Categorieën
People & Lifestyle Wonen in Brussel

Congres Stedelijk Netwerken

stadspiratie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert op donderdag 25 februari 2010 een congres met als thema stedelijk netwerken en de betekenis voor de overheid in Brussel. Met dit congres plaatst de VGC de schijnwerpers op nieuwe en oude netwerken in de stedelijke samenleving. Want de samenleving verandert in sneltempo. De stad is de frontlijn van die verandering, de vitrine waar de beweging zichtbaar en voelbaar is. Klassieke maatschappelijke organisatievormen verliezen aan belang en delen de ruimte met nieuwe vormen van ‘civiele maatschappij’ die het publieke debat mee kleuren.

Met het congres stedelijk netwerken en de betekenis voor de overheid in Brussel focust de VGC op de wervende, prikkelende en dynamiserende kracht van deze netwerken. Hoe groeien ze, wie is erbij betrokken, met welke finaliteit komen ze tot stand, hoe nestelen ze zich in de (Brusselse) samenleving? Wat is hun impact en betekenis? We gaan ook na hoe ze zich verhouden tot de politiek en de overheid. Het congres wil een bron van inspiratie zijn voor het debat over deze stad, en vanuit een grondhouding van openheid nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen een plaats geven.

Het congres vindt plaats op donderdag 25 februari 2010 in ZINNEMA, het Vlaams huis voor amateurskunsten in Brussel. Het congres is gratis, maar inschrijven is verplicht. Meer info over programma en inschrijving op www.stadspiratie.be

Share