Categorieën
People & Lifestyle

Hoofdstedelijke bibliotheek staakt

Het personeel van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) op het Muntplein staakte op zaterdag 26 en maandag 28 februari. De bibliotheek blijft nog minstens tot dinsdag 1 maart op de middag dicht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Vlaamse Gemeenschapscommissie roept op tot een staking tegen de wijzigingen aan het statuut van het personeel door de overheveling van de VGC naar de vzw Muntpunt.

In een persmededeling laten de gezamenlijke vakbonden weten dat ze al twee jaar bot vangen met hun vraag om te onderhandelen over het toekomstige statuut van het bibliotheekpersoneel.

Het personeel van de bibliotheek eist:

  • dat al het HOB-personeel in dienst moet kunnen blijven;
  • het behoud van de VGC als werkgever van al het HOB-personeel, door een terbeschikkingstelling aan vzw Muntpunt;
  • dat het personeel dat nu voor de vzw HOB werkt onmiddellijk wordt overgenomen door de VGC;
  • de maximale invulling van de statutaire formatie met statutair personeel;
  • de maximale toepassing van de bevorderingskansen voor alle personeelsleden.

Het personeel pikt het niet langer dat het College van de VGC geen garanties geeft in verband met het statuut en dat er werd gevraagd om nog 30 dagen te wachten.

Collegelid Bruno De Lille (Groen!), binnen de VGC bevoegd voor o.a. cultuur, betreurt het dat de vakbonden laten uitschijnen dat niet al het personeel in dienst zou kunnen blijven. Volgens De Lille is dit “pertinent onwaar”. De Lille wil zelf blijven onderhandelen, maar houdt wel vast aan het principe dat het HOB-personeel in de vzw Muntpunt wordt ondergebracht. Volgens hem is dat op termijn de enige manier om te garanderen “dat wie hetzelfde werk doet, ook hetzelfde statuut heeft”.

Update:
Het kabinet De Lille gaat overleggen met Vlaams minister Pascal Smet (namens de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel én voor Muntpunt) om te bekijken welke voorstellen ze naar het personeel van de bibliotheek kunnen doen. Volgens De Lille zullen degenen die momenteel statutair zijn dat ook blijven in de nieuwe vzw Muntpunt. De mensen die nu contractueel zijn, zullen contractueel blijven met behoud van hun rechten.

Dinsdag evalueert het personeel de voorbije staking. Mogelijk wordt er elke zaterdag actie gevoerd, desnoods twee jaar lang, zoals in Antwerpen ooit is gebeurd, zo klinkt het bij de vakbonden.

Share

Door Patrick

Voorouders in West-Vlaanderen en de Kempen. In 1968 geboren in Wilrijk (Antwerpen). Woont sinds midden 2001 in Brussel en werkt er sinds 2002. Woonde tot eind 2013 in Laken, sindsdien in Sint-Jans-Molenbeek. Vindt Brussel een moeilijk lief, maar houdt toch vooral van de schoonheid, de meertaligheid en de diversiteit van het gewest. Ondersteunt beroepshalve de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel.