“Frans/Nederlands gevraagd”: racistisch getint selectiecriterium?

Hoewel het artikel “Linguistic follies – The economic consequences of the rise of English” (hat tip: Clo) helemaal niet over racisme, noch de frans-nederlandse taalproblematiek gaat, stond daar plots die ene quote van Eddy Courthéoux, voorzitter Actiris (voormalig BGDA/ORBEM) waarbij ik toch wel even de wenkbrauwen fronste.

Het hoge aantal jobadvertenties waarin de kennis van beide landstalen wordt gevraagd, is een verdoken vorm om vreemdelingen te weren.

Ik heb het eigenlijk nooit op die manier bekeken, en ik blijf er na wat overpeinzingen toch over twijfelen dat dit de motivatie is voor de vraag naar kennis van de landstalen. Ik heb voor mijn job altijd die vereiste gehad, en aangezien dit was omdat ik met klanten uit zowel noord als zuid werk, weet ik dat mijn werkgevers nooit de intentie hebben gehad vreemdelingen te weigeren (bij elke werkgever waren er trouwens een aantal collega’s met buitenlandse roots). Heeft iemand ooit de indruk gehad dat de talenkennis wordt misbruikt om een racistisch getint pre-selectiecriterium in te voeren?

Share
 • Die indruk heb ik niet. Het lijkt me heel logisch dat in een tweetalig land en zeker in Brussel kennis van beide landstalen een vereiste is om bepaalde jobs te kunnen uitoefenen.

 • pogonus

  Voor de tweetaligheidsvereiste lijken economische motieven mij meer voor de hand liggen dan racistische. Werkgevers die niet graag allochtonen in dienst nemen, dat schijnt wel te bestaan, maar ik ben zo vrij te geloven dat dat in Brussel toch een zeldzaamheid is. In welke mate de vereiste van tweetaligheid hier en daar toch gebruikt wordt om migranten te weren, lijkt mij moeilijk in te schatten, maar naar mijn gevoel gaat het dan toch om een kleine minderheid van de gevallen. Het is trouwens geen efficiënte filter; er lekken altijd nog “bruine partikels” door, terwijl het gros van de “witte brei” dan weer niet passeert…

 • Pingback: Klantendienst VOO at BrusselBlogt()

 • Karl

  Dit verbaasd me eigenlijk ook, omdat ik altijd de indruk heb gehad dat “vreemdelingen” eerder en sneller tweetalig zijn dan “belgen”

 • valer

  Meer dan eens heb ik al sollicitatiegesprekken moeten afnemen en wie was er meestal perfect tweetalig: “de vreemdelingen”. Zij snappen heel goed het belang van zowel Frans als Nederlands te spreken en doen er dan ook heel veel aan om tweetalig te zijn. In tegenstelling tot veel Walen, maar ook veel Vlamingen…

 • Jo

  Ik heb dezelfde ervaring met winkels : ik wordt in het Nederlands bediend bij de Marokkaanse bakker en de Albanese frituur.
  Die mensen hebben allemaal al een meertalige achtergrond. Een taal extra maakt dus geen verschil voor hen.

 • Die Eddy Courthéoux is niet alleen voorzitter van Actiris (voormalig BGDA/ORBEM) maar hij stond ook op de 2de plaats, net achter Laurette Onckelinckx, op de PS-lijst in Schaarbeek bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hij is daar trouwens ook voorzitter van de lokale PS-afdeling. Ook FDF-voorzitter Olivier Manguin beweert hetzelfde als die Eddy Courthéoux aan al wie het horen wil. Spijtig dat de Brusselse openbare diensten door zo’n soort van politici mogen worden geleid. Nu ja, aan het ritme dat Brussel verfranst (slechts 11% NL stemmen meer in Brussel bij de verkiezingen van 2007 jongstleden) kan ik mij inbeelden dat dat tweetalig statuut van Brussel zowiezo op termijn volledig verdwijnt. Merkwaardig toch dat het dezelfde franstalige politici zijn die de tweetaligheid in Brussel willen uithollen ook degenen zijn die beweren voor de eenheid van België te zijn.

