Categorieën
Den Vijfhoek

De Brusselse baronieën

Lat dit het uitgangspunt zijn : ik hou van Brussel. Ik hou van de architectuur van Brussel, ik hou van de sfeer in Brussel, ik hou van t nachtleven in Brussel, ik hou van al die verschillende inwoners van Brussel…
De vraag is alleen of Brussel van haar inwoners houdt… Ik ga ’t hier voor ne keer niet hebben over de hondedrollen, maar over een structureel probleem dat een al even grote ergernis opwekt : het feit dat men er in Brussel maar niet in slaagt een gecoordineerd beleid te voeren over de grenzen van de gemeenten/baronieën heen.

Typisch voorval : aangezien wij wonen aan de grens van 1000 Brussel en Sint-Joost-Ten-Node, parkeer ik mijn auto wel eens in St Josse, zelfs zonder dit te beseffen. Resultaat : bewonerskaart Brussel niet geldig in St Josse daaruit volgt een boete wegens geen parkeerticket gekocht. En dat terwijl mijnen auto juist om de hoek van ons appartement was geparkeerd….
Waarom slaagt men er niet in om een soort van “overlap”-regeling van bewonerskaarten te maken, die mensen toelaat te parkeren in een straal van x km rond uw woonplaats ? Waarom herstelt men de helft van onze straat omdat deze in 1000 Brussel ligt en de andere helft niet omdat deze in St Josse ligt ?
Waarom kan men niet eens beginnen denken als een echte hoofdstad ? ’t Zou ’t leven zo simpel kunnen maken… maar nee : Brussel verkiest een amalgaam van kleine dorpjes te blijven, zonder een gemeenschappelijk beleid, zonder visie en eigenlijk de naam Europese Hoofdstad niet waardig….

Niettemin : ik hou van Brussel…. (de mantel der liefde bedekt veel..)

Putte

Share

9 reacties op “De Brusselse baronieën”

Omdat de PS niet wil en nooit zal willen. De baronieën en het niet oplossen van problemen houdt hun aan de macht.

@Jan L.
Dit is wel een heel simpel antwoord op een complexer probleem. Is dit het enige antwoord? Indien ja is het probleem snel op te lossen.

Open brief aan Yvan Mayeur, OCMW voorzitter Brussel, voorzitter Brusselse Openbare ziekenhuizen.
kameraden Thielemans en Moureaux
Aan de voorzitters van de PS, SP
Aan de verzamelde pers
Aan mijn medeburgers

kameraad Mayeur,

Zelf ben ik een Brusselse dertiger die hier school heeft gelopen. U maakt mij dus niets wijs over de Brusselse ‘realiteit’, mijn Frans is ook zeer goed, ik heb daarvoor hard moeten studeren en oefenen, zoals iedereen die een taal leert.
Ik heb ook een paar keer de surrealistische ervaring van een opname in een Brussels ziekenhuis mogen meemaken. U zegt dat er geen taalproblemen zijn in Brusselse openbare ziekenhuizen? Ik vind u een leugenaar.

Van uw kennis van het Nederlands heb ik voorlopig nog niets gemerkt, wat eigenlijk niet kan in een democratisch land als het onze, zeker niet in de functie van voorzitter van de openbare ziekenhuizen. En dat mijnheer, is ook mijn zaak. Als mens, als democraat, als socialist, als Brusselaar en ja, als Nederlandstalige.

De parvenus moeten weg, zegt Di Rupo. Wel hij heeft gelijk.
U wordt vet- en genoeg betaald om uw functie naar behoren uit te oefenen voor ALLE Brusselaars. Niemand verplicht u trouwens om voorzitter te spelen van de openbare ziekenhuizen. In Wallonië staan er momenteel een paar interessante vacatures open voor eentalige socialisten. Waag uw kans, zou ik zeggen.

