Categorieën
Kunst Opinie

Mensenrechten onder de aandacht

In samenwerking met Amnesty International werken de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) dit jaar een parcours uit met als thema ‘kunst en mensenrechten’.  De eerste video’s zijn al gelost.

Landverhuizers / Eugène Laermans (fragment)

Het vertrekpunt zijn video’s met dialogen tussen kunstkenners en mensenrechtenexperten. Het gaat om journalisten, schrijvers, academici uit diverse wetenschappelijke disciplines (kunstgeschiedenis, recht, …) en kaderleden van de KMSKB en Amnesty International. Wie meewerkte, kon een van de tentoongestelde werken van de musea kiezen, een werk dat wat zegt over een van de artikels van de Universele Verklaring van de Mens. Iedereen werd vervolgens samengebracht met iemand met een andere specialisatie. Staand voor het kunstwerk trad men dan op een eerder informele wijze in dialoog over het artikel in kwestie en over waar het op het kunstwerk om gaat, en wel met de bedoeling om een van de mensenrechten op een toegankelijke wijze te belichten.

In de loop van het jaar worden de resultaten van het project op gestructureerde wijze aan het grote publiek voorgesteld. Alle video’s worden op het internet gepubliceerd en het is de bedoeling dat in het najaar bezoekers begeleid een traject door de musea zullen kunnen afleggen. De dienst Publieksbemiddeling van de KMSKB organiseert vanaf september rondleidingen, niet enkel voor gewone museumbezoekers maar ook voor scholen, culturele organisaties en andere doelgroepen.

Nu al zijn er video’s van gesprekken te bekijken. Met gebruik van een app op de eigen smartphone of tablet kun je in de nabijheid van elk kunstwerk dat tot de rondleidingen zal behoren de desbetreffende video’s bekijken.

Ook hieronder kan het al. De internetreferenties naar enkele van de video’s met gesprekken, meer bepaald de video’s die gaan over het Mondiaal Migratiepact, werden vrijgegeven. Het pact beschouwt migratie als een bron van welvaart, vernieuwing en duurzame ontwikkeling en als een opportuniteit die kan leiden naar meer internationale samenwerking. Wishful thinking of een aanzetten tot realpolitik? Sommige, soms uiteenlopende standpunten over internationale migratie verdienen gehoord te worden, deze die in de KMSKB werden geuit in elk geval.

Video’s: persdienst KMSKB

zoektermen: mensenrechten

auteur tekst: Michel Zeghers

Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.