 • Stijn

  What’s new? ik ben al talloze keren beschuldigd van racisme door Franstaligen tegen wie ik in het Nederlands (het lef!) bleef praten. Met “vreemdelingen” heb ik die problemen niet. Zij doen al eens de moeite om Nederlands te praten omdat ze de francofone traditie niet hebben om neer te kijken op die Vlaamse boerkes. Ik zou zeggen: doe zo voort, het kan het verdampen van belgie alleen maar bespoedigen. En ik ben er niet rouwig om.

 • tommy1975

  Verdampen van België bespoedigen?

  Eigenlijk zou iedereen die het splitsingscenario genegen is ook wel eens laten weten wat er met Brussel dient te gebeuren?

 • pogonus

  @tommy: misschien co-ouderschap… om de twee weken gaat Brussel van Wallonië over naar Vlaanderen en terug.
  Nee, serieus, als België splitst, ziet het er niet naar uit dat de Vlamingen Brussel cadeau zullen krijgen, of dat ze er harder zouden voor ijveren dan de Franstaligen. Het kind zou dus waarschijnlijk naar de stiefmoeder gaan…

 • tommy1975

  Indeed, ik begrijp het eigenlijk niet, als Vlaamse Brusselaar pro spitsing Belgique zijn (of zelfs BHV).

  Ofwel “verkoopt” Vlaanderen zijn Brussel aan de Walen (bvb in ruil voor de staatsschuld) ==> Logisch scenario dan Brussel en Wallonië gaan verder onder de naam “België”

  De Brusselaars krijgen zelfbeschikking als een soort “DC”, weinig overlevingskans tenzij misschien mits afschaffing van de 19 gemeenten.

  Brussel blift bij Vlaanderen in een soort republiek? Kan mij moeilijk voorstellen dat de EU daaraan wil meedoen, dus dat zou kunnen zeggen, zwaar economisch verlies voor VL

  Ongetwijfeld maar 3 van de vele mogelijkheden, maar moet het echt? In Zwitserland lukt het ook.

 • Karl

  3 kwart van de “belgen” is voor een voortbestaan van het land.
  Waarom blijven politici die splitsing door onze herhalen alsof er een hele bevolking achter staat.

  Vlaanderen en wallonie zijn verstrengeld, de een houd de ander in stand en ik vind het bijzonder jammer dat de berichtgeving zo zwart wit is.

 • En we wijken af… 😉

 • Overal in Europa zie je dat de oude centrale staten staatkundig plaats inruimen voor hun regio’s en gewesten die in een soort van dynamiek van regionale emancipatie zitten na heel lang op een paternalistische manier centraal bestuurd geweest te zijn. je ziet dat in het Verenigd Koninkrijk (Schotland, Wales, Noord-Ierland), Spanje (Catalonïe, BAskenland, Galicië), Frankrijk (Corsica, …), … En Tjechië en Slovakije zijn zelfs gewoon vreedzaam gesplitst. Waarschijnlijk zal het Europa van de toekomst eerder een confederaal Europa zijn van regio’s en gemeenschappen ipv een statenbond van de oorspronkelijke nationale staten. Als België verkrampt blijft reageren op die regionale dynamiek die ook hier bestaat dan zou het kunnen dat we ook hier op termijn het scenario van Tjechoslovakije op tafel krijgen. Zonder Brussel was dat trouwens waarschijnlijk al lang aan de orde van de dag geweest.

