Een brief van Ibrahim

Er zat een brief van Ibrahim in de bus. Ik ken hem niet, maar hij zou mij moeten kennen. Hij noemt zichzelf immers een groot helderziende/medium/astroloog. Zeven dagen in de week staat hij ter beschikking om mijn problemen op te lossen, zegt het briefje. Van 8 u tot 20 u ontvangt hij zijn klanten.

Meneer Ibrahim is van alle markten thuis. Of het nu gaat om liefdesperikelen, geluk bij het spel, bescherming tegen gevaren, impotentie, professioneel succes, onbekende ziekten, verslaving aan alcohol en tabak, werk, familiegeluk, examens,… hij weet raad. Hij levert ernstig werk en garandeert resultaten voor 100%. Hij werkt ook per briefwisseling en kan zich gerust verplaatsen. Holebi’s krijgen echter nul op het rekest. Hij helpt enkel bij de verloren liefde tussen man en vrouw.

Over de kostprijs van zijn diensten natuurlijk geen woord. Zijn volledige naam en adres ontbreken, er staat enkel een gsm-nummer op het papiertje. Een website heeft hij niet. Bewijzen van zijn grootse daden vind ik nergens. Kwakzalverij en oplichting zijn van alle tijden. Maar ik vrees dat vooral de kwetsbaarste mensen erin tuinen. Ik denk aan oudere, eenzame mensen die nergens terecht kunnen, mensen die een gebrek hebben aan opleiding, middelen, sociale contacten, mensen met uitzichtloze problemen. Ibrahim zal ze niet oplossen, maar er wel aan verdienen. Zouden de jongens van Neveneffecten, die deze week de oorlog gewonnen hebben tegen belspelletjes, ook eens een reportage kunnen maken over de wanstaltige praktijken van deze zelfverklaarde zieners? Basta!

Share

AboutTom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.

  • Christine P.v.B.

    Leuke bijdrage. Ben je misschien magopinaciophile ? Dat zijn mensen die dergelijke flyers verzamelen, uitwisselen, analyseren etc. Met de zoekterm “marabout africain” gaat een hele wereld voor je open.

    Eigenlijk best grappig als je de flyers leest. Helaas zijn er altijd naïeve of kwetsbare zielen, zoals je hebt aangehaald, die zich makkelijk laten vangen en veel illusies maar vooral veel geld zullen verliezen. Soms zelfs tienduizenden euro. Onbegrijpelijk.

    In hetzelfde genre: de betaallijnen voor waarzeggerij. Ooit een annonce gezien in de Vlan waar ze personeel zochten om die telefoons af te handelen. Er stond expliciet “dons paranormaux pas requis.”

  • Tom

    Ik wist niet dat er verzamelaars bestaan van dergelijke flyers. Maar als ik zo’n site bezoek, merk ik dat de gebruikte formules inwisselbaar zijn. Zoals Boorman zijn gedrukt papier van het Wereldtijdschrift vult met gemeenplaatsen en superlatieven.