Categorieën
Wonen in Brussel

Gentrificatie van Brussel

En als bewijs dat lange replieken op blog posts niet altijd vervelend zijn, hierbij enkele citaten van een discussie die gestart is onder de vlaggen-post van enkele dagen geleden.

Gentrificatie: de opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied aan te duiden. De herwaardering van het stadsdeel gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor onroerend goed

Pieter: Het feit dat Brussel sinds begin negentiger jaren niet meer verfranst maar sterk internationaliseert lijkt me niet alleen ten goede komen aan het leefklimaat maar wordt ook politiek gezien meer en meer een troef voor vlaamse partijen om Brussel uit handen van Wallonie en dus de PS en consorten te houden. Het is inderdaad fantastisch dat er zich in Brussel niet alleen een lompen-proletariaat heeft gevestigd (zoals in veel andere Europese steden) maar dat de stad volstroomt met TALENT uit de hele wereld.

International School of Brussels

Albert: De niet-begeleide toestroom van goedverdieners maakt zoals je het zelf aangeeft dat de prijs voor onroerend goed nogal de hoogte in gegaan is. Moet men daar trots op zijn ? Wie verdient hieraan ? Het koppel met een “normaal” salaris moet vandaag pa, ma, de twee pépés, en de twee mémés erbij sleuren om zich in het Brussels Gewest een doorsnee woning te kunnen aanschaffen.


De ULB maakte bijna een jaar geleden een studie over de gentrificatie in Brussel:

De toegang tot de woonmarkt in de centrumwijken van Brussel voor gezinnen met beperkt inkomen werd het voorbije decennium aanzienlijk moeilijker. Tezelfdertijd vielen verschillende tekenen van vernieuwde investeringen er duidelijk op. Dit artikel interpreteert de transformaties die Brussel momenteel ondergaat aan de hand van het model van de ‘gentrificatie’. De analyse vertrekt met name van de studie van migratiedata: wie verlaat de Brusselse wijken gekenmerkt door gentrificatie en waarheen trekken deze migranten (zowel op het Brusselse grondgebied als erbuiten)? En hoewel de gentrificatie in Brussel zich veeleer vertaalt in de opkomst van wijken die ‘in trek’ dan wel wijken die ‘chic’ zijn, wordt het proces toch gekenmerkt door verregaande sociale selectiviteit.
(Mathieu Van Criekingen (PDF) via BrioBrussel)

En wat is uw mening over de gentrificatie van Brussel?

Share