  Maar wat met Brussel dan? Ik zie 3 mogelijke scenario’s :
  1. de meeste franstalige politici kiezen dan voor een Wallo-Brux waar Brussel en Wallonië dan tesamen een franstalige staat zouden vormen (eventueel aangehecht bij Frankrijk)
  2. de links georiënteerde flamingantische organisatie “Meervoud” stelt een fusie van Brussel met Vlaanderen voor in een republikeinse staatsvorm waarbij Brussel haar huidig tweetalig statuut FR/NL zou behouden
  3. een redelijk recente enqûete reveleerde echter dat /- 60% van de Brusselaars de eerste 2 scenario’s zouden verwerpen en zouden kiezen voor een onafhankelijke stadstaat

  Brussel als onafhankelijke internationale en meertalige stadstaat? Wie kan daar als Brusselaar tegen zijn? En wanneer een scenario à la Tjechoslovakije aan de orde van de dag zou zijn lijkt mij dan ook dat we als burgers van deze stad hierover een volksraadpleging moeten vragen.

 • En we blijven afwijken…

 • pogonus

  Sorry, Mike! Om maar te zeggen dat wij in die onafhankelijke Brusselse stadsstaat liefst meteen in de grondwet zouden willen laten optekenen dat de vrije keuze in het gebruik van de officiële talen nooit met racisme verward mag worden…

 • Ik wou gewoon eventjes “modereren”, liever dan te censureren… kwestie van de discussies niet nog verder te laten afwijken.

 • Albert Rosner

  De geschiedenis is wat ze is : Frans is de omgangstaal in Brussel (ondanks dat Engels veld wint in de internationale gemeenschap), en het heeft weinig zin om jezelf als kanonnenvlees voor de Vlaamse zaak op het front te laten zetten.
  Sommige Frans- en anderstaligen doen niet moeilijk over je Vlaams, anderen kunnen er niet inkomen en gedragen zich niet zeer netjes.

  Men kan er niet onderuit dat Brusselaars beperkte toegang hebben tot het Nederlands door de slechte kwaliteit hiervan in het Franstalig onderwijs, door de geringe mogelijkheden om te oefenen, en door het beperkte aanbod Nederlandstalig onderwijs.

  De realiteit is dan dat als je tweetaligheid (NL-FR) eist van elke medewerker in fed/gew/gem openbaar bestuur, de meeste mensen uit het Franstalig onderwijs hier geen kans hebben.
  En ik ben niet zeker dat migrantenkinderen die Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben meer kansen krijgen, of dit nu komt door foute attitude van werknemer of door bewuste selectie van werkgever.
  Het is niet voor niets dat de overheid van bovenuit “diversiteitsonderzoeken” uitvoert in haar openbare besturen.

  In alle staatshervormingen die er tot nu toe geweest zijn, denk ik niet dat er één keer voor Brussel tweetalig of meertalig onderwijs als eis op tafel lag : integendeel, wanneer Vlaanderen en Wallonië hun belangen veilig gesteld hebben na nachtelijke onderhandelingen, worden de boeken gesloten zonder enig visie of projekt voor Brussel en verdeelt men de Brusselse postjes onder de vrienden, gemuilkorfd door hun partijleiders uit Vlaanderen en Wallonië, die moeten zorgen dat Brussel niet teveel ambitie aan de dag legt.

 • Om wat minder moeilijke woorden te gebruiken, en ook om te vermijden dat ik alle schandalen van het land hierbij sleur:
  Het is waar dat mensen die niet voldoende Nederlands hebben kunnen/willen studeren, minder kans maken om een job te krijgen waarvoor de vereiste tweetaligheid nodig is. De vraag was/is of werkgevers die tweetalige vereiste misbruiken met als doel mensen van vreemde origine te weren… dat is wat, althans volgens het artikel, Eddy Courthéoux beweert. Hij zegt niet dat er specifiek franstaligen worden geweerd…
  Trouwens, aan de heren met hun lange en voor de meesten onverstaanbare commentaren, indien U wilt dat uw ideeën bekend gemaakt te worden, kan ik alvast 1 tip geven. Hou het bondig, gebruik klare taal, en als er al eens een moeilijk woord dient gehanteerd te worden, zorg dat het opzoekbaar is.

