Categorieën
Brussel Actua

Pendelaars zijn dieven!

Picqué
Charles Picqué,

minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( én burgemeester van mijn thuishaven Sint-Gillis én erevoorzitter van la Royale Union Saint-Gilloise – my kind of man, quoi ) hamert al een tijdje op dezelfde nagel : Brussel produceert nog steeds een groot deel van ’s lands welvaart en werkgelegenheid maar kampt toch met grote armoede onder haar bevolking en een werkloosheidsgraad van 15,9 %, de hoogste van het land. De evidente vraag : waar gaat al die welvaart en werkgelegenheid dan naartoe? Het antwoord : naar onze Waalse en Vlaamse vrienden pendelaars.

Een aantal cijfers om dit te staven:
brusselse conomie

Uit deze cijfers kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Weliswaar is de Brusselse economie de kleinste van de drie gewesten ( haar aandeel in de Belgische economie is slechts 19,17%), het wordt interessant als je dit aandeel in verhouding brengt met de bevolkingsaantallen ( = bbp per inwoner ). Dan blijkt dat het bbp per inwoner dubbel zo hoog ligt als het nationale gemiddelde. Dit zou dus logischerwijze betekenen dat de levensstandaard van de Brusselaar eveneens dubbel zo hoog ligt als het nationale gemiddelde. Helaas, dit is niet zo. Bekijk de tewerkstellingsgraad en de werkloosheidsgraad maar even. En dan het alles onthullende cijfer: slechts 47% – minder dan de helft! – van de jobs in Brussel wordt ingenomen door Brusselaars.

Met andere woorden : een gigantisch groot deel van de in Brussel geproduceerde welvaart wordt geëxporteerd naar de gewesten.

Of : pendelaars zijn dieven! Ze roven onze welvaart, laven zich als parasieten aan de rijkdom die een grootstad produceert, maar haasten zich de stad uit voor donker om toch maar niet de ‘lasten’ van diezelfde grootstad te hoeven dragen. Het hier verdiende geld wordt elders uitgegeven en elders belast.

Intussen is het wel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat veronderstelt wordt dit pendelen te financieren. Wie anders financiert het Brussels openbaar vervoer? Wie legt de wegen aan? Plus : wie draagt de lasten die een florerende economie meebrengt – lawaai, vervuiling, verkeersdrukte etc.? Daarbij komt nog dat dit pendelen op zich al een gigantische vervuiling en verkeersdrukte met zich brengt. Cynisch toch? De pendelaar vlucht weg van de vervuiling die hij zelf produceert, hierdoor nog meer vervuiling producerend…

Daarom haat ik pendelaars. Mijn boodschap is: woon waar je werkt, werk waar je woont. Pendelen is zowel vanuit economisch, sociaal als ecologisch perspectief pure misdaad.

Ugh, de Grote Manitoe heeft gesproken!

eerder gepost op BrukselBraaksel

Share