Categorieën
Duurzaamheid Wonen in Brussel

Wordt Brussel Groene Hoofdstad 2015?

Brussel is geselecteerd als een van de kandidaten om de Europese Groene Hoofdstad voor 2015 te worden. De andere finalisten zijn Bristol, Glasgow en Ljubljana. De prijs gaat naar een stad in de Europese Unie die duurzame resultaten kan voorleggen wat betreft de naleving van strikte milieunormen en die ambitieuze doelstellingen nastreeft op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling. De European Green Capital Award is een initiatief van de Europese Commissie. De prijs ging eerder naar Stockholm (2010), Hamburg (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013) en Kopenhagen (2014).

De campagnewebsite van Brussel, duurzame stad somt de troeven van Brussel op: “sociale benadering van het milieu- en energiebeleid, vermogen om snelle veranderingen aan te vatten, bekwaamheid om zijn invloed op internationaal vlak door te drukken en uiteraard concrete resultaten voor te leggen.” De site vermeldt ook concretere indicatoren. 53% van de oppervlakte van het Gewest bestaat uit groene ruimte in de ruime zin van het woord. De totale broeikasgasuitstoot per inwoner is tussen 2004 en 2010 met 18% gedaald. Het fietsgebruik is sinds 1998 verviervoudigd en het gebruik van het gewestelijk openbaar vervoer is van 2000 tot 2011 met 94% gestegen. Het percentage gesorteerd huisvuil blijft stijgen en bedroeg bijna 31% in 2010. Sinds 2002 is het waterverbruik per inwoner met 18% gedaald. In 2015 wordt de verplichting ingevoerd dat elk nieuw opgericht gebouw een passiefgebouw moet zijn.

Kan Brussel een mooi duurzaamheidspalmares voorleggen en verdient het de onderscheiding? Onze lezers reageerden op onze Facebook-pagina sceptisch.

Voor de geloofwaardigheid van de prijs zou het goed zijn dat Brussel het niet haalt. (Gerben Van den Abbeele)

Tegen 2015 ? Dan zal er toch nog zeer veel moeten gebeuren in de centrumbuurten (Anneessens, Haven, Historisch Molenbeek, Kuregem,…) waar er welgeteld een halve vierkante meter groen beschikbaar is per inwoner, terwijl dat er 75 à 150 vierkante meter zijn als gemiddelde voor heel Brussel (afhankelijk of men alleen de publieke of ook de private groene ruimtes meerekent). Die centrumbuurten tellen meer dan 100.000 inwoners en zijn dus dicht opeengepakt. En men stouwt er nog steeds bij. Ze zijn ook wel overwegend (zeer) arm. Brussel verdient die titel dus hoegenaamd niet. (Lieven Soete)

European Green Capital? Dan nodig ik de dames en heren juryleden graag eens bij ons uit. Dagelijks is er overlast door allerlei bedrijfjes die handig alle milieuwetgeving weten te omzeilen en er is een totaal gebrek aan beleid en optreden in geval van overtredingen. (Noel B. Salazar)

Share