 • OK. Back to topic dus. 😉

  Schaarbeekse PS-politicus Eddy Courthéoux maakt hier dus op een lepe manier een link tussen Nederlands en racisme. En houdt daarmee een zekere franstalige Schaarbeekse traditie in eer. Ook Roger Nols, de zeer populaire burgervader van Schaarbeek in de jaren 70 en 80, had het niet zo voor het Nederlands en haalde toen het nieuws door de tweetalige gemeentelijke loketten van de gemeenten te veranderen in ééntalige loketten. Ook toen werd het Nederlands al door een aantal van mijn franstalige stadsgenoten vereenzelvigd met des duivels en dan meer bepaald met de NAZI-duivel. Ik was misschien toen 16 jaar toen ik op de Rogierlaan in Schaarbeek woonde en op een mooie zonnige dag mijn ouderlijk huis uitstapte op weg naar school en ontdekte dat iemand op de vitrine van de nederlandstalige winkel naast ons met zwarte verf de leuze “Flamand=SS” had geklad. Het waren toen de hoogdagen van het FDF en de enige gemeentelijke Nederlandstalige school moest er toen aan geloven. En sinds dan is er in Schaarbeek, de tweede grootste gemeente van deze veelvoudige hoofdstad, geen gemeentelijk georganiseerd Nederlandstalig onderwijs meer. Spijtig dat die Eddy Courthéoux blijkbaar graag die situatie nog een beetje verder in stand lijkt te willen houden. En spijtig dat hij voorzitter is van zo’n belangrijke instelling als Actiris (voormalig BGDA/ORBEM). Op zo’n momenten vraag ik mij echt af waarom Brussel hoofdstad van België is. Het had even goed Charleroi kunnen zijn. 😉

 • Peter

  Ik lees inderdaad:

  “Hardline nationalist politicians in Flanders must take some blame because they have done a lot to make French-speakers feel unwelcome. The head of the Brussels employment service, Eddy Courthéoux, also questions the sheer number of job advertisements that demand both Dutch and French, saying that for some “it is just a way of avoiding hiring a foreigner”: code for Moroccan, Turkish or African immigrants.”

  En ik vind dat het probleem dan veeleer bij Eddy Courthéoux ligt. Voor een job is het toch evident dat je de landstalen kent? Die evidentie moet zelfs nog aan vele franstaligen worden aangeleerd. En net dat is het probleem. Omdat zij het niet kunnen/willen gaan ze in het verweer met iets dat er niets mee te maken heeft: racisme.

 • Albert Rosner

  In diverse bijdragen op deze blog lees ik dat migranten minder problemen hebben om tweetalig Nl-Fr te zijn dan Franstaligen. Als dit waar is en ze hebben een goede kennis van deze beide talen, dan is de maatregel niet efficiënt zijn om migranten te weren.
  Wat jullie ?

 • Het is niet meteen terzake, maar ik ben nogal gevoelig aan het gebruik van het woordje “racistisch” daar waar “discriminerend” wordt bedoeld. Racistisch is discriminatie op basis van een verschil in ras. Ik vraag me af of Mike de vraag in die mate wou vernauwen.

 • Het hoge aantal jobadvertenties waarin de kennis van beide landstalen wordt gevraagd, is een verdoken vorm om vreemdelingen te weren.

 • Hey Mike,

  dat had ik wel begrepen hoor. Vandaar juist mijn commentaar. Niet alle vreemdelingen verschillen met ons van huidskleur.

 • Misschien een misverstandje, maar dat zal wel met mijn begrip/defintie van racisme te maken hebben. Racisme is voor mij discriminatie/bevooroordeling ten opzichte van etnische afkomst (niet noodzakelijk ras). Dus iemand van Poolse afkomst discrimineren zou ik persoonlijk ook onder racisme klasseren. Jij niet, voor zover ik begrijp. Anyway, ik vind beide definities terug op het web…
  Ik hoop dat dit wat mijn motivatie voor de woordkeuze wat heeft verduidelijkt?

