Is Molenbeek onleefbaar?

In deze kolommen konden we recent nog een hoopvol bericht over Molenbeek lezen. Ter gelegenheid van het Feest van de Buren op 27 mei zag, beleefde en proefde onze reporter ter plaatse ambiance op het Driehoeksplein.

14 juni was echter een zwarte dag voor Molenbeek – althans in de Nederlandstalige media. Twee topmannen uit de communicatiesector getuigden bij Peeters & Pichal op Radio 1 over de onveiligheid in Molenbeek, de plaats waar hun bedrijf gevestigd is. Johan Van De Poel, CEO van het reclamebureau BBDO, vertelde dat zijn firma een shuttledienst door een privé-beveiligingsfirma laat inleggen om mensen van en naar hun auto of het dichtstbijzijnde metrostation te brengen, omdat voetgangers met een laptop of gsm al te vaak beroofd worden. BBDO heeft prikkeldraad op de hekken aan de bedrijfsparking gezet om de gebouwen te beschermen tegen inbrekers. Burgemeester Philippe Moureaux is op de hoogte van het probleem, maar onderneemt geen actie. Financieel directeur Dirk Debeys van de Mortierbrigade zei dat het bureau  helemaal wegtrekt uit Molenbeek omdat het al zo veel last gehad heeft met relschoppers, vandalen en inbrekers. Eén werknemer werd niet zo lang geleden gegijzeld in zijn wagen en moest naar een geldautomaat rijden. Tot overmaat van ramp maakte De Standaard dezelfde dag melding van brandstichtingen op een takelwagen en een container en een wilde politieachtervolging op autodieven.

Het Canvas-programma Panorama wees er in juni 2010 al op dat Molenbeek de hoogste jeugdwerkloosheid van het land heeft en dat de criminaliteitscijfers in de Brusselse quartiers chauds (Molenbeek, Anderlecht, delen van Sint-Gillis) tussen 2002 en 2008 voortdurend  zijn gestegen. Vooral inbraken in woningen en auto’s komen er veel voor. 

De diagnose is al eerder gesteld: structurele sociale problemen, het bestaan van een illegale economie, het gebrek aan een gecoördineerde veiligheidsaanpak én eenzijdige berichtgeving door de media. Maar hoe houden we Molenbeek leefbaar? Hoe vermijden we het om in een wij-en zij-verhaal te verzanden? Blijft de conclusie overeind die op deze site in 2010 stond in verband met zero tolerance: “Armoede, werkloosheid, uitzichtloosheid, normvervaging, verpaupering. Brussel heeft jarenlang wijken laten verrotten en ik heb de indruk dat ze nu de open wonden proberen te genezen met een pleistertje”?

Share

AboutTom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.

 • jan

  Ik mis één woord: immigratie.

 • Kobe

  Nu maar hopen op veel blijde artikels over Molenbeek, Kuregem, Stukken van Anderlecht, Laken, Schaarbeek, St-Joost, …

 • Bart

  Wat is er zo mis met te verzanden in een wij versus zij verhaal? De mensen van die firma worden niet overvallen door andere mensen van de firma. Er is geen Molenbeek leefbaar ‘houden’, er kan sprake zijn eventueel van een Molenbeek terug leefbaak maken. Mensen die in hun auto worden overvallen, mensen die gedwongen worden tot een bankautomaat te stappen, vandalisme….verschrikkelijk vind ik het om te lezen hier en op Brusselnieuws hoe nadat zo een topmensen er over getuigen iedereen weer probeert de mantel der liefde te vinden. Een reactie op Brusselnieuws is typerend ‘Ik ben er zelf ook al 2 keer overvallen woon er sinds kort, maar daarvoor moeten we het allemaal niet zo negatief zien’. Sure. Volgende keer je nek overgesneden of je dochter verkracht, maar voor de rest, alles dik in orde in casa Molenbeek.

