Categorieën
Gast-serie

Madoutoren gaat Europees … en gemeente blijft verweesd achter.

“Een goede zaak voor de gemeente is het niet, neen…? zegt Jean-Louis De Nies, chef van Financiën en Taks van de gemeente Sint-Joost-Ten-Node. Na de lange verbouwingswerken en aanslepende leegstand heeft de Madoutoren in Sint-Joost een nieuwe eigenaar gevonden. Het Amerikaanse Jones Lang LaSalle verkocht in opdracht van het Duitse IVG dit imposant kantoorgebouw aan de Europese Commissie. Deze wil er vanaf april 2006 de directies ‘Pers’ en ‘Onderwijs en Cultuur’ in onderbrengen.

“Aangezien onze gemeente een hoge werkloosheidsgraad en daarom ook een grote armoede kent, kunnen we weinig persoonbelastingen heffen. Hierdoor is de belangrijkste bron van inkomsten de bedrijfsbelasting. Tot op heden zijn er veel bedrijven gevestigd in de Madoutoren, maar door de verhuis zien we de grote inkomsten uit de bedrijfsbelasting verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat de gemeente in de toekomst minder kan uitgeven om te vermijden dat we een begrotingstekort zullen kennen.? gaat hij voort.
Gehoopt wordt dat de ambtenaren een financiële injectie in de gemeente teweeg zullen brengen door het steunen van de middenstand. Als ze bij de plaatselijke eetgelegenheden lunchen kan de gemeente er alleen maar wel bij varen.

De verkoop van het gebouw aan de Commissie werd eind december afgerond. Sinds 2003, het einde van de renovatiewerken, toonde ze al interesse voor het gebouw. Het verkoopscontract bestrijkt een periode van 27 jaar, waarbinnen de gemeente jaarlijks 160 euro per m² zal moeten betalen. Dat is een forse verbetering tegenover de jaarlijkse 250 euro per m² die betaald werd voor het AXA-gebouw.

De wolkenkrabber werd in 1963 gebouwd door Robert Goffaux. De bouw was revolutionair: er werd gebouwd aan een tempo van één verdieping per dag. Na enkele renovaties om het gebouw een moderner uitzicht te geven stond de toren begin jaren ’90 leeg. Het Italiaanse bedrijf Olivetti vond het immers tijd om andere oorden op te zoeken. Na enkele jaren leegstand werd het gebouw in 1998 gekocht door het Duitse IVG, dat de architecten Isebrant en Verdussen aanstelde om het gebouw te vernieuwen. De restauratie was louter speculatief want er had zich nog geen enkele koper gemeld. De afmetingen van het gebouw zijn verhoogd tot 40.000 m² en de hoogte is opgetrokken tot 113 meter. Aan de achterkant ligt een plein, Madou Plaza, waar 1500 m² nieuwe woningen staan en waar ook nog een uitbreiding van 10.000 m² kantoorruimten gepland is.

De Europese Commissie werd opgericht om het gemeenschappelijk belang van alle lidstaten van de Unie te vertegenwoordigen. Om haar rol van hoedster van de Verdragen en verdedigster van het algemeen belang te kunnen spelen, beschikt de EU-Commissie over een initiatiefrecht in het wetgevingsproces: zij stelt de wetgeving voor waarover het Parlement en de Raad een besluit nemen. De EU-Commissie is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeenschappelijke beleid (zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid); zij verdeelt de begrotingsmiddelen en beheert de programma’s van de Unie.
De Europese Commissie is samengesteld uit 26 directeurs-generaal (DG’s) en 9 diensten. Deze zijn onderverdeeld in directies, die op hun beurt uit administratieve eenheden bestaan.

Sinds mensenheugenis voeren de Europese instellingen een politiek van centralisatie en isoleerde zich op die manier van de rest van de stad. Op dit beleid kwam vaak kritiek als zou dit leiden tot stadskankers. Met deze aankoop lijkt een nieuwe trend ingezet.
Siim Kallas, de vice-voorzitter die beslist over de vestiging van de EU-Commissie, was van mening dat Brussel zich meer moest beginnen etaleren aan de buitenwereld als een Europese hoofdstad en daarom zou het goed zijn dat de instellingen zich meer in het stadsweefsel zouden integreren.
Anderzijds moeten we ook wel opmerken dat de traditionele Europese thuishaven, de Leopoldwijk aan het legendarische Schumanplein, vol is. Er is geen vrije bureauruimte meer en bovendien steeg de prijs in het afgelopen jaar tot een maximum van 285 euro per m². Bovendien ligt de Madoutoren op wandelafstand van de Europese wijk.
De EU-Commissie is verplicht om elk jaar met 16.000 m² uit te breiden. De reden hiervoor is de uitbreiding van de Europese Unie. Ze werd uitgebreid met 10 landen en daarom werden 3.500 nieuwe ambtenaren in dienst genomen. Met de toetredingen van Roemenië, Bulgarije, Kroatië en vooral Turkije zullen nog meer ambtenaren nodig zijn. Om aan deze vraag te voldoen zal de EU-Commissie verplicht zijn om zich verder van haar oorspronkelijke vestiging te wagen.

De EU-Commissie heeft 62 gebouwen in zijn bezit in onze hoofdstad. Dat voorziet in 920.000 m² bureaus waarin 22.000 ambtenaren hun job beoefenen.
De verhuis was de vierde grootste transactie van kantoorruimten in Brussel in het afgelopen jaar maar het was niet de enige Europese instelling die zich probeerde te integreren in de stad. Ook het Europese Parlement was met haar verhuis naar de D4/D5-torens goed voor de tweede grootste transactie op de markt, terwijl de Europese ministerraad met zijn verhuis naar het Residence Palace op de derde plaats staat.

In de schaduw van dit project staat de heraanleg van het Rogierplein. Die zal gefinancierd worden door het Brusselse Gewest en de gemeente Sint-Joost-Ten-Node. Na lange onderhandelingen tussen beide instanties hebben ze besloten om respectievelijk 15 en 12,4 miljoen euro te investeren.

In naam van het groepje van Sint-Joost: Barbara Beys, Maarten Brebels, Indiana Desmet, Robby Dierickx, Joeri Massagé, Guy Stevens.

Share