Categorieën
Brussel Actua

Minister Anciaux over Brussel

Vlaams minister Bert Anciaux, bevoegd voor Brussel, stelt een pervers financieringsmechanisme vast ten gunste van de Franse Gemeenschap :

Hij ontwaart een mechanisme waarbij het Brussels Gewest federale middelen vraagt en die vervolgens aan gemeenschapsbevoegdheden besteedt. Het gebruikt daarvoor niet de verdeelsleutel die de financieringswet voorziet voor gemeenschapsmiddelen, maar een eigen verdeelsleutel, die veel gunstiger is voor de Franstaligen.

,,Dat gaat over heel veel geld en het gebeurt systematisch”, zegt Anciaux. Hij denkt daarbij aan investeringen in sportinfrastructuur en aan de financiering van de gemeenten, die op hun beurt bijna uitsluitend met de Franse Gemeenschap samenwerken voor bijvoorbeeld onderwijs. ,,Discriminatie van de Vlamingen in Brussel is dat.”
uit De Standaard

Over deze en andere hete Brusselse hangijzers zet de minister een boom op in dit vraaggesprek.

Share