 • De stijl van de bijdragen van B. is niet mijn stijl maar hij staat niet helemaal alleen in zijn standpunt. Luckas Vander Taelen (Groen!) haalde onlangs ook uit naar diezelfde Philiippe Moureaux (ex-FDF en nu PS-burgemeester van Molenbeek) en beschuldigde het door Moureaux en Antoinette Spaak (FDF) geschreven ‘Manifeste pour les francophones’ als jawel … “je reinste racisme”:

  >
  (Luckas Vander Taelen in BrusselNieuws 7/7/2007)

  Ook interessant om lezen is het artikel “Carte blanche Luckas Vander Taelen Journaliste free-lance et régisseur : Les francophones doivent aussi faire l’effort d’examiner leur propre extrémisme” verschenen in Le Soir 29 Maart 2007.

 • Oeps. Het volledige citaat van Luckas Vander Taelen is weggevallen. Hier het volledige citaat:

  “Ik heb twee vrije tribunes geschreven in Le Soir. Er was er één over Leterme; het was een regelrechte aanval. Le Soir moest die direct hebben. Ik heb daar ongelooflijk veel reacties op gekregen. Drie maanden later schrijven Antoinette Spaak (FDF) en Serge Moureaux (PS, ex-FDF) een ‘manifeste pour les francophones’. Dat is je reinste racisme, en dat schrijf ik ook. Pas na aandringen nemen ze mijn bijdrage op.”
  (Luckas Vander Taelen in BrusselNieuws 7/7/2007)

 • Ik wou nog even reageren op wat frederic schreef. Je schrijft “Brussel is niet meer samen te vatten in een tweedeling tussen Franstaligen en Nederlandstaligen”. Daar ben ik mee akkoord. Maar … dat hangt dan wel af van hoe je het bekijkt. Want op politiek vlak is die tweedeling er in Brussel wel nog altijd. Brussel wordt wel degelijk bestuurd door franstalige en nederlandstalige politieke partijen. En de Brusselse politici van buitenlandse origine schakelen zich in en bewegen zich politiek ook op die breuklijn. Dus politiek gezien is die tweedeling FR/NL in Brussel wel degelijk nog een realiteit.

  Je schrijft ook “Brussel is een meertalige stad waar het Frans nu eenmaal de lingua franca is geworden.

  Als je met “meertalige stad” bedoelt dat de Brusselse inwoners verschillende taalachtergronden hebben (dus verschillende moedertalen) dan klopt dat natuurlijk. Dat is trouwens ook voor verschillende steden in Vlaanderen en Wallonië zo (Antwerpen, Charleroi, …) . Maar dat maakt een stad niet meertalig. Als de lingua franca voor 99% het Frans is heb je op dat vlak een ééntalige franstalige stad (cfr. Minister Pascal Smet en zijn uitspraak “Brussel is een franstalige stad”). En als je op bestuursniveau 2 talen erkent heb je op dat vlak een tweetalige stad. Dat er in Brussel meer dan 100 verschillende moedertaalsprekers wonen en leven is vooral een sociologisch gegeven maar niet echt de dagdagelijkse realiteit van de meeste Brusselaars. In mijn straat wonen vele nationaliteiten maar de communicatie daarmee is overwegend Frans. Ik persoonlijk ervaar Brussel als een franstalige stad met Vlaamse wortels (zoals Rijsel of Duinkerken in Noord-Frankrijk) met taalfaciliteiten voor de Nederlandstaligen. Da’s in alle geval mijn dagdagelijkse realiteit. 😉

  Verder schreef je “Indien de Vlaamse aanwezigheid afneemt dan hebben we dat vooral aan onszelf te danken. Er moeten simplistisch gesteld maar meer Vlamingen in Brussel komen wonen of blijven wonen. Of meent u dat Mangain en Moureaux de wegtrekkende Vlamingen hier persoonlijk wegpesten?”