Een anti-socialist noem ik diegene die mensen in een zwakke positie (een Nederlandstalige patient bijvoorbeeld in een Brussels openbaar ziekenhuis) niet helpt. Niet helpt, maar ook actief hun welzijn en gezondheid in gevaar brengt.

U bent ogenschijnlijk een Vlamingenhater en een parvenu, of niet?
Daarmee vertoeft u in het aangenaam gezelschap van stadskankers zoals Olivier Mangain. Samen op school gezeten ofzo? Bloedbroeders tegenover een imaginaire ‘vijand’? Gedeelde hobby’s ? Of vergis ik mij en zit nog dieper?

Zelf heb ik veel Franstalige vrienden en vriendinnen en ik heb hun altijd de vraag gesteld waar die enorme, irrationele haat tegenover Vlamingen toch vandaan komt.
Wel, ze hebben me dat mettertijd verteld: Als je je ouders van vanaf je kindertijd over Vlamingen hoort spreken als over ‘uitschot’, ‘krapuul’, ‘onmensen’, ‘egoïsten’, ‘collaborateurs’, ‘Flamousch’,(kent u de recente variant Walouche’?) en je ze ook geregeld hoort zeggen ‘dat het Nederlands zelfs geen taal is’ en dat het allemaal ‘boerkes’ zijn, tja, wat wil je dan? Als je dan ook geen Nederlands kan lezen, is de isolatie compleet.

Verder was de zelf-analyse van mijn Franstalige vrienden soms heel pijnlijk:’ we moeten de Vlamingen wel imaginair vernederen om onszelf iets beter te kunnen voelen’. Ook kwam vaak de historisch-culturele rancune ter sprake, het ondraaglijke gevoel van terreinverlies op staatskundig, economisch en vooral cultureel vlak. Want dat blijkt sommige Franstaligen nog het meest te steken, dat ‘Le Flamousch’ enige vorm van cultuur blijkt te hebben. Economisch succes, dat is gemakkelijk, wat verwacht je anders van die hardwerkende ‘boerkes’. Maar goed boeren in wetenschap, theater, dans, kunst? Zeer on-Vlaams mon-vieux, moet vast en zeker een doorwerking van de Franstalige ésprit zijn…

De geschiedenis heeft sommigen onder ons geleerd waartoe de ‘ontmenselijking’ van de andere kan leiden. Maar u hebt dat blijbaar nog niet begrepen of handelt er niet naar. Probeer het eens, met behulp van uw verstand, wat goede wil en de geschiedenis in de hand. Ofwel bent u eenvoudigweg van slechte wil en verhoopt u het slechtste voor de mensheid, zoekt u de eeuwige confrontatie van alle groepen, het tegenwerken om tegen te werken, het geweld om het geweld, het einde van alle solidariteit. Wel, dan zeg ik u, u zit in de verkeerde partij, mijnheer Mayeur, Franstalig rechts zou zeker een sujet van uw Kaliber kunnen gebruiken.

Kameraad, bent u daar nog?

Uw chef, Charles Piquet, voorzitter van het Brussels gewest, beweert dat werkgelegenheid zijn prioriteit is. Welnu, wat is het probleem met de werkloze Brusselaar, naast het feit dat hij laag (of niet) geschoold is? Raad eens, dévinez.. Wat soort motivatie verwacht u van een laaggeschoolde Franstalige Brusselaar als hij ziet dat de politici die instaan voor de reïntegratie van werklozen en steuntrekkers van het ocmw (cpas), zelf weigeren om Nederlands te spreken of te leren, hoewel hun functie wettelijk en moreel voorschrijft tweetalig te zijn. Wat verwacht u dan? Als het Nederlands te moeilijk is voor een belezen en geschoold iemand zoals u, wat verwacht u dan van iemand die nooit l’Ecole des Arts et Métiers heeft voltooid ? Hebt u trouwens ooit al eens gehoord van de term ‘voor-beeld-functie van de volksvertegenwoordiger’?
Zoek het eens op, of vraag het aan uw Vlaming van dienst.

