Kliekjesdag voor de lapjeskat

Gebed voor een België in vroegtijdige doodstrijd

Bewaar ons van onze niet-realistische verwachtingen
Heilige Joëlle, bid voor ons
Bewaar ons van onze extremistische culinaire bekoringen
Bartolomeus de Zware, bid voor ons
Verlos ons van het onhoudbaar status-quo
Olijk duo van de Wetstraat, bid voor ons
Verlos ons van het Germano-Romeins embroglio
Alberto due, bid voor ons

 

Prière pour une Belgique en agonie précoce

Sauvons-nous des attentes irréalistes
Sainte-Joëlle, priez pour nous
Sauvons-nous des tentations culinaires extremistes
Bartolomé le Gros, priez pour nous
Sauvons-nous du status-quo intenable
Quick et Flupke de la Rue de la Loi, priez pour nous
Sauvons-nous de l’embrouillement germano-romaine
Alberto due, priez pour nous

Hannibal

Share

AboutMichel

Studeerde elektronica en werkte o.m. voor een Italiaanse multinational en de Universiteit Gent. Zoekt het de dag van vandaag in de bibliotheekwereld. Zijn voorkeur op kunstgebied gaat uit naar werken die van metier getuigen en esthetische kwaliteiten bezitten. Zijn literaire interesse richt zich voornamelijk op al dan niet vertaald verhalend proza. Heeft tevens cinefiele trekjes (Europese en Verre Oosten-cinema, documentaire film). Raakt wel eens gepassioneerd door politiek en geschiedenis.
  • Tom

    Wordt vervolgd (na de welverdiende maand zomervakantie)…