Spraakverwarring

parkeerautomaat taalverwarring
“Stationnement interdit le dimanche dans la zone du marché”
“Parkeren verboden elke donderdag in de marktzone”

Deze parkeerautomaat heb ik deze middag gespot tussen het station Brussel-Zuid en de Zuidertoren enja we maken ons hier duidelijk opnieuw belachelijk!

Joost Vancoppenolle
(medewerker Gent.Blogt.be)

Share