Categorieën
Brussel Actua Wonen in Brussel

Minister Vanhengel wil gewestbelasting afschaffen

Vanhengel wil de forfaitaire gewestbelasting – voor iedereen hetzelfde bedrag, ongeacht het inkomen – eerst verlagen om ze dan tegen het einde van de legislatuur in 2009 helemaal te laten verdwijnen.
(via brusselnieuws)

Voor de niet-Brusselaars onder onze lezers : inderdaad, in dit gewest wordt nog een soort middeleeuwse belasting geheven, zonder rekening te houden met je inkomen of het aantal kinderen ten laste. Bovendien worden alleenstaanden – zoals schrijver dezes – extra gediscrimineerd, aangezien zij evenveel moeten betalen als een gezin van twee personen. In 2005 betaalde je zo 174,10 euro aan het gewest.

Ik heb er even het aanslagbiljet-kohieruittreksel (wie vindt die draken van benamingen uit?) van vorig jaar bijgenomen, of beter gezegd, de daarbij gevoegde nota. Dit geld wordt blijkbaar voor het grootste deel (27%) gebruikt voor openbare werken en transport, verder voor steun aan de gemeenten (15%) en een overdracht aan de gemeenschapscommissies (11%).

Je kan je wellicht mijn verbazing voorstellen toen ik enkele jaren geleden, net nieuw in Brussel, zo’n brief onder ogen kreeg. Een belasting die dubbel zo zwaar is als die voor een samenwonend koppel, en die zwaarder wordt naarmate je meer kinderen hebt (geen aftrek). Zoiets had ik van mijn leven nog niet gezien (of toch, één keertje, toen het Vlaamse gewest eens een soort waterbelasting hief, een jaar later al weer snel afgeschaft, en het ging bijlange niet over zo’n indrukwekkend bedrag). Ik heb altijd geleerd dat de rechtstreekse belastingen in dit land rekening houden met de draagkracht van de te belasten persoon, zijn gezinssituatie,… Ik beschouwde dit zelfs als een teken van beschaving. Niet in Brussel dus.

Maar goed, hopelijk krijgt Vanhengel zijn zin, Brussel kan er alleen maar door stijgen in de vaart der volkeren….

Share