Categorieën
Brussel Actua Wonen in Brussel

Brussel blijft als studentenstad in gebreke

Op 3 mei 2011 ondertekenden studenten, hogescholen en politici het charter Brussel 2.0: a new deal. De ondertekenaars gingen het engagement aan om werk te maken van Brussel als studentenstad. We zijn nu 3 jaar later en er is volgens de studenten nog weinig veranderd. Daarom hebben de studentenraden van de VUB, de HUBrussel, de LUCA school of arts en de Erasmushogeschool Brussel een gezamenlijk memorandum opgesteld waarin ze de politici vragen hun belofte na te komen. Initiatiefnemer Christophe Vanhoutte is student handelswetenschappen aan de HUBrussel en studentenvertegenwoordiger.

Brussel is de hoofdstad van ons land en het bestuurlijk centrum van de EU, de NAVO en vele andere internationale organisaties. Brussel haalde onlangs Washington DC in als stad met het hoogste aantal diplomaten ter wereld. De stad huisvest veel hoofdkantoren van internationale bedrijven en is de op twee na belangrijkste zakenstad van Europa. Na Washington telt Brussel het hoogste aantal geaccrediteerde journalisten ter wereld. Ook op cultureel vlak staat Brussel sterk met topinstellingen als de AB, de Muntschouwburg en de musea op de Kunstberg. In 2000 was de stad nog culturele hoofdstad van Europa. Brussel is met zijn 1,1 miljoen inwoners ook de grootste stad van België en de enige wereldstad van ons land.

Jammer genoeg weten maar weinigen dat Brussel met meer dan 90.000 studenten ook de grootste studentenstad van het land is. Dat slechte imago van Brussel als studentenstad is het gevolg van het gebrek aan een heus studentenbeleid in Brussel. Een gemiste kans voor de toekomst van Brussel.

Vandaag is het precies 3 jaar geleden dat Nederlandstalige én Franstalige studenten, instellingen van hoger onderwijs en politici van de stad Brussel, het Gewest en de 2 gemeenschappen het charter ‘Brussel 2.0: a new deal’ ondertekenden. Op 3 mei 2011 gingen de ondertekenaars het engagement aan om werk te maken van Brussel als studentenstad. In de tussentijd is er echter bijzonder weinig veranderd. Naar aanloop van de Gewestverkiezingen lanceerden de studentenraden van de Vrije Universiteit Brussel, de Hogeschool-Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool en de LUCA school of arts een memorandum om de politici te herinneren aan hun beloftes.

Er is in Brussel namelijk dringend nood aan een coherent studentenbeleid. In Brussel studeert bijna een vierde van de Belgische studentenpopulatie. Over de laatste 10 jaar is het aantal studenten met maar liefst 20 procent toegenomen. Brussel telt nu 93.000 studenten en blijft doorgroeien naar de kaap van 100.000 studenten rond 2020. Door de internationale allure komen er daarbovenop nog jaarlijks duizenden internationale studenten naar de Europese hoofdstad.

Al deze studenten bieden een enorme meerwaarde voor Brussel. Tijdens hun studies zijn ze goed voor de Brusselse economie, ze maken van Brussel een belangrijke academische pool en studentenkoten kunnen verloederde wijken helemaal doen heropleven. In Brussel woont er momenteel een grote groep laaggeschoolden met een hoge werkloosheidsgraad. Studenten die na hun studies in Brussel blijven plakken, kunnen de sociale mix weer herstellen. De wereld evolueert naar een kenniseconomie en een diploma hoger onderwijs wordt steeds belangrijker om aan de bak te komen op de hedendaagse arbeidsmarkt. Momenteel wonen veel van de hoogopgeleiden die werken in Brussel, buiten de stad. Veel laaggeschoolde Brusselaars verlaten de stad om te gaan werken in de rand (bv. Zaventem) Brussel verdient beter. Het is tijd dat Brussel het evenwicht herstelt.

Studeren in Brussel is studeren in een wereldstad. Het hoeft geen betoog dat de politieke, multi-etnische, culturele en internationale sfeer van Brussel een grote meerwaarde betekent voor de student. Maar Brussel is geen evidente studentenstad. Brussel mist vier essentiële elementen: studentenhuisvesting, betaalbaar openbaar vervoer, een feestzaal voor studenten en een opgepoetst imago. En een aanspreekpunt om dat allemaal te realiseren en te begeleiden.

Ten eerste is de studentenhuisvesting in Brussel zeer duur. Brussel is met een gemiddelde huurprijs van 324 euro de duurste studentenstad van het land. Hierdoor kiezen veel studenten ervoor te pendelen of om op kot te gaan in Leuven of Gent. Daarnaast moet het openbaar vervoer voor studenten goedkoper worden. De Brusselse studenten zijn verspreid over meer dan 80 campussen in de stad. Het is dus belangrijk dat de student zich vlot kan verplaatsen in Brussel. Ten derde is er nood aan een feestzaal en sportgelegenheid in het centrum van de stad, zodat studenten, naast hun studies, ook een aangename tijd hebben in Brussel. Bovendien is er nood aan een centraal aanspreekpunt voor de studenten. In Leuven is er de studentenflik, in Gent is er een schepen bevoegd voor studentenzaken en in Brussel moet de student passeren lang een kluwen van gemeentelijke en regionale politici. Het laatste probleem is het slechte imago van Brussel als (studenten)stad; de stad wordt omschreven als vuil, duur en onveilig. Brussel is de grootste studentenstad, maar ook de stad met het slechtste imago als studentenstad.

Share