Categorieën
Brussel Actua Faits divers

EU-ambtenaar moet de fiets nemen

De Europaredactie van het NRC handelsblad melde gisteren dat de Europese Commissie haar ambtenaren wil stimuleren om met de bus of fiets naar het werk te komen. Ze wil dat doen door het aantal dienstfietsen te verhogen en ambtenaren die hun parkeerpas inleveren te belonen doormiddel van de terugbetaling van de helft van hun openbaarvervoerskosten. Dagelijks rijden 30.000 ambtenaren richting Europese wijk in Brussel.

Of deze maatregelen effectief zullen zijn om het gebruik van de auto tegen 2009 met 9 procent te verminderen valt af te wachten.

Men kan zich afvragen of financiële compensatie voor de goed betaalde ambtenaren hoe dan ook een rol speelt.

De verhoging van het aantal dienstfietsen van 120 naar 190 lijkt bovendien voorbarig, aangezien het huidige totaal gebruik van deze fietsen op 15.000 ritjes ligt. Aan circa 261 werkdagen in een jaar komt dat op een gemiddelde van 42 gebruikte fietsen per dag. Het huidige fietsenpark bood dus zeker nog voldoende reserve.

De cijfers moeten overigens gerelativeerd worden. Ik vermoed dat de meerderheid van deze fietsen gebruikt wordt voor verplaatsingen tussen de verschillende afdelingsgebouwen tijdens de werkuren zelf en niet voor woon werk verkeer.

Positief is echter wel dat de Commissie mee verantwoordelijkheid opneemt voor het welzijn in Brussel. Ook kan dit beleid mogelijk de Brusselse gewestregering wakker schudden om de inspanningen op het vlak van openbaar vervoer en de ondersteuning van fietsverkeer nog verder voort te zetten, of liever nog te verhogen.

Share