Op 27/11/2005 zijn er in Brussel twee daklozen doodgevroren. Het leger had nochtans opvangmogelijkheden. De VRT berichtte in het televisiejournaal ‘dat u niet op de hoogte was van de mogelijkheid’. Waar houd u zich dan wél mee bezig als OCMW-voorzitter? Onthaasting?

Kameraad Yvan, ik heb mij vergist, Toen ik jonger was en mij verdiepte in de schone leer van de Verlichting en de moderne democratische utopieën stond het mij op een dag klaar en duidelijk voor ogen: ‘ Ik ben een socialist, ik moet dat altijd geweest zijn maar besefte het nog niet!’. Ik was een jaar of zestien. Het was mij als Vlaming dan toch onduidelijk later hoe iemand zich waarlijk socialist kan noemen en toch niet meewerken aan de emancipatie van een individu of een volk, door dat volk bijvoorbeeld het recht op een eigen taal, eigen onderwijs of een eigen cultuur te ontkennen.
Later, veel later zag ik in hoe dat kon: het perfecte socialisme vraagt perfecte gehoorzaamheid en een perfecte eenheid. Eén groep, één geloof. Al de rest is bijkomstigheid, zelfs cultuur, of taal. Het socialisme is op die manier Platonisch van aard, het hoofd in de wolken, de blik naar boven, geen oog voor de bloempjes of de put, daar midden in de weg. De Idee is de Waarheid, is het Goede is het Ene.
Binnen zo’n visie bestaan mistoestanden niet en zijn enkel het resultaat van een verkeerde blik, ‘verkeerde’ realiteit (de Idee is de Ware Realiteit), teveel naar beneden gericht, verkeerd. Nee, U zult de utopie daar prachtig schijnend in de lucht voor ogen houden!

Nog later Yvan, ben ik een kritisch vrijzinnige geworden, geen partijlid en wel door Kameraden zoals u en Kameraad Moureaux, Freddy Thielemans en de anderen, u kent ze wel. De Brusselse kameraden, Pensenkermissocialisten, Biefstuksocialisten. Politici van de status quo, enkel om de macht te behouden. Tot het vlees aangebrand is en het volk verdwenen, naar een andere barbeque… wat dan?

Kameraad Moreaux,

U probeert al lang systematisch allochtonen te indoctrineren en ze tegen de Vlamingen op te zetten. Helaas, met steeds minder succes. Want ze kunnen steeds beter zelf lezen, in het Nederlands. Ze gaan ook steeds meer naar het Nederlandstalig onderwijs, waar ze zien dat de jonge Brusselse Vlamingen helemaal geen Vlaams-blokkers zijn. Waar ze merken dat Brusselse Vlamingen opener staan tegenover allochtonen dan vele valse Franstalige Socialisten.
Uw scholen zijn puinhopen, maar daar houdt u zich niet mee bezig. Uw systeem werkt niet meer, mijnheer Moureaux. Het zal zich uiteindelijk tegen u keren. U zult vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen.De rekening voor uw schimmelpolitiek, uw immobilisme, uw ‘pouvoir pour le pouvoir’.

Kameraden,
Ik wantrouw nu mensen die met de blik naar de lucht gericht staan en stellen dat er geen problemen bestaan, of dat dat nu over de Brusselse ziekenhuizen, de gewestelijke arbeidsmarkt, criminaliteitscijfers, over Molenbeek of over prins Filip gaat, Ik weet dat ze liegen en dat ze het soms niet eens meer beseffen dat ze liegen.
Ze zijn zelfs geen ideologen meer, enkel verdwaalde psychopaten van de macht.

En daar komen we op een andere reden van de Vlamingenhaat in Brussel: angst om betrapt te worden en angst voor alle verandering. Het is inherent aan het Franstalig socialisme dat terwijl de blik onverstoord in de lucht wordt gericht naar de Ene Ware Idee van het goede staatssocialisme er vanonder in de schaduw vanalles kruipt: bedrijfswagen hier, bedrijfswagen daar, een vzw-tje hier, een vzw-tje daar. Postje voor mijnheer, postje voor mevrouw, intercommunale hier, intercommunale daar. En waarom?

