Categorieën
Brussel Actua

Durven denken…

De kern van het probleem is de 48.000 stemmen van de MR in Vlaams-Brabant. Bij een splitsing van B-H-V gaan die verloren voor de MR. Wil men een oplossing voor B-H-V, dan moet men een oplossing vinden voor die 48.000 stemmen, dan moet men de MR op een of andere manier compenseren. (…) Neen, géén inschrijvingsrecht, het moet om een zuivere oplossing gaan. Er kan ook géén sprake zijn van een uitbreiding van Brussel. Wat dan wel? Ik denk dat we de Vlaamse pariteit in Brussel in vraag moeten durven stellen. Daar zijn nog maar 60.000 Vlaamse stemmen. Als gevolg van de pariteit en als gevolg van het cordon rond het Vlaams Belang kan een Vlaming daar met amper 2.000 stemmen minister voor het leven worden. Ik zeg niet meteen dat we de pariteit moeten opgeven, ik zeg wel dat we moeten durven denken.

Jean-Marie Dedecker, geïnterviewd door Erik Donckier in Het Belang van Limburg, 7 juni 2008

Van de auteur: Ik dacht dat mensen uit H-V na de splitsing nog steeds zouden kunnen stemmen voor iedere partij (ook MR, CDH, FDF, PS, Ecolo,…). Alleen niet meer op de Brusselse lijst. Je komt ofwél op in Brussel, ofwél in de rand. Niet meer van twee walletjes eten…. of heb ik het weer verkeerd begrepen?

We publiceren niet vaak politieke artikels, maar het gaat hier over iemand met een uitgesproken mening over een stad waar de persoon in kwestie meer dan 100km vandaan woont.

Uw mening graag, en dùrf te denken!

Share