Categorieën
Brussel Actua Wonen in Brussel

Open brief: crèches vs. stadstuinen

De redactie ontving via de heer Gauthier de Crombrugghe de onderstaande open brief die werd gestuurd naar het kabinet Huytebroeck en naar alle Belgische persbureaus en media.

Geachte Mevrouw de Minister,
Beste Mevrouw Huytebroeck,

Ik schrijf u een open brief i.v.m. het artikel van vandaag op Brussel Nieuws: Huytebroeck over crèches binnen wijkcontracten: ‘Dat is al jaren zo’.

Ik kan het stimuleren van crèches maar van harte aanmoedigen.
Inderdaad is het tekort eraan groot in onze stad.
Maar het openen van crèches mag natuurlijk niet ten koste van ons groen gaan.
Zo verwijs ik naar een crèche van de gemeente Schaarbeek op de Plaskylaan 40.
Daar wil de gemeente een ecologische crèche bouwen waar achter het bestaande eengezinsherenhuis in de grote groene tuin een kinderdagverblijf wordt gepland (voor 36 kinderen).
Hierdoor wordt het groene en natuurlijke karakter van dit uitzonderlijk groen binnenhuizenblok fundamenteel aangetast.
De bestaande eengezinswoning zou opgesplitst worden in twee appartementen en een administratieve functie.
De betrokken herenwoning met tuin is eigendom van de gemeente Schaarbeek.
Deze herenwoning met tuin bevindt zich in een woongebied met culturele, historische en esthetische waarde en is een belangrijke stadsverfraaiing, waarin het binnenhuizenblok een groen karakter moet behouden. Een bebouwing in deze tuinzone met een groen dak is een manifest kunstmatige ingreep die het groene karakter van de tuinzone op een onaanvaardbare wijze aantast. Daarbij is de bebouwing in de tuinzone ook in strijd met de regels inzake bouwdiepte e.d. die door het Brussels Gewest werd vastgesteld. Als de gemeente Schaarbeek en de gemeentelijke vzw Crèche de Schaerbeek een kinderdagverblijf willen inrichten, moeten zij dit doen binnen het bestaande herenhuis.
De werkelijke reden dat de gemeente en haar vzw de tuin opofferen aan de bouw van het kinderdagverblijf, is dat zij de (te hoge) kostprijs voor de aankoop van het herenhuis trachten te recupereren door verwachte inkomsten uit de twee appartementen. Zulke  financiële overwegingen verantwoorden geen slechte ruimtelijke ordening in de wijk.

Dit project werd begin 2008 door Ecolo gesteund in het besef dat het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.) totaal tegen dit project was omdat men in een stadstuin bouwde en dat er dus een te groot risico was voor een precedent.

De kers op de taart is dat dit project later door uw kabinet samen met het B.I.M. verkozen werd als duurzaam gebouw, en het won hiervoor zelfs een prijs.

Er werd ook nog een subsidie van € 43.200 verleend aan dat project.
In 2009 vernietigde de Raad van State de bouwvergunning en moest het project dus gewijzigd worden.

Dit is toch een mooi voorbeeld hoe u samen met Ecolo en het B.I.M. omspringt met subsidies afkomstig van het geld van de belastingsbetaler.
Is dit spaarzaam omgaan met ons geld?
Wordt dit geen stimulans om aan massale stadstuinvernieling te doen, zolang men maar ecologisch bouwt en een groen dak voorziet?
Bij het lezen van het boek ‘Vert Bruxelles, architecture à suivre’ waar men het project kan zien (dat nooit zo zal worden uitgevoerd ) zou men dat inderdaad kunnen interpreteren.

Wij zijn voorstander van crèches maar niet ten koste van ons groen.

Dat groen zorgt ervoor dat onze kinderen een juist evenwicht krijgen in de stad en draagt mee aan hun ontwikkeling. Die stadstuinen zorgen er ook voor dat gezinnen met kinderen in de steden blijven. Die groene ruimte vernielen zou ervoor zorgen dat die gezinnen onze steden verlaten.

Waarom dan crèches bouwen als gezinnen uit onze steden verhuizen omdat ze geen groen meer hebben?

Probeer crèches te openen met zoveel mogelijk oppervlakte tuin. Zorg ervoor dat onze kinderen kunnen genieten van deze ruimtes, dat ze er moestuinjes hebben en kunnen spelen. Ik ben er zeker van dat ouders dit als criterium zouden gebruiken in de keuze van een crèche.
Het gaat toch om onze kinderen in eerste plaats, of niet?
Crèches openen zonder speelruimte, zonder zandbakken en zonder tuin, heeft weinig nut.

Ik hoop dat het Brusselse Gewest dit kan verwezenlijken in het belang van onze kinderen, die recht hebben op een stukje groen in onze stad!

Met vriendelijke groeten,
Gauthier de Crombrugghe
founder and responsible Save The City Gardens Brussels

Share