Omdat de ware socialist niet gelijk wil zijn aan de andere ware socialist. Ongelijkheid kan je verwerven door macht of door voordelen. De macht in een partij met een ware doctrine is beperkt, dus zal het door voordelen moeten gebeuren en vriendjespolitiek en vermits iedereen toch met zijn blik naar de wolken gericht staat is dat niet zo moeilijk te regelen.
Vlamingen in Brussel willen de zaken veranderen en ‘good practices’ invoeren. Structuren vereenvoudigen, onnodige intercommunales afschaffen, de werklozen bijscholen, de begroting doen kloppen, het onderwijs verbeteren, de haat en onverschilligheid tegenwerken…
Telkens weer stoot men daar op de muur van de gemeentelijke baroniëen en de non-politiek van de PS. Afschaffen die baronieën of op zijn minst integreren!

Maar de PS is zoals het Mexicaans leger, meer kolonels dan soldaten en daar ligt het probleem, hoe gaan de kolonels daarna hun dacha’s betalen?

Iedereen in Brussel is er de laatste jaren meer en meer van overtuigd: het gewest is te amateuristisch en te incompetent om door te groeien als volwaardig zelfstandig gewest. Het is zoals met de Europese Unie: indien er nu niet in Brussel vereenvoudigd en gefusioneerd wordt zal het voor altijd te laat zijn. De klucht rond de geluidsnormen rond Zaventem (Bruxelles-Nationale!’) maakt de cirkel rond.

En deze kijk op de zaak hebben we ondermeer te danken aan ‘kameraden’ zoals u, mijnheer Yvan en ‘constitutionele terroristen’ zoals baron de Molenbeek-Moureaux en Freddy-getto- Thielemans (tegenover Vlamingen ‘den sympahtieke Brusseleir’ uithangen maar tegenover Franstaligen overtuigd Vlamingenhater spelen).

Meer en meer Vlamingen werden de jongste jaren slachtoffer van fysieke en verbale agressie op straat. Indirect zijn ook ps-politici hiervoor verantwoordelijk door een politiek van haat te verspreiden tegenover Vlamingen. Dit gaat een straat te ver. Dit is misdadig. En strafbaar. Misschien is het dan ook tijd om hiervoor klacht in te dienen bij het centrum voor racismebestrijding.

Onlangs sprak Thielemans immers in de pers over ‘de problematiek van het Vlaams getto in Brussel’! Kan men zich dat voorstellen! Moureaux stelt de tweetaligheid van het Brussels Gewest ter discussie! Dat is constitutioneel terrorisme met xenofobe bijsmaak! Een woord dat mij na aan het hart ligt in het Frans omdat het onvertaalbaar is:

Assume!

Maar wat te doen? Quoi faire? Het is nooit te laat! De PS moet herbronnen, dringend. Zet de rode zonnebril af en kijk naar wat er beneden in de schaduw gebeurt. Begin gewoon met te kijken, het verstand kan dan eventueel volgen. Eventueel. Als dat niet kan moet er een nieuwe generatie overnemen, liefst tweetalige allochtonen, zodat u niet meer paternalistisch moet doen alsof u weet wat voor hun het beste is.

Het enige wat mij dus nog rest te zeggen is: Aan het werk! Au boulot! Of trap het af, en laat Brussel aan die socialisten die niet als gedrogeerden aan de tepels van de macht hangen!

Met kameraadschappelijke groet, J. Loveling

Men tracht een beleid te voeren waar men zoveel mogelijk mensen terug in het centrum van brussel wil laten wonen.

Ik woon in een gebouw tegenover de nationale bank. Er zijn hier ruim 140 appartementen in dit gebouw, maar geen parkeerplaatsen voorzien!!!

