Categorieën
Brussel Actua Wonen in Brussel

Taalgemengd onderwijs

Daar zijn die van BRIO weer:

Brusselaars zien taalgemengde klassen als verrijking
BRUSSEL – Taalgemengde klassen zijn een realiteit in alle Brusselse scholen en 80 procent van de Brusselaars ziet dat als een verrijking. Maar als de overheid in de toekomst een tweetalige dienstverlening wil garanderen, dan is een beter georganiseerd taalonderwijs in de toekomst noodzakelijk.

Dat zijn enkele vaststellingen van de tweede zogeheten ‘taalbarometer‘, het onderzoek van BRIO, het centrum van de Vrij Universiteit Brussel (VUB) dat de kennis en het gebruik van de talen in Brussel onderzoekt.

De taalbarometer werd opgesteld via een bevraging van 2.500 meerderjarige Brusselaars in 2005 door BRIO (het Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum). Uit die bevraging blijkt onder meer dat de tweetalige Brusselaars in de publieke sfeer steeds meer Nederlands gebruiken en dat zowel Nederlands-, Frans- als tweetaligen zeggen dat ze veel meer Nederlands horen spreken in Brussel dan in 2001.

Het onderwijs, dat zich in Brussel vaak in een meertalige omgeving afspeelt, heeft een belangrijk aandeel in deze evolutie. De onderzoekers wijzen op het stijgend succes van cursussen Nederlands voor volwassenen en van het Nederlandstalig onderwijs.

‘Taalgemengde klassen zijn een realiteit in alle scholen en dit wordt door ruim 80 procent van de Brusselaars als een verrijking gezien’, klinkt het. Toch is volgens de onderzoekers een andere aanpak voor het taalonderwijs in Brussel dringend nodig.

Terwijl er via onderwijs veel uitwisseling bestaat tussen de verschillende taalgemeenschappen, blijft de informatieverwerving via de media echter strikt gescheiden volgens taalregime. ‘Nederlandstaligen lezen Franstalige en Nederlandstalige kranten, Franstaligen informeren zich bijna uitsluitend via de Franstalige pers’, klinkt het.

Volgens de onderzoekers is de Franstalige Brusselse krant Le Soir zelfs de meest gelezen krant onder de Nederlandstaligen in Brussel. Dat hangt volgens de onderzoekers van BRIO vast aan de manier waarop de Vlaamse pers over Brussel bericht. Het beeld over Brussel is vaak erg negatief. Vanuit de overheid bestaan volgens BRIO nog niet de juiste kanalen om aan dit probleem te verhelpen.

bron: De Standaard

Share