort (en hoordé, nog veel belangrijker) is er nooit een probleem geweest. En nu, plots, out-of-the-blue, zou er wel een probleem zijn maar is de aanpak niet goed!

  Hij heeft zijn onkunde gedurende jaren ge-etaleerd. Het is me een raadsel hoe hij nu nog durft zo’n positie in te nemen.

 • Bart

  Het probleem is er niet plots, maar de aanpak IS ook helemaal niet goed.

  Wat gaan we doen, mensen die zich verzetten tegen wat er fout zit in ons systeem laten oppakken? Of houden we het op een pakje slaag van mijnheer de politieman?

  Jawohl, Herr Leterme?

 • Kureghem en Bockstael zijn mooie voorbeelden van relatief vergeten hoeken grotere gemeentes. De fusie van gemeentes of politiezones zal de tal van vergeten hoeken zeker niet laten afnemen – hello, Borgerhout, waren jullie beter af danks de fusie?

  Laken is nog geen honderd jaar deel van Brussel, geef Laken de onafhankelijkheid terug en de lokale politiek zal er meer aandacht hebben voor de lokale problemen.

  Kureghem kende in de 19de eeuw onafhankelijkheidsstreven van Anderlecht, misschien zou dat beter toen gebeurt zijn?

  Al die Lakenaars die hier en elders klagen over sluikstorten, laten me denken, dat het bij mij in Schaarbeek heel aangenaam vertoven is. Sind enkele jaren voert Schaarbeek namelijk een nultolerantiebeleid in zaken sluikstorten. Bel 0800 939 88 en soms is het al binnen het uur weggehaald. Het kan ook per internet: http://www.schaarbeek-netheid.be/nl/signaler_01.php

 • Bart

  Dat is geen nultolerantie, dat is een kordate ophaaldienst. Nultolerantie zou camera’s hangen zijn en onmiddelijke boetes van niet het genre 50 euro, maar 5000 euro, die aanzetten tot denken.

 • @Bart: De gemeenteamtenaren lagen soms zelfs s’nachts aan bepaalde plekken te wachtten: Het Poggeplein is vandaag veel properder dan tien jaar geleden (zelfs kan het natuurlijk steeds nog beter). Ze beboeten de overtreders (genre 160 euro per zak of stuk) en in een geval hebben za twee mannen met een sofa zelfs naar huis gestuurd, ze hadden geen verblijfsvergunning… Ze proberen ook de identiteit van de eigenaars uittevissen, met vuilniszakken gaat dat redelijk gemakkelijk.

  Voor 2005 vind ik cijfers: “M. S. Köse : lit sa réponse dont je retiens qu’en 2005, 200.000 euros( ?) d’amendes pour incivilités ont été récoltés.” (http://www.demoscha.be/?p=85)

 • Bart

  @Malte: Maak van die 160 euro, 1600, en we praten nog eens. Met alle respect voor die gemeente, maar dat is zoals sommigen zeggen over de MIVB: Het is goedkoper om gratis te rijden en 2 boetes te incasseren bij die zéér uitzonderlijke controles, dan een abonnement te kopen.

  Dat zal niet anders zijn bij sluikstorten. Neem nu een zetel, hoeveel kost het om die ‘officieel’ weg te brengen in Brussel bij het officiële stort? Niet eens de kilometers en wachttijden meerekenend, noch de idiote openingsuren?

  Wellicht heeft het probleem zich gewoon verplaatst, niet opgelost. Maar dat zal voor je gemeente misschien al meer dan voldoende zijn? Chaqu’un sa merde?

 • Pingback: Brusselblogt » Blog Archive » 2010: een terugblik()

 • Pingback: Brusselblogt » Blog Archive » Is Molenbeek onleefbaar?()