 • Thijs

  Ik mis nog een ander woord: gentrificatie… of eerder het mislukken ervan. +/- 10 jaar geleden beleefden moeilijke wijken zoals de Maritiem-wijk een kentering, jonge (autochtone) gezinnen kwamen zich er vestigen.
  De wijk bulkte van de renovatieprojecten waarbij oude panden werden omgevormd naar mooie lofts of bedrijven.

  Nu merk je dat diezelfde mensen stilletjes aan terug beginnen te vertrekken of plannen hebben dit te doen. Blijkbaar heeft in deze wijk de illegale economie het gehaald op de poging tot leefbaarheid. Erg jammer, maar het toont aan dat gentrificatie niet de enige oplossing kan zijn.
  Eerder moeten problemen bij de wortel uitgeroeid worden. Helaas weten we intussen uit ervaring wat er gebeurd als politiediensten optreden tegen illegale handel in deze wijken: rellen.
  Criminele organisatie weten perfect dat dit een sterk machtsmiddel is. Politici en beleidsmakers laten daarom maar begaan…

  Anderzijds hoop ik dat ze er ooit met de grove borstel doorgaan en dat we terug wat blijde verhalen uit die côté mogen lezen.

 • Luc

  Zolang men niet serieus optreedt tegen de kleine criminaliteit zoals sluikstorten, fout parkeren, winkeldiefstal etc, kan je een verergering van de situatie verwachten.
  De mentaliteit van “ocharme die mensen” die kenmerkend lijkt voor het PS-bestuur in Brussel, heeft duidelijk compleet gefaald. Als de kleine vergrijpen niet vervolgd worden, geloven de daders dat ze met alles weg komen. De buurt verloedert, er is geen werk meer, wie het zich kan permiteren trekt weg en de situatie wordt opnieuw erger.

  Ik kan me er dood aan ergeren dat een bepaalde categorie mensen zich in deze stad alles lijkt te kunnen permiteren (en er mee weg komt!), terwijl je als brave burger plat geklopt wordt met allerlei regeltjes en boetes voor vanalles en nog wat. Diegenen die doen wat ze moeten doen, worden het slachtoffer en mogen er nog dik voor betalen ook.

  Hoeveel jaar is er een PS burgemeester aan het bewind in Molenbeek? Is de kleine man er intussen op vooruit gegaan? Misschien is het tijd dat men de probleemgemeenten in Brussel onder het bewind plaatst van de federale overheid?

 • Bart

  Die bepaalde categorie heeft jammer genoeg ook stemrecht. Veel posten zijn steeds meer daarop gebaseerd, o.a. bij de PS. Voor hun is het gewoon aanpassen ‘Oh, de bevolking is nu zo? Dan zetten we wat dat type mensen toch op onze lijst?’. Buurt plots vol werklozen? Zet iemand met een historiek en een beleidstekst tegen werkloosheid (bv., ‘laat ons hen als steward bij de MIVB pakken en de mensen een vals veiligheidsgevoel geven’), stempubliek allochtoon? Even kijken wie er populair is bij hen en zwier die mensen toch ook op een lijst. En dan krijg je dus ook dit soort onzin: http://www.brusselnieuws.be/artikel/ahidar-zoekt-geld-voor-moskee-naast-kerk-van-jette ; Wat misschien nog het meest storend is is dat ze in plaats van de problemen reëel aan te pakken, niet willen inzien dat ze met zoveel stompzinnigheid (het artikel hierboven is een schoolvoorbeeld) alleen maar de mensen zowel wegdrijven uit Brussel, als op radicaal ideeëngoed brengt. En over het zwerfvuil: Hallucinant toch dat de brave Emir ondertussen al een burgemeesterpost op zak heeft voor 2012? Waarom zou hij zich nog inzetten tegen zwerfvuil. En zo krijg je de mensen kwaad, en krijg je facebookgroepen als die van Tom Pintens – Waar ze, in plaats van iets echt te doen aan die kleine problemen, eerder geld gaan steken in extra promotie rond de dag van de netheid. Om dan na afloop alle affiches door hun eigen diensten gewoon op straat te gooien. Lange-termijndenken zit er ook niet in, maar daar is ook geen drijfveer voor, er zitten ook maar bitter weinig mensen op een post waar ze ook iets vanaf kennen; Wat minder een probleem zou zijn als ze zich er voor zouden interesseren, maar bij mensen als Emir is het duidelijk dat hij het gewoon als een springplank zag, een noodzakelijk kwaad.