De weg wordt steeds voorzien van verboden te parkeren borden, terwijl er in de hele straat niks gebeurd die dagen!

Men komt dan wel alle auto’s wegslepen, en als men zich elders parkeert krijgt men een boete omdat men daar niet mag staan!!!

Bovendien worden er nog eens een 150-tal appartementen gebouwd in de straat met veel te weinig parkeerplaatsen, waardoor het nog veel erger wordt!!!

Waarop baseert men zich om stedebouwkundige vergunningen uit te leveren? Hoe zit het met gezond beleid waar geen sprake van is als men hiernaar kijkt???

Tjongejonge. Ik heb soms de indruk dat de auto voor sommige mensen haast een fysiek verlengstuk is, in elk geval staat het onderwerp altijd weer borg voor verhitte reacties. Er bestaat nu eenmaal niet zoiets als ‘recht op een parkeerplaats voor mijn huis’ (ongeveer 50% van de Brusselse huishoudens heeft overigens geen / kan zich geen eigen auto veroorloven). Nu, natuurlijk is het aantal parkeerplaatsen dat voorzien moet worden in een gebouw in Brussel wel gereglementeerd (omzendbrief 18) : bij nieuwbouw of grondige renovatie moet minstens 1 en maximum 2 parkeerplaatsen per woning voorzien worden. Waarschijnlijk gaat het om een ouder appartementsgebouw dat dateert van voor deze wetgeving (2002 dacht ik) ?

Je reactie is te hokjesgericht. Een auto heeft in tegenstelling tot bvb sigaretten nog steeds een praktisch nut. Dat je zonder auto kan prima, kan je zonder droogkast, vriezer, espresso-automaat, tv, een douche met warm water? Een stad staat voor leefbaarheid, en dat mensen die een auto willen/nodig hebben een plaats in deze stad hebben is iets waarover niet eens moet gediscussieerd worden. Dat de auto niet overal moet toegelaten worden, ok? Maar jou vergelijking met een fysiek verlengstuk is van hetzelfde alooi als … je weet wel, die andere veralgemeningen.

brussel. Sinds madame non non non, non zei, is in eigen huis te Jette de situatie onuitstaanbaar geworden. Ik vlaming moet me aan hen franstaligen aanpassen. Dus als ik mijn brieven in het Nederlands wil, krijg ik die niet. Als ik voor d ekuis hier produkten benodig, heb ik ze nu niet gezien, dus blijft het stof in dikke lagen liggen en ook d epot vernis voor de wand van de trap zie ik niet. Alles wordt genegeerd.

Als ik het zeg, en klacht indien bij de naar e ps overgelopen onze voorzitter boedhistische gemeenschap carlo Luyckx sint-gillis, dan krijg ik geen antwoord. (ps Vanhengel ook niet). En men laat onze syndic(zo noemt men zo een boekhouder) maar verkeerd rekenen, betaalt hem, en wat doet die vent infeite voor goeds?

Als ik klaag over de omgeving van het park te Jette, en de levensgevaarlijke dieleghemse steenweg(boven gevaarlijk zonder lijnen, onder gevaarlijk omdat men dat bloemenperk niet afbreekt want dan zou men de bus en de voetgangers zien afkomen….doet men niks en laat het zo.

En wat ik onlangs leerde over tewerkstelling is het logica zeer juiste: mensen in vakjes steken. Nu noemen ze zich actiris. Maar hun moraal en mentaliteit is niks veranderd in 30 jaar tijd. Als je jong bent steken ze je in een vakje bijvoorbeeld ponster(van telexbanden…..of mechanische typiste…..maar dat bestaat niet meer). Je blijft dus in dat vakje alhoewel je een vdab of syntra diploma bijhaalde!!! Maar die hebben wettelijk geen enkele waarde! Toch moet je er les volgen. Je eigen kennis door ervaring is dus nul waard en tellkens je ermee afkomt…wordt dat opzij geschoven. Ik had voor 1999 gehoord dat een vrouw en een man, directeur export en impport geworden waren door opklimming. Ze verloren hun werk. Zze werden door zo een jong ding binnen de 5 minuten gedegradeerd tot a3, en meer als gewone arbeider kan je niet. het is nog niks veranderd in 2009! Men saboteert de 50+. Dus zoals in Vilvoorde er een club bestaat, zou men er in brussel best mogen aan meewerken. Ook de groep gehandicapten aan het werk zetten, daar doet men te Brussel niet aan mee. (eigen ervaring). Sabot age tot en met van de Belgen. Pardon voor anderen mensen zeker ook, want ik ken een man op de markt die daar mag werken met 4 diploma’s. Ne mens moet levne ech.

