Categorieën
Brussel Actua Den Vijfhoek

Brio, een nieuwe Brusselse website

Brio

Deze week werd briobrussel.be gelanceerd onder het motto Brussel Beter Bekijken. Brio staat voor Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum en bestaat sinds 2005 als consortium van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel. Met de steun van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, biedt de site je een overzicht van wetenschappelijke publicaties, cijfers en statistieken.

BRIO beoogt de uitbouw van een wetenschappelijk onderzoekssteunpunt over Brussel en de Vlaamse Rand. Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten, ontwikkelde BRIO zich ook als een virtueel informatie- en documentatiecentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken over Brussel.
De BRIO-Search maakt u wegwijs in deze veelheid van informatie en loodst u tot bij de meest relevante informatiebron. Deze databank wil een overzicht bieden van alle wetenschappelijk informatie over Brussel: gepubliceerde onderzoeken en analyses, maar ook interne onderzoeksrapporten en eindverhandelingen, primaire bronnen en statistieken. Via de BRIO-Search wordt dit reservoir aan informatie op een snelle en gemakkelijke manier ontsloten.
Van de Brio website

Even wat snel rondsurfen op de site leert meteen dat je er inderdaad massa’s info vindt over de hoofdstad, voornamelijk (links naar) publicaties i.v.m. de geschiedenis van Brussel, economische en socio-culturele aspecten, en politiek-juridische onderwerpen. Sommige publicaties zijn ook beschikbaar voor download.

Ook interessant is de Boordtabel; regelmatig kom je hier op brusselblogt de vraag tegen of iemand cijfers heeft over een of ander aspect, de kans is groot dat je die cijfers hier vindt. Cijfers over de Brusselse bevolking, de taalgroepen, het onderwijs of de arbeidsmarkt, ze staan hier allemaal verzameld.

Door de nu vaak versnipperde of onbekende informatie toegankelijker te maken, hoopt BRIO de kennis over Brussel te helpen verspreiden en zo de algemene kijk op Brussel te verbreden. www.briobrussel.be wil zich profileren als dé portaalsite voor beleidsmakers, (overheden, administraties en politieke instellingen), journalisten, wetenschappers, studenten en iedereen die zich serieus wil informeren over Brussel.
Alweer van de Brio website

Het lijkt erop dat Brio in dat opzet geslaagd is.

Share