Categorieën
Brussel Actua Faits divers

Deel Brussel afgesloten door Europese top

De komende Europese Raad vindt plaats van 23 tot 24 Maart in het Justus Lipsius gebouw. Dit is het gebouw in roze marmer langsheen het Schuman plein. De top belooft opnieuw de nodige verkeersproblemen en veiligheidsmaatregelen met zich mee te brengen.

De politie van Brussel heeft op zijn website reeds de nodige aankondigingen gedaan. Er zal met name een veiligheidsperimeter worden ingesteld. Deze omvat het Schuman plein, de Justius Lipsiusstraat, de Wetstraat tussen het Schuman plein en de “Résidence Palace”, alsook de Froissartstraat tussen de Justius Lipsiusstraat en het Schuman plein.

Toegang tot de perimeter zal worden beperkt tot welbepaalde toegangen en enkel buurtbewoners, werknemers, handelaars, personen met een doorgangsbewijs en Europese ambtenaren zullen zich binnen de perimeter kunnen begeven. Voor doorgangsbewijzen moet men zich richten tot de Brusselse politie.

Andere maatregelen zijn een verbod op bovengronds parkeren binnen de zone en de invoering van plaatselijk verkeer in omliggende straten.

Wat betreft het openbaar vervoer zullen enkel de buslijnen hinder ondervinden. Ook zal de toegang tot het metrostation Schuman, kant Froissartstraat, gesloten worden. In verband met de gewijzigde buslijnen heeft de MIVB voorlopig nog geen mededelingen aan de reiziger gedaan.

Voor meer informatie: zie de thema pagina van de Brusselse politie.

Share