Categorieën
Wonen in Brussel

Wie krijgt Vlaamse zorgverzekering?

Toren

Iedere Europeaan, waar hij ook woont in of buiten België, heeft het recht zich aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering, zodra hij werkt of gewerkt heeft in Vlaanderen of in Brussel. Een Belg die in Wallonië woont, heeft dat recht niet. Dat klinkt eigenaardig, maar er is geen rechtsbasis waarop dat laatste verboden kan worden. Zo is het advies samen te vatten dat advocaat-generaal Sharpston op 28 juni uitbracht aan het Europees Hof in Luxemburg, dat binnenkort moet oordelen over een klacht van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest over de Vlaamse zorgverzekering. Als het Hof het advies volgt, wordt het bestuur van die Vlaamse verzekering nog wat moeilijker, maar krijgen de klachtindieners toch geen gelijk. Vlaanderen stelde zes jaar geleden een zorgverzekering in die zorgbehoevenden een forfait betaalt voor hun niet-medische uitgaven. Ze gold eerst alleen voor inwoners van Vlaanderen (verplicht) en Brussel (vrijwillig).

De Franstalige partijen waren tegen omdat ze met de Franse Gemeenschap niet zo’n verzekering konden of wilden instellen. Ze trokken ten strijde, ook op Europees niveau. Toen bleek dat Europa het in het algemeen moeilijk had met die verzekering. Volgens de EU hoort ze bij de ‘sociale zekerheid’ en moet ze bijgevolg openstaan voor al wie in Vlaanderen en Brussel werkt. Vlaanderen mag zo’n verzekering uitwerken voor zijn inwoners, maar ze moet ook openstaan voor alle Europeanen die in Vlaanderen of Brussel werken. De advocaat-generaal zegt in zijn advies van 28 juni dat ze ook moet openstaan voor EU’ers die in Vlaanderen of Brussel werken, maar in Wallonië wonen. Belgen die in Wallonië wonen, mogen echter niet aansluiten. Dat is een gevolg van de intern Belgische regels over de bevoegdheid van de deelstaten, zegt de advocaat-generaal, die dit eigenaardig vindt, maar erkent dat hij geen Europese regel kan vinden waarmee dit te verbieden is.

In Vlaanderen doet dit advies de twijfel over de zorgverzekering nog groeien. ‘Half Europa kan zich aansluiten, we gaan ons blauw betalen’, zeggen sommigen; anderen – waaronder de administratie en de verzekeraars – zeggen dat de inning van de bijdragen heel ingewikkeld en duur wordt. Zij pleiten ervoor de burgers geen bijdragen meer te laten betalen, maar alles door de overheid te laten betalen: ‘Dan is het geen sociale zekerheid meer en valt de Europese kritiek weg’. Maar Danny Pieters, specialist Europees recht van N-VA en CD&V, ontkent dit laatste. Hij ziet het probleem niet: ‘Nu is netjes afgelijnd wie recht heeft’; hij denkt niet dat veel EU’ers zich zullen aansluiten. Dat zij niet kunnen aansluiten, is niet onze schuld, zegt Pieters. ‘Het probleem is niet dat wij een zorgverzekering hebben, maar dat zij er geen hebben.’ De nieuwe minister van Welzijn, Steven Vanackere (CD&V), ‘bestudeert het advies’ nog.

De Standaard 30 juni 2007 – Guy Tegenbos

(suggestie van Albert Rosner)

Share