 • Tom VB

  @Bart: Ik weet niet of de bouw van een moskee veel met het thema te maken heeft. Ik ben geen aanhanger van godsdiensten, maar ik ben voor de bouw van erkende kerken en andere godshuizen, als er vraag van de bevolking naar is en als de aangeboden erediensten aan de criteria van onze democratische rechtstaat voldoen. Of zijn geheime, oncontroleerbare achterkamertjes als trefpunt beter? Natuurlijk is godsdienst voor allochtonen een manier om zich te onderscheiden, om een eigen identiteit te hebben, maar is dat geen verworven recht dan? De islam als wortel van alle kwaad zien à la Geert Wilders lijkt me alvast kort door de bocht.

 • Matthias V.

  @Bart, jouw punt is mij niet heel duidelijk.
  @Tom, ik geef je honderd procent gelijk.
  @Luc, – hoe hard ik ook gruwel van de PS-mentaliteit – ik weiger mij aan te sluiten bij de gemeentebachers. De federale overheid kan beginnen met een werkende justitie die criminelen ook echt straft. De hervormers kunnen Brussel eerlijk financieren en de muur rond het Gewest slopen. Het Gewest kan de woningcrisis en de armoede bestrijden met werk. De gemeentes kunnen hun kleine geldpot nog efficiënter spenderen.

  Het mag gerust een wij-zij-verhaal zijn, alleen is niet duidelijk wie zij zijn: enkel het krapuul, alle allochtone jongeren, de werkloze jongeren, de nieuwe Brusselaars, de lakse politici? Er is toch niets mis met een genuanceerd beeld?

  Want alleen samen met nultolerantie tegen criminaliteit kan je een samenleving terug opbouwen: de bedrijven kunnen zich dan écht openstellen voor mensen uit de buurt, kunnen ze hun hoge muren met prikkeldraad afbreken en zijn escortes niet meer nodig.

  We moeten maar eens toegeven dat de dichtbevolkte wijken in Molenbeek, Sint-Joost en Schaarbeek vol zijn. Dat de 20% extra jongeren die erbij komen in 2020 naast werk ook een plaats moeten krijgen buiten de getto’s van vandaag.

  Ik hoor iedereen altijd het probleem benoemen, maar de oplossing ligt binnen handbereik.

 • In De Morgen van vandaag zegt Moureaux, dat de ene firma niet aan verhuizen denkt, dat de andere enkel uit plaatsgebrek verhuisd en nu verveeld zou zijn met dit debat, dat men op terzake een veiligheidsagent van een van die firma’s kunt horen zeggen, dat er enkel een of twee incidenten per maand waren, dat zijn politie meer interpellaties doet dan iedere andere… Wat is nu waar?

 • Christine P.v.B.

  Malte: geloof jij Moureaux nog ? Ze noemen hem en Thielemans niet voor niets Ray Charles en Stevie Wonder.
  Het is frustrerend om dergelijke politieke reacties te horen en vooral om te zien dat er niets veranderd is. Ik heb in 1992 zes maanden in Molenbeek gewoond vlakbij metro Ribaucourt, het was toen de draaischijf van harddrugs in Brussel. In 2011 is het nog steeds de draaischijf van harddrugs in Brussel. Wat hebben de autoriteiten in al die tijd gedaan ?
  Een open brief van personeelsleden van BBDO in de De Standaard: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110617_133
  Moureaux zal wel niet onder de indruk zijn.

