Categorieën
Brussel Actua

Als het druppelt in Parijs…

Melanie en John Kots stellen zich hier vragen bij.Misschien is het wel wishful thinking van mijnentwege, maar nu hoop ik toch dat het er eens van komt. Volgens dit artikel is men er in Parijs in geslaagd om de hoeveelheid hondendrollen op de straat serieus terug te dringen.
De verminderde hondenpoep is aan twee fenomenen te danken.

  1. Er zijn minder honden in Parijs (afgenomen met ruim 20%)
  2. Het aantal hondeneigenaars die alles netjes opruimt is gestegen met een kleine 70%.

Dit laatste werd uiteindelijk bewerkstelligd door boetes van 183 € op te leggen aan hondeneigenaars die de nieuwe regelgeving niet opvolgen. Brussel is nog steeds de meest vieze stad van Europa als het op excrementen aankomt. Expats die hier komen wonen klagen steevast over een aantal dingen die anders zijn dan bij hen thuis, zoals de openingsuren en -dagen van winkels en het slechte rijgedrag van de Belgen (vooral in Brussel een probleem). Hondendrollen komen in dergelijke betogen ook steeds terug, tot op heden met uitzondering van enkele Parisiens die zich hier kwamen vestigen. Nu zullen de Parisiens de anderen kunnen vervoegen… Triestig als je het mij vraagt, dat Brussel de laatste stad van Europa moet zijn die het hondendrollenprobleem niet durft aan te pakken.
Wat lectuur (Engels) en wat foto’s van expats in Brussel om te illustreren wat men over ons denkt…

Als we er snel bijzijn kunnen we misschien nog voorkomen dat de volgende Angelsaksische grap van locatie verandert:

Why are pavements called ‘trottoirs’ in French? Because that’s where French Brussels’ dogs get the trots?

Share