  Voor de verdere verfransing van Brussel de schuld leggen “bij onszelf” is wel nogal kort door de bocht. Er is een recente studie geweest over “de verhuisbewegingen van de Nederlandstalige bevolkingsgroep in en uit het Brussels Gewest“ door professor Rudi Janssens (VUB). Die zegt daarover het volgende: “Nederlandstaligen ergeren zich in de hoofdstad aan de gebrekkige tweetalige dienstverlening. Niet de meertalige of multiculturele omgeving stoort hen, dat is net een troef, maar wel het feit dat ze op de gemeente of in de gezondheidszorg hun eigen taal niet kunnen gebruiken’, vervolgt hij.” En dat bevestigt toch wel een beetje de beschuldiging naar Brussel toe dat Nederlandstalige Brusselaars die aan hun taal gehecht zijn ergens toch “weggepest” worden. Op http://www.taalrespect.be vind je een aantal concrete voorbeelden terug en ik wil er deze aan toevoegen : zowel in Schaarbeek (met 112.000 inwoners de tweede grootste gemeente van het gewest) als in Sint-Gillis (de “hometown” van onze Brusselse Minister-President Charles Picqué) is het gemeentelijk onderwijsnet uitsluitend franstalig. En nog een tweede voorbeeld : ik heb verschillende Nederlandstalige vrienden en familieleden die ofwel uitgemaakt zijn voor “pute flamande”, “sale Vlaams Blok” of “sale flamin” wanneer ze Nederlands praten op straat (oa in Schaarbeek en in Brussel-stad). Ikzelf ben door een franstalige vriendin(!) beschuldigd geweest van extremisme omdat ik Nederlands sprak tegen de serveerster van Café Metteko aan de Beurs. En nog straffer, bij vele Brussels-franstalige jongeren wordt het woord “flamand” gewoon gebruikt als scheldwoord (in plaats van “connard!” of “péde!” zeggen zij dus ook gewoon “flamand!” om iemand te beledigen). Je ziet het, Brussel is niet altijd zo vriendelijk met haar Nederlandstalige burgers. 🙁

 • frederic

  Henry,

  Luckas Van der Taelen en B., één strijd ! hij zal het graag horen , hahaha !
  Ik ben het min of meer eens met wat je verklaart. Ik wou enkel reageren op het haatdragende en weinig rationele discour van Johan Borremans. In mijn kort tekstje kon ik niet alle nuances kwijt. Het is natuurlijk niet allemaal koek en ei, dat weet ik wel. Ik denk echter niet dat het gebrek aan taalfaciliteiten de hoofreden is waarom Vlamingen wegtrekken. Ik denk dat de vastgoedprijzen, de weinig kindvriendelijke stad, onveiligheid etc meer doorslaggevende argumenten zijn.
  Ik ben zelf persoonlijk nooit uitgemaakt voor sale Flamand maar ik ben me ervan bewust dat dit gebeurt. Of er een verband is met de fratsen van Vlaams Belang of van andere nationalisten weet ik niet maar helemaal onschuldig is Vlaanderen hierin ook niet denk ik. Uiteraard worden de feiten door bepaalde Franstalige politici gebruikt en misbruikt. Ik kijk met veel belangstelling naar de regeringsonderhandelingen want ik ben bang dat de Brusselse Vlamingen het kind van de rekening dreigen te worden…en ondertussen wijken we weer af van het onderwerp 😉

 • Albert Rosner

  Het schijnt dat migrantenjongeren elkaar van de komst van de politie verwittigen door de benoeming “flamand” te gebruiken.
  Er zijn veel plaatsen op de wereld waar de pijlen om één of andere reden in één richting gaan. Het is vaak een gemakkelijke oplossing om de waarheid en z’n eigen moeilijkheden niet onder ogen te hoeven zien.

  @Henry : “En als je op bestuursniveau 2 talen erkent heb je op dat vlak een tweetalige stad.”
  Het schijnt dat er plaatsen op de wereld zijn waar men vanaf zowat 10 % anderstalige bevolkingsgroep hun taal erkent of als bestuurstaal opneemt.

