Categorieën
Brussel Actua Den Vijfhoek Faits divers

Kunst, Maïs en Boetezegels

Ik beken, van het MA?S-festival had ik tot op heden nooit gehoord. M.A.?.S, staat voor Mouvements Artistiques d’Interactions Interdisciplinaires dans la Société (Artistieke Bewegingen voor Interdisciplinaire Interacties in de Samenleving). Dus voor ons is het dus eigenlijk het ABIIS-festival, wat ook niet onaardig klinkt. Dit festival wil hedendaagse kunst brengen in openbare ruimtes.
 LES VEDETTES

Enfin, wat ik weet is dat op donderdag 10 november, 12.00 uur, ook De Post zich inlaat met deze editie van het MA?S-festival. .
ik citeer:

Stel: u bent tijdens de middag in een Brussels postkantoor (bij voorkeur het postkantoor “De Brouckère”). Plotseling vallen er vijftien meisjes, gekleed als majorettes, de publiekzaal binnen.
Er ontbreekt werkelijk niets: de witte veterlaarzen, de stok, de fanfaremuziek. En toch…

Les Vedettes zijn geen gewone majorettes. Deze meisjes, tegelijkertijd actrices, beeldende kunstenaressen en stylistes, werden opgeleid door echte majorettes uit de Marollen. Gedurende een kwartiertje nemen ze een loopje met alle clichés van een majoretteparade. Met allesverterende humor eigenen ze zich dit onderdeel uit de populaire folklore toe.

Dit kleurrijke spektakel wordt georganiseerd door het Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel, dit jaar in samenwerking met De Post. Dit jaarlijkse festival brengt artistieke optredens in openbare ruimtes en op andere plaatsen waar men dit niet zo gauw zou verwachten.

Afspraak dus in het postkantoor van Brussel De Brouckère op donderdag 10 november 12.00. U bent van harte welkom.

Zij die het niet zo nauw nemen met verkeersregels kunnen er op dat ogenblik ook nog een voorraadje boetezegels inslaan…. -zolang het nog kan.

PS : hier nog een linkje

Share

Door Wouter Vangelwe

Immigrant uit het het westen des lands. Bon Belge sinds zijn huwelijk met Waalse madam en het voortbrengen van tweetalige bengels.