Toen ik in 1986 zei dat men met indeksering van huurprijzen moest ophouden….zie 2009: had ik al gelijk want binnen,ort leven we op straat zonder eten. Ik zie onze kinderen infeite, nu een appartement huren en dat binnen de drie maanden al verlaten te Brussel(‘jette gisteren). Want men wil niet naar me luisteren!

Een pakje sigaretten is geen 18bef meer maar meer dan 5 euro? Een chique is geen 1bef meer, maar 1 euro. Maar de werklozenpree is niet navenant gevolgd en zeg het uit ervaring, de chistelijke mut wil 150 euro meer per maand opdat wij zieken ons zouden kunnen verzorgen. Ikzelf moet kiezen tussen 2400bef per rugspecialist waarvan ik 800 terugkrijg, en medicatie aan 5000bef…of eten. Ik kom voor niks vna dat alles toe. Nee het gaat niet meer.

In 2001 en 2002 werd ik ziek van de rug en zo. IK heb hier de schriftelijke bewiijzen voor me, dat de zwarte olv str 3c, me zei dat ik mocht creveren, niet meost bestaan’zoals de negerstjes in de kongo), en dat ik daar al lang dood zou zijn. Nonnen mogen verkracht worden zei die arts. Hij is irgendwo op zijn plaats gezet geweest maar nu ik een ongeval had in september 07 en ik eerlijk zei dat mjn toestand verergerde….weer sadist….van dat ongeval ben ik van alles genezen. De wasmachine werkt in de wasserij in de theodorestraat te Jette….(is toch mijn lichaam niet ech), dan ben ik genezen. De operatiewonden van toen zijn dicht. (moet eraan mankeren). Maar de plaaster in de rug, en de zenuw die hun arts me definitief blokkeerde in het linkerbeen door het naar boven te trekken….opzij geschoven nu. De wonden en gebreken extra dankzij dat ongeval 07 opzij geschoven. Er zijn toch artsenpapieren genoeg om te zeggen dat het serieus is! Waar is dat proces voor nodig? Is dat nodig om de rechtbank werk te geven? Dus hun mentaliteitje van gehandicapten moeten w eniet hebben…ze zijn ongewenst…is gebleven, ook als is die ene arts aangeklaagd door onze minister Aelvoet oa regering Verhofstadt 1. Er was reden voor ech.

trouwens van anderen(internet) weet ik en ook bus en tram, dat kinderne vna 3 moeten uitleggen wat hen voerkomt en de moeder moet zwijgen. Of oudjes,2de deur rechts aan ingang) die meoten zwijgen want zij kunnen toch lezen wat de arts schrijft. Heb het gehoord hoor. Er is niks veranderd aan dat mentaliteitje.

Gewone mensen, werkloze of zieke, gehandicapten, enz…..akjes en niet gewenst. Zien jullie ook meer en meer mensen in de vuilnisbak achter eten graaien. Ik wel! Ze zitten zelfs voor de actiris!

Er is geen Brusselse minister die me helpt. Ik mag dit nog lang zeggen. Ik besta niet.

Jan L..

Mooi stuk. En nog met inhoud ook. En van een ‘kroongetuige’ die er middenin leeft. Proficiat ! En : succes !

Fons

Reacties zijn gesloten.