Dixit: merendeels dusdanig naakt

Over Brussel is al veel gezegd en geschreven. Bekende en minder bekende persoonlijkheden van vroeger en nu lieten hun licht schijnen over de stad en deden verrassende, beklijvende, slimme, betwistbare, hemeltergende of gewoon grappige uitspraken over Brussel. Citaten die ook vandaag nog reacties oproepen. Dixit: de eerste ronde!

Wie o wie is de auteur van de volgende volzin?

Behalve, oppervlakkig gezien, enige schijnbare overeenkomsten met Parijs, – bij voorbeeld de straten zonder einde die iedere voetganger binnen korte tijd met ondraaglijk verdriet vervullen, of het chaotische hier ook onverdraagzame verkeer, of de triomfboog of obelisk hier en daar, of de ongelooflijke hoeveelheid standbeelden en monumenten, in Brussel merendeels dusdanig naakt dat een hand of bloem of plooi het tussenbeens gedeelte schijnheilig bedekt – is Brussel volstrekt uniek: deze door een wanproduct als het Justitiepaleis overvleugelde stad is een kitscherige, naäperige en karakterloze opeenstapeling van monstruositeiten, griezeligheden en gedrochtelijkheden zonder weerga in Europa, verzameld uit de gehele wereld, aangevoerd van alle windstreken.


Het juiste antwoord is Jeroen Brouwers. Het citaat komt uit ‘Groetjes uit Brussel’ (1969) . In dat vroege werk maakt Brouwers een literaire wandeling door de stad waar hij uiteindelijk twaalf jaar zal wonen. De grote thema’s uit zijn oeuvre (liefde, dood en literatuur) komen al aan bod, terwijl hij ook zijn eigen vorm vindt, een virtuoze combinatie  van verhaal , autobiografie, essay en polemiek.

 Wie op basis van dit onbarmhartige oordeel denkt dat Brouwens een fervente Brussel-hater is, vergist zich. Haat en liefde liggen soms dicht bij elkaar.  Hij noemde de stad op een andere plaats (‘Overal stilte. Krekelbosse klaagzangen’) 

deze prachtigste chaos, de mooiste moeder, de dulste geliefde en de verdrietigste, deze stad die ik heb doorzworven in steeds wijdere kringen zonder er ooit de weg te hebben leren kennen, en die ik op tal van plaatsen heb bewoond zonder er ooit thuis te zijn geweest, geliefdste geliefde, Heimwee naar Babel, Mijn Mooiste Jaren.

Share

AboutTom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.
 • Johan

  Baudelaire?

 • zwans

  Geert Van Istendael?

 • tommy1975

  Hitler?

 • @tommy1975: Als ik het juist onthouden heb vond Hitler in Brussel maar een monument de moeite waard: Het justitiepaleis…

 • Tom

  ‘t Is inderdaad een schrijver, maar niet Baudelaire of Van Istendael. En dus geen amateurschilder annex massamoordenaar…

 • Ik vind dat die schrijver dat schrijven wel goed doet 🙂

 • Johan

  Victor Hugo?

 • Dankzij de tip van Mike weet ik het nu ook.
  Alleen: hoe krijg ik dat liedje uit mijn hoofd?

 • Een tip: Baudelaire en Victor Hugo schreven in het Frans. Het citaat is in het Nederlands…

 • @Tineke: Dat liedje was zelfs niet bij me opgekomen. Ik heb de ‘traditionele’ zoekinstrumenten gebruikt (da’s nog een tip).

 • Tom VB

  Misschien zit het citaat bij iemand opgeslagen in de geheime kamers van zijn geheugen? Of is het onherroepelijk neergedaald in het verzonkene? Frank Vdl: laat iets weten! 😉

 • Johan

  Ach, nu weet ik het ook. Die schrijver die een boek schrijft en dat goed doet… jammer genoeg vind ik dat hij Brussel helemaal niet goed beschrijft…

 • Jammer dat niemand het correcte antwoord vond. Dat was namelijk gewoon via Google te vinden, Google Books weliswaar.