Categorieën
Den Vijfhoek

Buurtbewoners Alhambrawijk geven lucht weg

De Alhambrawijk is die wijk in het noordwesten van de vijfhoek, die vooral bekend is vanwege zijn straatmadeliefjes, die in de Koopliedenstraat, de Van Gaverstraat, de Hooikaai en de Antwerpse Laan/Boudewijnlaan voorbijrijdende automobilisten proberen te lokken. Dat deze activiteiten voor de nodige hinder zorgen bij de bewoners (nachtlawaai, traag rijdend autoverkeer, achtergelaten vuilnis en condooms, en zelfs bedreigingen aan de bewoners), is iets dat ook de nationale media niet is ontgaan. Het Comité Alhambra ijvert al sinds 1999 voor een constructieve oplossing, die de leefbaarheid van de buurt moet bevorderen.

Na jaren van vergadering en dialoog met de buurt, de handelaars en het stadsbestuur, heeft burgemeester Thielemans vorig jaar diverse maatregelen beloofd, waaronder autovrije straten, het plaatsen van camera’s en het uitwerken van een beleid rond prostitutie. Eén jaar later vindt het Comité Alhambra dat er van die maatregelen nog niet veel in huis is gekomen, en als buurtbewoner (sinds een dikke twee jaar) kan ik inderdaad niet veel meer verandering vaststellen dan een omgekeerde rijrichting in een deel van de Koopliedenstraat – al hangen er nu wel plakkaten op straat die een Zone 30 in de buurt aankondigen, maar ik vermoed niet dat dat veel verschil maakt voor de langzaam rondrijdende auto’s bevolkt met heren op zoek naar een snelle wip.

Het Comité concludeert dan ook dat de burgemeester lucht verkoopt in plaats van een deftig verkeersplan uitwerkt. Men wil in de wijk van die lucht af, en daarom worden er morgen, op de Autoloze Zondag, ballonnen uitgedeeld aan de Antwerpse Poort onder het motto ‘Geen lucht maar daden’.

Share