 • Bart

  @Tom: Mijn punt is gewoon dat er geen politieke wil is om iets te veranderen, sterker, diegenen die duidelijk hun job niet doen, zijn voor 2012 al zeker van hun toekomst. Dit terwijl duizenden dat niet zijn. Er zijn zoveel problemen in Brussel, de opdeling van alles in steeds maar kleinere kamers bv. maakt mensen opgejut, slechte werking dit, problemen daar; Maar het probleem moet gewoon ook met de vingers gewezen kunnen worden. en je moet problemen kunnen duiden in Brussel zonder een politieker die komt minimaliseren of voor je het weet het centrum voor gelijkheid der kansen en dergelijke bijna met een hamer op je kop komt slaan.

  @Christine: Ribaucourt is geen draaischijf per sé, Ribaucourt is gewoon een afzetmarkt, maar dan eentje in het open. Er zijn er meer gekende (club Mirano op de Leuvense is al meer dan 20 jaar er voor gekend bv.), het valt gewoon heel erg op dat het daar in klaarlichte dag bij een relatief druk punt kan. Moureaux zegt momenteel op Brusselnieuws ‘diegene na mij gaat ook een hel hebben aan Ribaucourt’, m.a.w., ‘er valt niks aan te doen, dus laat ook maar’. Is dat een manier van aanpakken? En houden ze er rekening mee dat de overvallen die dan wat verder gebeuren waar we het hier over hebben even goed door hun afzetmarkt gebeurt, omdat die geld nodig hebben? Sommige zaken die je nu ziet in Brussel (en let’s face it, dit was 10-15 jaar geleden toch een pak minder) zijn hallucinant, weggelopen uit een USA movie. De hele stad zit vol ribaucourts van de jaren negentig. Er wordt onder de toonbank van 101 winkels ook gedeald, van theehuizen tot nightshops. Brussel heeft iemand aan de top nodig die het tij kan teren, New York durfden de mensen ook tot jaren geleden niet op straat en dat is ook door een nieuwe persoon aan de top aangepakt. Met blauw op straat, repressie, camera’s e.d. dus daar krijg je dan weer allemaal protest op hiero, natuurlijk. We voelen ons liever onveilig in onze eigen steden dan dat we onze privacy willen opgeven.

 • tommy1975

  Hoe los je de de Ribaucourtstraat op? Wel je plaatst nadar hekken aan het begin en einde van de straat, met 2-3 politieagenten aan elk eind en controleer het doen en laten van iedereen die passeert. De 95% inwoners die zich aan de regels houden gaan dar geen enkel probleem mee hebben. Beleid is gewoon wilskracht.

 • leen gyselinck

  brussel wordt inderdaad in een wurggreep gehouden door de politieke dinosaurussen, niet per se door de marokkanen of de drugsdealers of de werklozen of de vlamingen (haha)

 • @Leen: De anderen praten over een Molenbeeks probleem, en jij over Brussel in het algemeen? Als er zo veel commotie is voer Molenbeek heeft het er ook mee te maken, dat het elders lang niet zo dramatisch is. Er zijn goed en minder goed geregeerte gemeentes in Brussel …

  Maar van worggreep gesproken: Mag ik heran herinneren, dat het niet echt Brusselaars zijn, die dit land in wurggreep houden maar een Antwerpenaar?

 • Luc

  @Matthias Ik ben het er zeker mee eens dat justitie ook een deel van het probleem is, maar ook daar geldt dat men eerst moet erkennen dat er iets mis is, om het te kunnen veranderen.
  @Malte: de situatie wordt geblokkeerd door minstens twee partijen. Stellen dat het maar één is, getuigt van een erg eenzijdige kijk op de zaken. Ik ben geen grote N-VA fan, maar ben er van overtuigd dat dit land even zeer kapot wordt gemaakt door diegenen die NIET willen veranderen als door zij die het willen hervormen.

