Bijeenkomsten

Bij BrusselBlogt kan er veel maar moet er weinig. We treden voornamelijk naar buiten via onze blog en sociale mediakanalen. Om het virtueel karakter van de stadsblog te doorbreken spreken medewerkers van BrusselBlogt evenwel regelmatig te velde af om ideeën uit te wisselen. Op de open redactievergaderingen zijn ook kandidaat-redacteurs en andere geïnteresseerden steeds welkom.

2019, meeting in Les Brasseurs
2017, meeting in Brass’Art op het Gemeenteplein in Molenbeek
2015, meeting op het terras van het Muntpunt Grand Café
2014, meeting in Tapas Soif (nu Kick Tap’ass)
2008, meeting in Goudblommeke in Papier
2005, meeting in Monk

Share