Categorieën
Brussel Actua

Zeg nee tegen geweld tegen vrouwen

De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen tot de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Gezien de coronacrisis ligt de focus dit jaar op intrafamiliaal geweld. De dag gaat ook in Brussel niet onopgemerkt voorbij. Het stadhuis en alle gebouwen op de Grote Markt worden oranje verlicht. Burgemeester Philippe Close noemt huiselijk geweld “een realiteit die we moeten proberen uit te bannen”.

De VN-campagne loopt in totaal 16 dagen, tot 10 december, de dag van de mensenrechten. De internationale vrouwenserviceclub Zonta, die in 1919 in de Verenigde Staten is opgericht, zet haar schouders onder het initiatief. Ook de Nederlandstalige Zonta Club Brussel Zavel engageert zich. Voorzitster is Régine Claeys, in het dagelijkse leven familierechter. We belden haar op.

Wat is de bedoeling van de symbolische actie op de Grote Markt?

We willen de stilte breken. Spreken doet muren doorbreken. We moeten de slachtoffers van huiselijk geweld informeren en sensibiliseren dat ze geholpen kunnen worden. Ook daders kunnen hulp zoeken om met hun agressie om te gaan. Er is met 1712 een gratis hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. De Franstalige tegenhanger is 0800 30 030, Ecoute Violences Conjugales.

In de media verschijnen berichten dat de lockdown het probleem van familiaal geweld verergerd heeft. Niet voor iedereen is thuis een veilige omgeving. Merk je dat in je praktijk als echtscheidingsrechter?

Ja, ik zie vaak een grote machteloosheid bij vrouwen zonder dat ze een woord hoeven te zeggen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Fysiek, seksueel en psychologisch geweld draait om niet gekanaliseerde woede en machtsmisbruik. Ook mannen kunnen trouwens het slachtoffer zijn van partnergeweld. Als ik bemiddel tussen ex-echtgenoten en -partners, onderzoek ik of er een weg is die opnieuw leidt naar wederzijds respect.

De cijfers bevestigen de alarmerende trend. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat het aantal gemelde incidenten wereldwijd met 25% tot 100% is toegenomen. De hulplijnen in België kenden bij momenten een verdrievoudiging van het aantal oproepen: van 20 naar 60 per dag.

Heeft de #metoo-beweging ervoor gezorgd dat vrouwen hun stem meer laten horen?

Ja, zoveel vrouwen hebben verteld wat hen overkomen is. Het heeft de schaamte over seksueel geweld doorbroken en de mondigheid aangewakkerd.

Ik ben eigenlijk vrij optimistisch. Geweld tegen vrouwen duikt op in veel beleidsplannen, de politie wordt opgeleid in aangepaste verhoortechnieken, de opvang wordt beter, hulplijnen bieden een luisterend oor.

Waarom ben je zelf lid geworden van Zonta?

Ik voel mezelf bevoorrecht als vrouw en wil ook een verschil maken in het leven van andere vrouwen. Mijn motto is ‘honour and empower women’. Als voorzitster werk ik in 2020 rond inclusie en diversiteit. We nodigen in onze vergaderingen interessante spreeksters uit en steunen sociale projecten om het lot van vrouwen te verbeteren. We zijn 32 beroepsactieve vrouwen die aan hetzelfde zeel trekken.

Meer info vind je op de website van de VN en bij Zonta Club Brussel Zavel.

Share

Door Tom

Nieuwe Brusselaar met een passie voor taal, cultuur en journalistiek. Geboren in Sint-Niklaas. Studeerde Germaanse talen in Gent en woonde na zijn studie zes jaar in Berlijn. Houdt zich bezig met beleid en communicatie binnen de Vlaamse overheid en is journalist in bijberoep.