  Bepaalde problemen -dit is een mooi voorbeeld- worden ontkend, gewoon omwille van diegene die de boodschap brengt. De achterliggende reden hiervoor is simpel: politici in dit land denken niet meer aan het algemeen belang, maar aan hun eigen belang en aan hun kiezers. Die klagende Vlamingen zullen nooit op Moureaux (kunnen) stemmen, dus ze laten hem koud. Sad but true.

 • @Malte: ook hier geen grote fan van NVA, de meesten die mij kennen weten ik openlijk een andere partij steun. Maar ik ben het volledig eens Luc hierboven. Stellen dat het enkel aan BDW ligt dat dit land in een wurggreep wordt gehouden, is ofwel een zeer gratuite manier om hier op een forum die man nog eens door het slijk te halen (en daar dient Brusselblogt niet voor), ofwel een zeer beperkte visie op de huidige politieke situatie.

 • Ik weet dat het regeringsvormingsdebat te omvangrijk is om hier gevoerd te worden, ook zal Brussel het eerste slachtoffer zijn van “reformen”, ga er dus hier niet verder.

  Ik aantwoordde enkel op Leen. Haar sneer tegen “oude krokodillen” was nog ongepaster. Het is steeds nog de verdienste van ouw krokodil Guy Cudell dat de sfeer in Sint Joost beter is dan in Molenbeek. Of dat met jong krokodil Emir Kir zoveel beter wordt?

  De interessantere vragen zijn wel: Hoe kunnen de slecht regeerten Brusselse gemeentes iets leren van de goed regeerten? En als men vraagt om bevoegdheden van de gemeenten naar het gewest overteplaatsen hoe verzekerd men dan, dat het gewest zo goed regeert wordt als de goede gemeentes en niet zo slecht als de slechte gemeentes?

  De Italianen zijn altijd blij met Europa, slechter als de eigen regering zullen die wel niet zijn in Brussel. De Denen zijn altijd wantrouwig tegenover Europa, zo goed als de eigen regering zal Brussel zeker niet zijn?

  Ik begrijp dus wel, dat men vanuit Molenbeek meer gewest wil, maar moet ik dat vanuit Schaarbeek ook vinden?

 • Bart

  Oh God. De problematiek van Brussel/Molenbeek gaan afschuiven op BDW. In de tijd dat die problemen er al waren zoals Ribaucourt zat die nog met zijn vinger in de neus, maar ok. En welke goed gerunde gemeenten? Meerdere gemeenten hebben het probleem van Molenbeek, en de meer gegoede gemeenten hebben andere problemen, pakweg Oudergem heeft een burgemeester die zijn communicatie weigert in het NL te doen. Elsene heeft een dichtgeslibd openbaar vervoer, drugproblemen op de universiteiten, enz.; Zo vinden we overal wel iets. En geen énkel van die problemen in eender welke aard wordt aangepakt. Zeker al niet als het stemmen zou kunnen kosten, al zijn het er maar vijf.

 • @Bart: …en van “bdw” (? voor mij steeds nog de afkorting van Brussel Deze Week…) zijn we weer terug in Brussel. Mooi zo.

  Natuurlijk hebt je gelijk in twee dingen: (1) Niet alle gemeentes zijn in alle beleidsdomeinen even goed of slecht. Vaak zijn ze beter in het ene of andere domein. En (2) perfectie is onmogelijk.

  Maar er zijn zeker verschillen. Sint Joost was veel vroeger met de integratie van de gastarbeiderbevolking in de gemeentepolitiek dan Schaarbeek, Anderlecht of Molenbeek. Daar zijn de anderen gelukkig later gevolgd, ook zeker nog niet overal genoeg (Kureghem…).