  Maar we zijn intussen verder afgeweken, en m’n eerdere poging om dieper te gaan is niet gelukt : In diverse bijdragen op deze blog lees ik dat migranten minder problemen hebben om tweetalig Nl-Fr te zijn dan Franstaligen. Als dit waar is en ze hebben een goede kennis van deze beide talen, dan is de eis om tweetaligheid die Couthéoux aanwijst niet efficiënt om migranten te weren.
  Wat jullie ?

 • Jo

  Het is mijn ervaring dat die twee/meertalige migranten dan ook aan het werk zijn, zij het als zelfstandige of werknemer. Met de werklozen kom ik gewoon niet in contact, en dat kunnen dus massaal even goed ééntaligen zijn.

 • Albert Rosner

  Als we aannemen dat wat je hierboven schrijft klopt, Jo, dan zou dit betekenen dat de stelling van Courthéoux
  …voor een deel onjuist is : want ook ééntalig Franstaligen van niet-migranten-oorsprong worden benadeeld
  …en voor een deel juist is : want er is geen voldoende aanbod in het Gewest om iedereen een goede kennis van het NL mee te geven.

  Ik wens hierbij te herinneren dat bemiddelde Franstaligen geen probleem hebben wat dit aanbod betreft omdat zij op prive-wijze deze lacune kunnen opvullen : Volgens De Morgen (4 augustus ’07) hebben Joëlle Milquet en Olivier Maingain hun NL intensief één jaar lang in Nederland geleerd. Ook Louis Michel praat met een Nederlans accent, en anderen gaan naar dat perperdure instituut in Spa.
  Milquet biedt haar kinderen prive-les Nederlands.

  Hiermee wil ik maar zeggen dat er wel een vorm van discriminatie bestaat aangezien het gros van de minderbedeelden in het Brussels Gewest geen toegang heeft tot kwaliteitsvolle les Nederlands, en zoals ik het elders schreef, doen onze Vlaamse en Franstalige partijen geen moeite om deze toestand in het Brussels Gewest te verhelpen.

  Als ik dan de initiële vraag opnieuw bekijk “Heeft iemand ooit de indruk gehad dat de talenkennis wordt misbruikt om een racistisch getint pre-selectiecriterium in te voeren?” lijkt het besluit dus dat het daadwerkelijke gevolg van het pre-selectiecriterium geen racistische grond heeft, maar wel een discrimantie vormt van de minder-bedeelden in Het Brussels Gewest.

 • @moderator

  Wat B. hier an antisemitisch nazi-gebrouw schrijft hoort voor mij verwijdert.

  Ik begrijp hen en zijn ene miljoen weldenkende vlaamse vrienden niet: zijn vier jaar nazibewind niet genoeg gewest? Jullie willen werkelijk nog meer?

  In Duitsland hadden we er 12 jaar van en we zijn het beu genoeg om zulke haatzaaiers uit fora zoals deze hier te weigeren.

  Malte

 • ieldk

  Inderdaad Malte, om er nog een quote van Guy Verhofstadt (zonder een politiek statement te willen maken) aan toe te voegen: “Mensen verenigen, niet verdelen”.
  Haat brengt je nergens en onze wapenspreuk is nog altijd: Eendracht maakt macht.

 • Ik heb een beetje schone kuis gehouden in de reacties, en de onverdraagzame elementen verwijderd. Gelieve nu on topic te blijven, en geen beledigende dingen te schrijven.

 • Ben net terug van weekendje, en het begon de laatste dagen inderdaad de spuigaten uit te lopen.

 • Jos Vermeulen

  Waarom de rest van Vlaanderen moet boeten voor de Brusselse tumor is me nog steeds niet duidelijk. “Wij zijn multicultureel en meerlagig en u maakt maar 60% van de bevolking uit; bijgevolg behandelen we u als stront in uw hoofdstad.”… is dat de onderliggende logica dan?

 • awel ik had zonet een tof weekend in deze tumor,
  ook een goeie maandagmorgen gewenst

 • Henkovich

  lol, die peuter uit de trammezantlei in schoten heeft ondertussen blijkbaar een groot bakkes gekregen 🙂