Categorieën
Brussel Actua

Brussel verstrengt normen GSM-masten

Antenna
Photo by shyb

Zoals te lezen staat in een artikel in Le Soir, zal Brussel dus de normen voor GSM-antennes verstrengen. Momenteel volgen de Brusselse gemeentes, net als alle andere gemeentes de normen van het BIPT (u weet wel, dat orgaan die onder ander zou moeten waken over de sterkte waarop radiozenders uitzenden). Het Brussels parlement heeft een ordonnantie aanvaard die deze normen verstrengt voor het Brussels grondgebied.
Momenteel mag een antenne uitzenden op een sterkte van 29.10 V/m (of 2.25 W/m2) in geval van 1800Mhz of 20.58 V/m (of 1.13 W/m2) in geval van 900Mhz (formules). Gezien de 1800Mhz vooral gebruikt wordt voor kleiner bereik maar meer bandbreedte, ga ik er momenteel van uit dat dit de hoofdmoot vormt van de masten in Brussel.

Volgens Le Soir (ik vind niks op de site van het Brussels Parlement, u?), zou de norm verlaagd worden tot 3V/m (een goede 10% van het originele vermogen). Een serieuze vermindering!


Deze waardes moeten (alvast volgens het BIPT) worden gemeten op een plaats waar mensen kunnen komen (dus niet op 20 cm van de antenne), maar dit wil dus ook zeggen op plaatsen waar je met je GSM komt. Als ik het artikel in Brusselnieuws die ik eerder reeds aanhaalde heb begrepen, betekent dit dus volgens professor Yves ROLAIN, dat al onze mobieltjes binnenkort harder zullen stralen wanneer we een gesprek voeren binnen Brussels. Ik weet dat het effect van die straling omstreden is, maar wat wel vast staat, is dat de straling van je eigen mobieltje zwaarder doorweegt dan de omgevingsstraling van de antennes.

Trouwens, kan een ander gevolg van deze ordonnantie niet zijn, dat er veel meer antennes zullen nodig zijn om nog ononderbroken te kunnen bellen wanneer we in onze wagen (met hands-free kit!) van de ene kant van Brussel naar de andere rijden? Misschien begrijp ik het allemaal niet zo goed, en dan is het nu aan U om me te verbeteren…

Share