  In Schaarbeek is de openbare netheid toen onder schepen Van Gorp (toen FDF, ondertussen PS) heel wat vooruitgegaan. Op het Poggeplein is er nu gras, 10 jaar geleden waren er enkel sofa’s en frigo’s. De diensten werken ook vandaag snel. Je belt en ze komen in 2 of 3 uur het zwerfvuil afhalen. De Brabantstraat is jammer genoeg wel een geweststraat…

  In de Bruno=Zone, SChaarbeek, Evere en Sint Joost proberen ze met het Koban=systeem de vroegere doorgegevene centralisatie deels ongedaan gemaakt. Het lijkt dat er de kader van de politie ook helemaal ingevuld is.

  En jij zegt, dat er geen verschillen zijn?

 • Bart

  …Ik zou net denken dat ik daarboven net wél zeg dat er verschillen zijn, gewoon verschillen in de problematiek, en dat er geen énkele gemeente is zonder, laat staan dan alle gewestproblemen, enz.; Maakt dat die buurten onleefbaar? Sommige zoals de quartiers chauds die hier werden aangesneden natuurlijk voor het gros van de mensen wel, overvallen op je eigen bedrijfterrein…andere problemen (zwerfvuil e.d.) vinden veel meer mensen ondertussen dagelijks brood in Brussel. Zaken als taalkwesties maakt een Brusseleir al bijna per definitie geen punt meer van, enz.; Feit is wel, onleefbaar is wat je er van maakt. Sommige studenten die na hun VUB tijd iets verder van hun kot willen gaan in Oudergem zich settlen waar de burgemeester er alles toe deed om dat uni-FR te maken (zelfs in de Delhaize op 50m van de unief kan je niet bediend worden in het NL) vinden dat bv. een brug te ver, ikzelf ging er niet kapot van; Maar al die agressie en alle struisvogelpolitiek, dat is ook voor mij een brug te ver. P.S.: Word misschien lid met je ‘bel en ze komen 2 uur later’ van de facebook groep ‘BP, clean up our city’, daar zijn er honderden met verhalen die je tegenspreken, ook in Schaarbeek geloof ik 🙂

 • Peter V

  Ik zou niet te veel “stoefen” op Schaarbeek en Bruno. Ik zie hier dezelfde kiemen van wetteloosheid die uiteindelijk leiden tot wantoestanden waarvoor brave burgers passen en wegvluchten.
  Een misplaatste tolerantie die het hek openzet voor kleine en later grotere criminaliteit.
  En een politie die pertinent niet ingrijpt…
  Ik heb het afgelopen jaar enkele voorvallen meegemaakt waaruit blijkt dat de politie nog steeds of misschien steeds meer gedemotiveerd en gefrustreerd is. Gevolg : geen registratie van de reële toestand waardoor burgemeesters kunnen zwaaien met mooie statistieken.
  voorbeeld : een twintigtal auto’s zijn door vandalen aangepakt. Ik bel de politie. Die komen niet. Een week later : zelfde voorval. Opnieuw de politie gebeld. Ze hebben enkel mijn schade en die van een buur genoteerd. De tientallen andere auto’s worden niet genoteerd. De eigenaars moeten zelf maar aangifte doen. Maar voor zo’n aangifte met je zelf wel volledig in orde zijn : identiteitskaart, verzekering, rijbewijs, keuring en eenvormigheidsattest. In mijn buurt betekent dat dat niemand aangifte zal doen. Gevolg : 2 luttele voorvallen geregistreerd. De agenten bevestigen (fatalistisch) dat dit vertikaal geklasseerd wordt en dat er geen enkele actie ondernomen zal worden, tenzij “we een schepen zouden kennen”(letterlijk) . Statistisch is er dus “niets” gebeurd. Zo begint het dus.

  En ja, op den duur moeten we het dus normaal vinden dat er regelmatig vandalen een spoor van vernieling trekken (uit verveling wellicht). En binnenkort, op een warme zomeravond vliegen er dan weer een paar auto’s in brand (na het nieuws over Parijs op TF1) en vraag iedereen zich af hoe dat zo ver gekomen is.

  Overtollerantie. De totale permissiviteit.

  Opvallend : dat gebeurt dus niet in de straten waar de leden van het gemeetebestuur wonen.

 • leen

  @Peter “dat gebeurt dus niet in de straten waar de leden van het gemeetebestuur wonen”
  ha neen, want die gemeenteraadsleden kennen allemaal een schepen 😉
  @ malte & iedereen: het was dus net dàt wat ik bedoelde met politieke dinosaurussen: dat Brussel geregeerd (?) wordt door de politique à l’ ancienne, waarbij het eigenbelang van politici en hun partij veel zwaarder weegt dan het algemeen publiek belang. maar vervolgens is alles wel de fout van de gewone burger…
  ik denk inderddad niet dat er 1 brusselse gemeente is die vrij is van deze zonde. kunnen we alstublief Brussel één maken en 1 burgemeester aanstellen?
  intussen spreek ik al over Brussel als ware het 1 stad. gek hé?

 • @Peter&Leen:
  Punt een: weten wat fout loopt.
  Punt twee: weten waarom het fout loopt.
  Punt drie: aktie ondernemen.

  Als je in Schaarbeek wijkproblemen wilt aankaarten: Er is een nieuw netwerk van wijkcomités in opbouw:
  http://ericplatteau.be/2011/02/16/nouveau-le-forum-des-comites-de-quartier-de-schaerbeek/
  http://www.demoscha.be/?p=1190
  http://www.schaerbeek.irisnet.be/site6/plone/culture_loisir/organiser_festivite/comites-de-quartiers-et-de-rues

  Als je in Schaarbeek de lokale democratie wilt verbeteren ben je bij mijn eigen organisatie welkom:
  http://www.demoscha.be
  Op dit moment hebben we er een werkgroep die probeert uit te pluizen hoe de gemeenteadministratie werkt… Volgend jaar zullen we de lokale partijen over hun programma’s bevragen, hulp altijd welkom 🙂

  tot ziens!

 • Bart

  Wijkcomités zijn niet meer dan schaamlapjes. Veel mensen zijn daar al gedegouteerd weggelopen. Dat zijn praatgroepen die dan het probleem kunnen gaan hogerop aankaarten, met een welgemeende ‘we zullen het eens bekijken’ als antwoord en hop, volgend onderwerp. Partijen bevragen over hun programma’s, daar zijn er al o.a. volksvertegenwoordigers voor.

 • @Bart: Sorry, maar zulke prietpraat is ronduit beledigend voor honderden, duizenden van mensen die zich in Brussel engageren, om het leven in hun stad aangenamer en beter te maken. Het is al erg genoeg, dat je altijd paraat staat om te zeuren maar zelf niets eraan wilt DOEN. Maar dan nog geengageerte burgers, ambtenaren en politicussen (ja, ook die doen meestal veel, véél werken voor hun stad, ook mag je het niet geloven), beledigen – dat is nu werkelijk over.

  De maatschappij dat zijn wij zelf. Wij zijn zelf veraantwoordelijk voor wat er gebeurt. Het is niet altijd gemakkelijk hefbomen te vinden, om iets te verbeteren wat slecht loopt. Maar men moet erna zoeken en als men een vind, kan men ook doorzetten. Mensen maken het verschil, wij maken het verschil, jij maakt het verschil.

  Daarnet komt me een idee voor een nieuwe artikelreeks voor Brusselblogt: Komend winter, als ik er meer tijd heb, zal ik ermee beginnen, hier mensen en organisaties voortestellen, die het verschil maken. In Brussel zijn er zo honderden, waarschijnlijk duizenden.

 • Tom

  @Malte: Inderdaad, geen woorden maar daden. Problemen benoemen en aanklagen is één, het initiatief nemen om er iets aan te doen is iets anders. Verzuring, verbittering, cynisme en zelfbeklag zullen de complexe problemen in ieder geval niet oplossen. Liever moedig vechten tegen de bierkaai dan zich wentelen in een slachtofferrol en het eigen gelijk. Succes in Schaarbeek alvast … en ik kijk uit naar die artikelenreeks!